Wolf 

translated by Willem Groenewegen. Original title 'Wolf', by Bart FM Droog

    back to list of all translations


    

WOLF

Am not fit for daily usage
pass up love; know lust
and especially the burdens this
pocked body bears, day after day

and the woman I can remember
wasn't you, but you on that hill
near the Black Sea, I know
your laughter and the wind -

how it all passes me by
even you, who turns me to
faraway countries and back
the water flows across beaches.

© Bart FM Droog, 2000
© translation Willem Groenewegen, 2001
original title: Wolf, from Benzine, Passage Publishing Company, Groningen, 2000© Bart FM Droog & Willem Groenewegen 2001. Auteursrecht berust bij de auteur en vertaler op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en vertaler.