Wolf

     terug naar overzicht alle vertalingen


    

WOLF

Ben niet geschikt voor dagelijks gebruik
ga voorbij aan liefde; ken lust
en vooral de lasten die dit
gehavend lijf torst, dag op dag

en de vrouw die ik me herinner
was niet jij, maar jij op die heuvel
nabij de Zwarte Zee, ik weet
je lachen en de wind -

hoe alles aan me voorbij gaat
ook jij, keer me naar
verre landen en terug
vloeit water over stranden.

© Bart FM Droog, 2000
uit de bundel Benzine, uitgeverij Passage, Groningen, 2000© Bart FM Droog 2000/2001. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.