De Rottend Staal Onlines van juli 2001

GRONINGEN DICHTERSSTAD

Epibreren - De stad Groningen is gezegend met twee huis-aan-huisbladen, De Groninger Gezinsbode en De Loeks. Die - in tegenstelling tot veel huis-aan-huisbladen - meer brengen dan enkel nieuws over winkelopeningen en braderieën. Zo bericht De Loeks van vandaag: 'Met dank aan een aantal bekende en geestdriftige dichters wordt in Groningen de poëzie steeds meer onder de aandacht gebracht. En de belangstelling is niet onaanzienlijk. (...) Men kan er niet meer omheen, Groningen is een stad van dichters.'

Een van die dichters is tevens kandidaat-Stadsdichter: Ronald Ohlsen. Liesbeth van Dalsum vroeg hem hoe dat nu voelt:
Ohlsen: 'Je voelt er bijna niks van. ’t Jeukt alleen een beetje.'
Van Dalsum: 'Wat voor initiatieven zou je ontplooien als je Stadsdichter wordt?'
Ohlsen: 'Veel standbeelden van dichters en denkers op en om de Grote Markt, net als in Florence bij het Uffizi. Grote standbeelden! Het kan weer. Die Hollandse beeldenstorm is allang geschiedenis. Verder zou ik me willen inzetten voor een algeheel brommer- en scooterverbod in de stad. Brommers en scooters horen thuis op het platteland. Het zijn boerenvoertuigen. Hoe vaak al niet werd in deze stad een poëzievoordracht in de open lucht verstoord doordat er zo’n lullige colonne snorfietsen voorbij kwam scheuren. Tot slot: ik wil een commissie in het leven roepen die de berichtgeving van de plaatselijke media in de gaten houdt. Dit om de betrouwbaarheid van met name onze kranten weer wat op te vijzelen zodat onze persvrijheid een vanzelfsprekend gegeven kan blijven.'
Van Dalsum: 'Wie moet zeker geen Stadsdichter worden en waarom niet?'
Ohlsen: 'Ik gun iedereen dat baantje. 't Schuift toch niks. Al te hermetische dichters en onverstaanbare mompelaars acht ik minder geschikt omdat die teveel voor zichzelf bezig zijn. Bovendien weet je bij die mensen nooit waar ze voor staan. Als je dergelijke fröbelaars Stadsdichter maakt kan dat heel vreemd uitpakken. Daar hebben we in het recente verleden genoeg staaltjes van gezien. Denk alleen maar aan... Oh wacht. Mag ik het hier bij laten? Hoor! Dat is m'n mobieltje. Wellicht is het de burgemeester met de vraag of ik er klaar voor ben.'

(Rottend Staal Online, 31-7-2001)

terug naar boven


UITSLAG PRIJSVRAGEN

Epibreren - Op de prijsvragen die op 13 en 26 juni werden uitgeschreven is geen enkele reactie binnengekomen. Een goed teken: blijkbaar is ons publiek de wedstrijd- en prijsvraagmanie van de laatste jaren spuugzat. Vandaar dat we de 'Epibreren Nuchterheid Award 2001' uitreiken aan de 1947 bezoekers die sedert 13 juni 2001 het eiland hebben aangedaan. Resteert de vraag wie de Rottend Staal Cultuur Award 2001 moet ontvangen. Suggesties? Mail de jury: dichters@epibreren.com (Rottend Staal Online, 31-7-2001)

terug naar boven


KOMEND WEEKEND: HET TUINFEEST TE DEVENTER

Deventer - Zaterdag 4 augustus vindt Het Tuinfeest plaats, aan de vooravond van de 13de Deventer Boekenmarkt, op zondag 5 augustus. Dertig dichters dragen op vijf tuinlocaties in de buurt van Theater Bouwkunde hun verzen voor. Met o.a. J. Bernlef, Mark Boog, Adriaan van Dis, Eva Gerlach, Ruben van Gogh, Gerrit Krol, Tonnus Oosterhoff, René Puthaar, Jean Pierre Rawie, Hans Verhagen, Simon Vinkenoog, Joop Visser en Menno Wigman. De muzikale invulling wordt verzorgd door Raymond van het Groenewoud. Zie voor meer details de optredenslijst. (Rottend Staal Online, 30/31-7-2001)

terug naar boven


DICHTERS IN DE PRINSENTUIN-FESTIVAL GROOT SUCCES

Groningen - Circa tweehonderd mensen woonden de afgelopen twee dagen het literair-botanische festival 'Dichters in de Prinsentuin' bij, waar een kleine zeventig dichters verzen onder de felle julizon voordroegen. In alle stijlen, van hermetisch tot rap, door jong en oud, bezocht door oud en jong. Net als vorig jaar verscheen er ook een bundel met gedichten van alle deelnemende dichters. Dit boekje is bij Athena's Boekhandel te Groningen voor fl. 10,- verkrijgbaar.
Het festival werd besloten met het lanceren van met helium gevulde en van dichtregels van Peter Veen voorziene ballonnen. Enkele van deze ballonnen droegen gedichten uit Epibreren het luchtruim in.

(Rottend Staal Online, 29-7-2001)


terug naar boven


NIEUWE BUNDEL MARCEL VAN MAELE

Epibreren - Van de hand van de Vlaamse Rottend Staal Online-medewerker Marcel van Maele verscheen Krassen in wat was, ingeleid door Bart Vonck, bij Uitgeverij P te Leuven. De bundel kost fl. 44,50.

(Rottend Staal Online, 29-7-2001)


terug naar boven


MOBIELDICHTER?

De Volkskrant van 27 juli 2001: "Ruben van Gogh deed van zich spreken als 'rapdichter, podiumdichter, ruimtedichter, zapdichter, mobieldichter, slamdichter, oprichter van de Groninger School en lid van de Utrecht Maffia'."
Trouwe bezoekers aan ons eiland weten dat een aantal van deze termen uit Epibreren stammen: zo dook de term 'zappoëzie' eerst op in een interview met een mens uit Epibreren in de Provinciale Zeeuwse Courant, 18 september 1996. Deed Liesbeth van Dalsum in een Rottend Staal-pamflet gedateerd 30 januari 1998 alles over De Groninger School uit de doeken. Heeft Van Gogh zover ons bekend slechts eenmaal bij een Slam opgetreden - in 1999, te Rotterdam. Speelt het grootste gedeelte van Van Goghs gedichten gewoon op Moeder Aarde. Heeft de Utrecht Maffia nooit bestaan dan in krantenkolommen. Idem dito geldt dat voor de 'rapdichters'.
Curieus blijft echter de betiteling 'mobieldichter'. In de Rottend Staal Onlines van winter/voorjaar 2001 was regelmatig sprake van 'mobiele dichters', enkelvoud 'mobiel dichter'. Waarmee gedoeld werd op dichters die zeer mobiel zijn en van podium naar podium trekken. Gelijk jonge gierzwaluwen die bij hitte uit hun nesten donderen. Maar 'mobieldichter'?
Wellicht meent De Volkskrant dat er dichters zijn die in opgehangen staat aan plafonds of deurposten immer in beweging blijven. Hoe ze dan nog tot dichten weten te komen is een vraag die De Volkskrant onbeantwoord laat.

(Rottend Staal Online, 28-7-2001).

terug naar boven


MEER LITERATUUR-EXPORT

Er is een wereldwijde vraag naar voordrachten van Nederlandse auteurs. Zo draagt Martin Reints voor bij het Helsinki Runo Festival (17-24 augustus) te Finland, neemt Arthur Japin deel aan de 'Writers Regatta' (17-25 augustus) in het Sirius Arts Center te Cork (Ierland), brengt Geert Mak in de eerste week van oktober een promotiebezoek aan Boedapest, reist Harry Mulisch van 9 tot 13 oktober door Polen om De procedure aan te prijzen, en vliegt Rutger Kopland naar Canada om deel te nemen aan het Harbourfront International Festival of Authors te Toronto (19-27 oktober).
In november verreist Oscar van den Boogaard naar Chicago (USA) ter deelname aan het EU Literature Festival (11 t/m 13 november), treedt Bas Heijne op 12 november aan bij het Österreichische Gesellschaft für Literatur te Wenen (Oostenrijk), nemen Frank Martinus Arion, Denis Henriquez en Cynthia McLeod deel aan een seminar over Caribische literatuur, in de Casa de America te Madrid (Spanje, 19-21 november) en treedt Hans-Maarten van den Brink op bij de vakgroep Nederlands van de Universität Wien (nog steeds te Oostenrijk, 11 december).
Het verst verreist echter Helga Ruebsamen, die van 28 februari tot en met 8 maart 2002 de Adelaide Writers Week te Australië bijwoont. (Rottend Staal Online, 27-7-001)

terug naar boven


NEDERDICHTERS NAAR KROATIË

Eind augustus/begin september 2001 verblijven Serge van Duijnhoven en Bart FM Droog op het Kroatische eiland Krk om deel te nemen aan het Pontes Literature Festival 2001. Naast literatoren uit de Balkan en Nederland is er ook een omvangrijke Duitse delegatie aanwezig, met onder andere Lasse Samström en Wehwalt Koslovsky én - niet te vergeten - Herr Jan Klug. Het NLPVF en het Duitse Ministerie van Buitenlandse Zaken maken de afreis der Germaanstaligen naar Krk mogelijk.
Vanwege de rijzende zeepiegel blijft Tjitse Hofman dan te Epibreren ter kustbewaking. (Rottend Staal Online, 26-7-2001)

terug naar boven


JOHNNY VAN DOORN LEEFT?

Epibreren - In Poëziekrant #4 staat dit opmerkelijke bericht:

'Op 17 november krijgt Tom Lanoye de 6de Johnny van Doorn-prijs voor Gesproken Letteren. 2001. De avondvullende plechtigheid - opgeluisterd door performers Lanoye en natuurlijk Johnny the Selfkicker zelve - vindt plaats in het kader van het literatuurfestival De Wintertuin.'

Of dit bericht impliceert dat Tom Lanoye schizofreen is geworden en Johhny van Doorn of opgewekt uit het dodenrijk gaat worden danwel nooit gestorven is, blijft vooralsnog een raadsel.
(Rottend Staal Online, 25-7-2001)

terug naar boven


BELGEN ARRIVEREN TE EPIBREREN

Epibreren - Vannacht bereikte M.S. Het Venijnig Gebroed de haven van Epibreren. Aan boord van dit schip vier dichters, waarvan in de komende week poëzie geopenbaard zal worden op deze pagina's.
Tevens bereikte de nieuwste uitgave van de Poëziekrant (2001/4) het eiland. Met daarin de rectificatie die de mensen van Epibreren wensten naar aanleiding van de lasterpraat in Poëziekrant 2001/2. (Rottend Staal Online, 24-7-2001)


terug naar boven


VAN GOGH HERDRUKT

Epibreren - Hedenmorgen rolde het eerste exemplaar van Aan het eind van het begin van Ruben van Gogh van de drukpersen. Deze bundel is de herdruk van zijn twee eerdere bundels De Man van Taal (1996) en De hemel in, de hemel uit (1999).
Aan het eind van het begin kost fl. 27,50 en is een uitgave van Uitgeverij Prometheus. (Rottend Staal Online, 23-7-2001)

terug naar boven


BROOD IS DOOD. KAN ZWAGERMAN DAT OOK?

Gisteren drukte de Volkskrant onderstaande brief af. Dat heet, bijna: de helft van de tekst ontbrak. Vandaar dat De Rottend Staal Online het woord geeft aan Charlotte Scholten, beeldend kunstenaar te Duiven:

Bij de berichtgeving over de dood van Herman Brood struikelden de media over elkaar om aan de ene kant de zwarte romantiek van de zelfmoord recht te doen en aan de andere kant het volk op te voeden met lesjes politiek correctivisme.
2 Vandaag van onze nationale omroep bracht 10 minuten "schaduwzijde van de Rock 'n Roll" met in de hoofdrol een opgeblazen drankhoofd met papagaai erop en schoolmeestercommentaar over de verwoestingen door middelengebruik.
Henk van der Meyden vertaalde zelfmoord met zelfbevrijding en troostte familie en fans met begrip en medeleven.
Wie echt storend was in dit circus, was Zedenmeester Zwagerman, die godbetert de dochters van de overledene meende te moeten vertellen dat Hermans dood onaanvaardbaar is vanwege de ontoegankelijkheid van de suïcidant in het algemeen.
Op de voorpagina van de Volkskrant mag hij dit literair onderbouwen een dag na de uitvaart van papa Brood.
Van mij mag Zwagerman, met het bloedgeld dat hij voor zijn bestelde artikeltje heeft ontvangen, de pil van Drion aanschaffen en kalm in zijn eigen bed overlijden.
Snel graag. Zijn kinderen zullen dit wel begrijpen. Papa was allang passé.

(Rottend Staal Online, 22-7-2001)

terug naar boven


KUNSTBOOT

Het motorschip Stubnitz, een schip van de voormalige zeevisserijvloot van de DDR, komt deze zomer naar Rotterdam met een forum voor innovatieve kunstenaars en kunstenaressen op het gebied van muziek, nieuwe media en visuele kunsten.
In plaats van goederen en containers worden culturele ideeën en gedachten tussen Duitse, Nederlandse, Belgische en Engelse acteurs overgeslagen. In het kader van het veelzijdige programma, dat op het schip en parallel in Las Palmas zal plaatsvinden, zal ook het Goethe-Institut Inter Nationes Rotterdam in samenwerking met de Adrift Foundation en met ondersteuning van de Allianz Kulturstiftung verschillende projecten en kunstenaars uit Duitsland presenteren. Zo zal bijvoorbeeld de Duits-Nederlandse coproductie 'Journey through the Heart of Darkness' voor de eerste keer in Rotterdam te zien zijn: dit multidisciplinair kunstproject van Rob Moonen, Tilburg en Hans Werner Kroesinger, Berlijn ensceneert de tekst "Liederen van Vranje" van de schrijver Serge van Duijnhoven als ruimte-video-installatie, waarbij theater, film, literatuur, muziek en beeldende kunst elkaar ontmoeten. De kunstenaars willen Joseph Conrad's reis in "Herz der Finsternis" reconstrueren en naar de tegenwoordige tijd verplaatsen. Analoog daaraan speelt van Duijnhoven's geschiedenis in Bosnië. Stefan Robbers (Eevolute/Forward) componeerde bijbehorende soundtrack waarin Balkan- en zigeunerinvloeden nog duidelijk te horen zijn. 'Journey through the Heart of Darkness' zal van 26 juli tot 12 augustus te zien zijn. Locatie: Wilhelminakade 66, Rotterdam. Meer info: rmoonen@planet.nl of op http://www.adrift.nl/ (Rottend Staal Online, 21-7-2001)


terug naar boven


DICHTCONCERT IN OOST-GRONINGEN

Vanavond geven dichter Rutger Kopland en organist Joost Langeveld een speciaal 'dichtconcert' in de Hervormde kerk van Midwolda, onder de rook van Scheemda. Langeveld, bekend als muzikaal begeleider van stomme films, weet wat het is om beelden en woorden in muziek om te zetten. Het is niet bekend of Kopland zijn gedichten zingend ten gehore zal brengen. Aanvang 20.00 uur. (Rottend Staal Online, 21-7-2001)

terug naar boven


TEKENAARS STERVEN MASSAAL

In Nederland overleed deze week de tekenaar Opland (pseudoniem van Rob Wout, 18-7-1928 / 19-7-2001), bekend van zijn politieke prenten die hij meer dan vijftig jaar in De Volkskrant en De Groene Amsterdammer publiceerde.
In België overleed deze week de tekenaar Morris (pseudoniem van Maurice de Bévére, 1923 - 16-7-2001), geestelijk vader van Lucky Luke. Van deze strip, die hij vanaf 1946 tekende, zijn wereldwijd meer dan 300 miljoen albums verkocht. Meer over Morris en Lucky Luke op de site van Uitgeverij Dargaud. (Rottend Staal Online, 21-7-2001)


terug naar boven


ROTTEND STAAL MEDEWERKERS IN GROENE EN VN

Zowel Vrij Nederland als de Groene Amsterdammer geven deze week ruim baan aan de poëzie. In Vrij Nederland een interview met Rottend Staal-medewerker Ruben van Gogh, en in De Groene - zelfs geheel gewijd aan poëzie - een artikel van medewerker Menno Wigman.
Wat in overige Groene-artikelen opvalt is dat men het steeds heeft over de 'jongste generatie' en daarmee verzuurde dertigplus-dichters bedoelt. Over jongere dichters als Tsead Bruinja, Daniël Dee, Andy Fierens, Sieger M. Geertsma, Petra Else Jekel, Alfred Schaffer, de mensen van Het Venijnig Gebroed - geen woord.
Ook hebben enkele dichters het over het ontbreken van 'politieke' verzen in de contemporaine Nederlandse poëzie - een bewering die te Epibreren hoongelach opwekt - men denke aan het uit 1995 daterende gedicht 'Screbrenica', aan te treffen in deze bundel, en aan het gedicht 'Ondertussen, in Tsjetsjenië', hierin aan te treffen. En wie deze, overigens illegale site, bekijkt, ontdekt politiek getinte verzen van o.a. Serge van Duijnhoven, Rutger Kopland, Judith Herzberg, H.H. ter Balkt en Gerrit Kouwenaar.
Toppunt van onbenul in de recentste Groene is echter een artikel over de Vlaamse dichter Tony Rombouts in de serie 'Vergeten dichters'. In de Rottend Staal Online van 24 juni 2001 stond een uitvoerig achtergrondartikel over hem. Volgens de desbetreffende Groene-reporter is Rombouts vergeten omdat hij nauwelijks in Nederland bekend is. Een typisch voorbeeld van Amsterdamse grachtengordelgekte, waarvan de duidelijkste symptomen kortzichtig- en zelfingenomenheid zijn. (Rottend Staal Online, 19/20-7-2001)

terug naar boven


DICHTERS UIT EPIBREREN VEILIG TERUG UIT DUITSLAND

Hedenochtend koerste een zilverkleurige Opel Astra, bestuurd door een koortsige dichter bij wie het snot uit de neus liep, met hoge snelheid westwaarts door Nedersaksen op Groningen aan.
Het mobiel bevatte De Dichters uit Epibreren, op de terugtocht van hun voorlaatste optreden in het seizoen 2000/2001, bij de Kultursommer te Oldenburg. Voor circa 200 mensen brachten ze gisteravond een Nederlands-, Duits- en Engelstalige show in de rustieke Schlossgarten.
Aanstaande zondag is de laatste kans De Dichters uit Epibreren mee te maken, en wel in Strandpaviljoen Mecca te Scheveningen, in de namiddag. (Rottend Staal Online, 18-7-2001)

terug naar boven


WIM NOORDHOEK OPENT JOHNNY VAN DOORN-STRANDPAVILJOEN

Epibreren - Op het Noordstrand heeft Wim Noordhoek hedenochtend het Johnny van Doorn-strandpaviljoen geopend, 's lands eerste CD-winkel aan de Noordzee. (Rottend Staal Online, 17-6-2001)

terug naar boven


DOORZICHTIG P.R.-STUNTJE ARBEIDERSPERS

'Het is weer komkommertijd, dus laten we iets mals verzinnen', zal men bij Uitgeverij De Arbeiderspers gedacht hebben. Dat althans waren de eerste gedachten te Epibreren na het lezen van een bericht op www.schrijversnet.nl: "Lia Tilon stuurde haar manuscript ter beoordeling naar de site boekboek.nl. Uit tientallen inzendingen selecteerde de redactie van die site Tilons bijdrage. Uitgeverij De Arbeiderspers, die vervolgens werd benaderd door boekboek, zag er wel wat in. Een redacteur van de uitgeverij bood Tilon een contract aan."
Wat Schrijversnet.nl niet meldt is dat de Arbeiderspers een van de uitgeverijen is achter de site www.boekboek.nl is en dat inzendingen aan die site niet meer dan 600 woorden mogen bevatten (hooguit anderhalf A4tje). Wat bijna wel moet betekenen dat Tilons manuscript al aan de Arbeiderspers was aangeboden, die er een fragment uit publiceert op de eigen site om daar vervolgens met de nodige tamtam over te berichten. Kortom: alweer een doorgestoken kaart, die ditmaal wel erg doet denken aan de publicitaire escapades rond het in de vorige komkommertijd 'spraakmakende' internetnetijdschrift www.nulnul.nl van Uitgeverij Vassallucci. Het ligt in de lijn der verwachting dat het journaille net als vorig jaar ook dit verhaal tot mythische hoogten gaat opblazen. Zie ook: Alfred Schaffer over publiceren via internet en e-mail. (Rottend Staal Online, 16-7-2001)

terug naar boven


STADSDICHTER-PLAN MAAKT PENNEN EN TONGEN LOS - 1

Epibreren - Het plan van D66-gemeenteraadslid Thomas van Dalen om in Groningen op de volgende Gedichtendag een Officiële Stadsdichter aan te stellen heeft na twaalf dagen veel positieve reacties opgeleverd: Poetry International, Het Boekblad, Het Schrijversnet, Boeklog, Het Nieuwsblad van het Noorden en niet te vergeten Groningens best gelezen krant De Groninger Gezinsbode hebben op hun sites of in hun kolommen er inmiddels op een fantasierijke manier over bericht. Reden genoeg om onze speciale verslaggeefster Liesbeth van Dalsum er op uit te sturen voor veldinterviews. Vandaag Deel 1. Waarin Van Dalsum op zoek gaat naar de kandidaten.

Liesbeth van Dalsum: "Meneer Van Dalen, kunt u me vertellen wie de dichters zijn waar de mensen op zouden mogen stemmen?"
Thomas van Dalen: "Dat is heel simpel: de dichters die binnen de gemeentegrenzen wonen én een officiële boekpublicatie op hun naam hebben staan. Hetgeen dit lijstje oplevert: Pier Boorsma (Friestalig), Maria van Daalen, Wouter Godijn, Karel ten Haaf, Kees van der Hoef, J.J.A. Mooij, Ronald Ohlsen, Jean Pierre Rawie, Albert Schaalma, Henk Scholte (Groningstalig), Albertina Soepboer, Cor van der Wal (Friestalig), Driek van Wissen en Yur (Groningstalig).
Vanwege hun functies binnen Stichting Poëziemarathon Groningen - nauw aan het Stadsdichterplan verbonden - komen Tsead Bruinja, Bart FM Droog en Tjitse Hofman niet in aanmerking; dit om zwemen van belangenverstrengeling tegen te gaan."
Van Dalsum: "Voor hoe lang gaat de aanstelling duren?"
Van Dalen: "Ik heb een periode van één jaar voorgesteld."

Twee van de mogelijke kandidaten reageerden enthousiast. Wouter Godijn liet weten wel in te zijn voor de functie en het bovendien "een wel geinig plan" te vinden. Cor van der Wal, de bekende Friese dichter en bommelder reageerde als volgt: "Ik vind dat ik de Groninger Stadsdichter moet worden. Dan heb ik wat te doen en ik ben ook nog geniaal. Ik ben op alle anderen tegen omdat ze stout zijn."

Iemand die (nog) niet aan de kwalificaties voldoet is Daniël Dee, Officiëel Huisdichter van de Rijksuniversiteit Groningen: "Karel ten Haaf - mits hij daar zelf ook behoefte aan heeft - is mijn favoriet. Hij is goed verstaanbaar en recalcitrant genoeg om zowel gemeente als het volk wakker te schudden. Een schandaaltje hier en daar lijkt me leuk.
Het liefst zou ik niet Driek van Wissen willen. Die heeft wel kwaliteiten, maar ik denk dat hij teveel naar zijn publiek toe zal gaan schrijven, zoals wel eerder gebeurd is, zodat het te obligaat wordt.
Ik denk dat de criteria goed zijn, uit zelfbescherming voor zondagsdichters, want die kunnen weleens door de mand vallen als blijkt dat ze taak niet geheel aankunnen."

Van ver buiten Groningen komen Menno Wigman en Alfred Schaffer. Wigman: "Als je het mij vraagt - en dat deed je - vind ik dat Jean Pierre Rawie het moet worden."
Schaffer: "Ik kreeg ik te horen dat de stad Groningen op zoek is naar een stadsdichter. Het verzoek aan enkelen was om een dichter te kiezen. Nu is dat op zich geen probleem, maar daar ik nogal op een afstand zit, in Kaapstad namelijk, lijkt het mij niet zo zinvol dat ik een stem uitbreng. Het is niet zo relevant in deze situatie. Mensen die dichter bij de situatie zitten en meer van de voorgestelde dichters kennen dan ik, lijken mij een geschiktere hulp.

(Liesbeth van Dalsum, Rottend Staal Online, 16/17-7-2001)

terug naar boven


TOM LANOYE KRIJGT JOHNNY VAN DOORN-PRIJS

De Vlaamse auteur en performer Tom Lanoye krijgt de Johnny van Doorn-prijs. Deze prijs wordt elke twee jaar door de gemeente Arnhem uitgereikt aan een dichter of schrijver die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de gesproken letteren.

Lanoye (1958) treedt regelmatig op. Hij maakt theaterprogrammas en is dikwijls te gast bij literaire shows in Nederland en Vlanderen. Lanoye neemt de prijs, een driedimensionaal vormgegeven gedicht van Van Doorn en een geldbedrag van 2500 gulden, in ontvangst tijdens de Johnny van Doorn Memorial 2001.

Deze herdenkingsbijeenkomst maakt deel uit van het literatuurfestival De Wintertuin en wordt op 17 november gehouden in de oude foyer van de Arnhemse Schouwburg. Winnaars van de Van Doorn-prijs waren tot dusverre Simon Vinkenoog, Carla Bogaards, Willem Wilmink en, laatstelijk, J.A. Deelder.


De prijs werd na het overlijden van Johnny van Doorn (1944- 1991) in het leven geroepen. De in Arnhem geboren dichter-schrijver Van Doorn (Johnny de Selfkicker, Electric Jezus en Professor Eitje) bouwde in de jaren zestig en zeventig een grote reputatie op als onstuimig vertolker van eigen poëzie. Lanoye mag, als prijswinaar, het programma van de Memorial samenstellen en presententeren. Te gast is in ieder geval Simon Vinkenoog. Hij zal de prijs uitreiken.
Tijdens de Memorial vindt ook de presentatie plaats van een cd met voordrachten van Van Doorn. De geluidsopnames werden uitgekozen door televisiemaker Wim de Bie en de weduwe van de schrijver.
Het cultuurprogramma 'Het uur van de wolf' wijdt in december een documentaire van een uur aan Van Doorn en tot en met augustus is VPRO's de Avonden (Radio 747 AM) elke maandag van 22.02 tot 23.00 uur gewijd aan Johnny van Doorn.
(Rottend Staal Online, 15-7-2001- met dank aan De Gelderlander)


terug naar boven


LEEGSTROOM UTRECHT

De auteur Tommy Wieringa, jarenlang een van de kopstukken van de Utrecht Maffia en berucht van de LKP (Literaire Knok Ploeg) is van domicilie veranderd. Sedert onlangs resideert hij in het rustieke Weesp (Noord-Holland), waar hij geniet van het het uitzicht op weilanden, treinen en snelweg. Gevraagd naar het waarom van deze move, antwoordde hij: 'Ik heb het wel gehad met Utrecht.' (Rottend Staal Online, 15-7-2001)

terug naar boven


DVDEELDER

Bezitters van een DVD-speler kunnen nu online een heuse J.A. Deelder DVD aanschaffen, met naast fragmenten uit zijn theatershows een boeiende autoshow met glanzende Citroëns:

(Rottend Staal Online, 14-7-2001)

terug naar boven


ONDERTUSSEN, IN LIMBURG...

... draait al drie jaar de site van Stichting Poëziefestival Landgraaf. Tot verbazing van onze internetredactie trok deze website van het toch wel bekende jaarlijkse festival in die drie jaar slechts 318 bezoekers. En dat terwijl er fraaie foto's op staan van o.a. H.C. ten Berge en Mustafa Stitou. (Rottend Staal Online, 14-7-2001)

terug naar boven


LITERATUURFESTIVAL DE WINTERTUIN EXPORTEERT LITERAIRE PROGRAMMA'S

Nijmegen - Het Wintertuinproject 'Maatregel#', dat vanaf oktober 2001 wordt uitgevoerd, krijgt ondersteuning uit het Actieplan Cultuurbereik van de Gemeente Nijmegen, zo werd deze week bekend gemaakt. 'Maatregel#' is een project dat onder meer bestaat uit een reeks samenwerkingen tussen dj's en dichters en vj's en dichters. Van deze avonden, met Poetry Slams en uitvoeringen van de samenwerkingen en productieopdrachten zijn er vijf verkocht aan Brugge 2002, de culturele hoofdstad van Europa. Nadere informatie:info@wintertuin.nl (Rottend Staal Online, 13-7-2001)

terug naar boven


DE RUSSEN KOMEN

In het Groninger Museum opent in december 2001 een grote overzichtstentoonstelling van de negentiende-eeuwse Russische schilder Ilja Repin (1844-1930), 'de Russische Rembrandt'. Nog nooit eerder werd buiten Rusland zo'n brede selectie van het werk van de realist getoond. De expositie omvat meer dan tachtig schilderijen en tekeningen. Een belangrijk deel bestaat uit werken die Repins rol als kroniekschrijver van het Russische culturele leven belichten. De expositie wordt samengesteld door voormalig Rijksmuseum-directeur Henk van Os.
Rond deze tentoonstelling worden tal van muzikale en literaire projecten ontplooid: zo zullen Russische muzikanten optredens verzorgen, komen op de Gedichtendag (31 januari 2001) dichters uit Rusland naar Groningen om tijdens de Poëziemarathon voor te lezen en verschijnt er een tweetalige bloemlezing met op Repins werken geïnspireerde gedichten van Russische en Nederlandse dichters. (Rottend Staal Online, 13-7-2001)

terug naar boven


HERMAN BROODS DOOD (SLOT)

Maandag 16 juli wordt van 15.00 tot 16.00 uur in het Amsterdamse Paradiso Herman Brood herdacht. De bijeenkomst is vanaf 14.00 uur rechtstreeks te volgen via www.hermanbrood.com. Daarna volgt in besloten kring de crematie van Brood in crematorium Westgaarde in Amsterdam-Osdorp.
Volgens J. A. Deelder, in het NRC Handelsblad van 12 juli, was Brood lichamelijk totaal in elkaar gestort , en sprak hij met hem over het springen van een hoog gebouw. Deelder: "Die doktoren met hun praatjes bla, bla, bla, ze hebben hem van de speed maar ook van het dak geholpen." (Rottend Staal Online, 13-7-2001)


terug naar boven


HERMAN BROOD EN GRONINGEN

Groningen - Op de Groninger Internet Courant wordt melding gemaakt van de Groninger periode van Herman Brood: 'Herman Brood had in de jaren zeventig een enorme invloed op de popmuziek in Groningen. Niet alleen ontstonden in Groningen zijn groepen Wild Romance en de 'Herman Brood Band', maar hij was ook de inspirator van een muziekscene die groepen opleverde als White Honey , New Adventures, Jan Rot en Phoney & the Hardcore. Deze zeer vruchtbare periode in de Groningse popmuziek, waarbij tal van Groningse bands landelijk doorbraken, is ongeëvenaard gebleven.

Overigens heeft Brood ook in Amsterdam steeds steun gehad van zijn Groningse manager Koos van Dijk uit Winschoten. In zijn Groningse periode speelde Broods ook vaak in kroegen als Talk of the Town en de Koffer, onder meer met Lou Leeuw, met wie hij ook al in Cuby and the Blizzards had gespeeld. Tien jaar geleden was er in de Oosterpoort nog een grote reünie van Groningse groepen uit de jaren zeventig waar Herman Brood ook van de partij was.' (Rottend Staal Online, 12-7-2001)

terug naar boven


BORSTBEELD VOOR BROOD EN PRIJZEN SCHIETEN OMHOOG

Groningen - Vanmorgen werd bekend gemaakt dat in Zwolle op de Grote Markt een borstbeeld van Herman Brood wordt geplaatst. Volgens de initiatiefnemers van het borstbeeld van Herman Brood heeft deze laten weten de Grote Markt in Zwolle, waar hij werd geboren, de meest geschikte plek te vinden voor een borstbeeld.

Inmiddels schieten de prijzen voor zeefdrukken van Herman Brood op de internetveiling Ricardo.nl omhoog sinds de kunstenaar woensdag zelfmoord pleegde. Ook het aantal bezoekers aan de website van de internetveiling nam spectaculair toe. Op de website staan vele tientallen werken van zijn hand. Overigens meldt het Groninger Dagblad Stad vanmorgen dat in De Tevreden Rookster, een coffeeshop aan het Zuidertdiep, waar ook schilderijen van Brood te koop worden aangeboden, de collectie heeft verwijderd. Daar hing een schilderij te koop met de navrante tekst: 'Morgen kan ie weg zijn'. (Rottend Staal Online, 12-7-2001)

terug naar boven


BART CHABOT VERBIJSTERD

DEN HAAG (ANP) - Omdat hij van de week zo 'up' was, is Bart Chabot, boezemvriend en biograaf van Herman Brood, toch nog verbijsterd over de zelfmoord. "Ik geloofde het niet. Vorige week was ik nog bij hem en toen was hij het zonnetje in huis'', zei Chabot woensdag.

Volgens Chabot had Brood de afgelopen tijd niet meer zoveel last van depressies als vorig jaar. Die inzinkingen kwamen naar zijn mening doordat Brood afkickte van drugs. "Daar werd hij depressief van. En dan zag ik het altijd als mijn taak om hem de zonzijde van het leven te laten zien, zoals zijn vrouw, kinderen en natuurlijk dat enorme talent. Dan zei hij ook altijd "ik ben de gezegende''.

"Die afkick heeft hem uiteindelijk geen goed gedaan. Het leek toen een goede stap, maar daarover heb ik nu mijn twijfels.'' Ook denkt Chabot dat de drank zoveel kapot kon maken, doordat Brood geen speed meer gebruikte. "Gek genoeg hielden de drank en drugs elkaar in evenwicht. Toen hij stopte met de amfetaminen, kwam de drank twaalf keer zo hard binnen.''

Chabot schreef de afgelopen jaren de eerste twee delen van zijn Brood-biografie, Broodje gezond en Broodje half om. Het laatste hoofdstuk van het derde deel heeft Chabot net op de dag van het overlijden afgemaakt. "Daarin schrijf ik over vorige week woensdag, toen ik bij hem was en het zo goed ging. Wat er nu met het boek gaat gebeuren weet ik niet. We zien wel. Eerst moet ik de scherven opruimen, de brokstukken wegvegen, asbest ruimen. Ja, dit is een hele onplezierige verrassing.'' (Rottend Staal Online, 12-7-2001)

terug naar boven


BROOD WILDE DOOD

RIJSWIJK (ANP) - "Hij wilde springen. Van het Okura of van het Hilton. Zei ik: 'nou, ouwe reus. Het Hilton is dichterbij, dus zou ik dat maar doen'.'' Dat staat in een interview met Bart Chabot in de vorige editie van popblad Oor.
In het vraaggesprek zegt Chabot dat Brood 'vreselijk' om zo'n opmerking moest lachen. "Maar hij speelde wel met die gedachte. En als Herman aan z'n einde moet komen, dan graag vliegend. Het moet wel een belevenis zijn.''
In het Oor-interview beschrijft Chabot "de fysieke en psychische pijn en al die andere redenen waarom Brood van een hotel af wilde vliegen. Het ergste was om hem in een luier te zien. Zo'n grote man die alle controle over z'n lichaam is kwijtgeraakt. Dan hou je het gewoon niet droog''.
Neerlands grootste rocklegende, zoals Brood in Oor wordt genoemd, komt zelf ook in het vraaggesprek aan het woord. "De laatste dagen gaat het wat beter. Elke dag ga ik een millimeter vooruit. Zonder humor had ik dit jaar in de kreukels nooit overleefd.''
Herman geeft aan de meeste tijd van de dag door te brengen op het toilet. "Elke dag kijk ik even achterom naar de kleur van mijn poep. Het is fascinerend om te zien hoeveel kleuren poep kan hebben. Donkerrood is niet goed, maar van sommige bruin- en groentinten ken ik de boodschap niet precies. Misschien moet ik maar eens gaan schilderen met groen en bruin, heb ik eigenlijk nooit gedaan.'' (Rottend Staal Online, 12-7-2001)

terug naar boven


BROOD IS DOOD

Amsterdam - Rock-'n-roll junkie, schilder, muzikant, dichter en vader Herman Brood pleegde hedenmiddag op 54-jatige leeftijd zelfmoord door van het dak van het Hiltonhotel in Amsterdam te springen, omstreeks 13.30 uur. Hij heeft een afscheidsbrief achtergelaten. Daarop staat: "Ik heb er geen zin meer in. Maak er een mooi feest van. En misschien zie ik jullie nog eens'', benevens lieve woorden voor zijn ex-vrouw en kinderen.
Bij het Hilton is het nog rustig. Enkele fotografen en cameramensen hebben zich er verzameld. Volgens ooggetuigen is het stoffelijk overschot van Brood rond 15.30 uur bij het hotel weggehaald.

Brood begon zijn muziekcarrière nadat hij in 1964 van de Kunstacademie in Arnhem was geschopt. Na een handjevol pianolessen stapte Brood in zijn eerste band 'The Moans'. Tijdens optredens voor zijn tweede band Cuby & The Blizzards kwam hij in aanraking met speed. Door zijn uitbundige gebruik moest hij de band verlaten.
In 1978 maakten Brood en zijn begeleidingsband Wild Romance furore met het album 'Shpritsz'. Het nummer 'Saturday Night' kwam hoog in de hitlijsten en was een belangrijke doorbraak voor Brood. De Nijmeegse dichter en vertaler Pé Hawinkels (1942-1977) was een van Broods tekstschrijvers.

Herman Brood zocht op slimme wijze de media, waardoor iedere Nederlander al snel wist wie Brood was.

Brood waagde zich eind jaren negentig ook op het theaterpodium. Met zijn vrienden Jules Deelder en Bart Chabot trad hij op in de theatershow 'Apocrief', een show vol artistieke verrassingen.
Chabot schreef Broods biografie Broodje gezond, ter ere van zijn vijftigste verjaardag, waarvan onlangs deel 2 is verschenen: Broodje halfom. Op 5 november 1996 gaf Brood, van oorsprong een Zwollenaar, daarom een groots verjaardagsfeest in Paradiso met artiesten als Nina Hagen (zijn ex-vrouw, met wie hij ook optrad), André Hazes en Trijntje Oosterhuis.

Brood bracht naast platen en kunstwerken ook dichtbundels uit: in 1988 verscheen Zoon van alle moeders (De Bezige Bij, Amsterdam) en in 1994 Lief Bloedbad (Uitgeverij De Buurvrouw, Amsterdam). In 1995 was hij medewerker aan de eerste 'Rottend Staal Nieuwsbrief'. Uit Lief Bloedbad:

met het zweet pisselings op het
voorhoofd
zal ik me nu in de
lift begeven
vooruit denken !!

Herman Brood, 1946-2001

Meer over Herman Brood: www.hermanbrood.com
(ANP/Rottend Staal Online, 11-7-2001)

terug naar boven


PAARDENTRAM TE CALLANTSOOG AFGELAST WEGENS STORM

Epibreren - Wegens de sterk aanzwellende wind (tot stormkracht) gaat de paardentramtocht-met-dichter bij de Poëzievogelwandelroute te Callantsoog (Nederland) vandaag niet door. De organisatie en de eigenaar van de tram zijn bang dat de tram, de paarden, de dichter Job Degenaar en het publiek de lucht in zullen vliegen en het thema ('Vogels') al te letterlijk willen opvatten.
Er komt een herkansing: woensdag 25 juli, zelfde tijden (13.00 - 15.00 uur en 15.30 - 17.30 uur). Voor inlichtingen: VVV Noordzeestrand Zijpe: 0224 - 581541. (Rottend Staal Online, 11-7-2001)

terug naar boven


GRONINGER BOEKHANDELAREN ENTHOUSIAST OVER STADSDICHTER

Op de site van Het Boekblad verschenen gisteren twee interviews met Groninger boekverkopers over het plan van D66-gemeenteraadslid Thomas van Dalen om een Officiële Groninger Stadsdichter aan te stellen. Gelly Talsma, van Athena's Boekhandel: 'Fantastisch. Groningen heeft met Petra Jekel en Daniël Dee al twee universiteitsdichters. Dit zou ook heel mooi zijn. Met een verkiezing bereik je bovendien een heel breed publiek.' Wie ze zelf zou kiezen weet ze nog niet. 'Het is heel lastig kiezen.'
Ook Iemke Tysma, boekverkoper bij Scholtens Wristers, noemt het een 'prima idee.' 'Maar eigenlijk is Jean Pierre Rawie als zodanig al in functie. Hij dicht nogal 'ns wat bij officiële gelegenheden.' Tysma zou te zijner tijd dan ook voor Rawie kiezen. 'Of C.O. Jellema.'
Initiatiefnemer Van Dalen (1974) dicht zelf ook, maar hij komt niet in aanmerking voor de functie: er is nooit een bundel van zijn hand verschenen. 'Het zou ook een beetje gênant zijn als ik mezelf kandideer.' (Rottend Staal Online, 10-7-2001)

terug naar boven


GIEREN GESIGNALEERD TE CALLANTSOOG

Callantsoog - Bij de poëzievogelwandelroute te Callantsoog is hedenochtend een roedel gieren waargenomen. Poëzieminnaars wordt aangeraden geen zonnebad te nemen of anderszins zich liggend op te houden op de route, ter voorkoming van mutilatie door de gulzige gieren.
Het roedel gieren was vorige week al eerder gesignaleerd in het zuiden des lands - waar zij de eerste gieren waren sedert het najaar van 1944, toen gieren met de oprukkende geeallieerde legers vanuit Frankrijk ons land deels bevrijden. (Rottend Staal Online, 9-7-2001)


terug naar boven


POETRY SLAM SLAAT AAN

Nijmegen - In het seizoen 2001/2002 zal ook in Nijmegen een maandelijke Poetry Slam plaats vinden. Per 18 oktober 2001 elke derde donderdag van de maand in Doornroosje. Miss Anika Slot presenteert de Slams, bijgestaan door DJ Josito. In mei 2002 staat een grote landelijke finale gepland, waaraan finalisten van de slams uit andere steden het tegen de finalisten uit Nijmegen opnemen. Informatie over of aanmeldingen voor de Nijmeegse Poetry Slam bij Bob of Frank van De Wintertuiin, de organisatie die de avonden organiseert (daar zijn organisaties nu eenmaal voor): info@wintertuin.nl, 024 323.19.04. Meer over Poetry Slam in Nederland: http://www.epibreren.com/slam/slamnl.html. (Rottend Staal Online, 8-7-2001)

terug naar boven


'TZUM' #14 UIT

Epibreren - Hedenmiddag bracht de veerboot de recentste 'Tzum' naar het eiland, waarin ditmaal drie nieuwe verzen uit Epibreren; twee van Hofman en één van Droog. Daarnaast bevat het nieuwste nummer van het enige literaire blad uit Noord-Nederland met landelijke uitstraling een interview met Arie Storm, gedichten van Boris Wanders, Coen Peppelenbos, Feike Boschma en Aggie van der Meer, proza van Gert Boer, een recensie van de site van P.F. Thomése, een 'schetsboek' van Erwin Mortier. Arthur Japin heeft de rubriek 'Carte blanche' onder zijn hoede gekregen. Meer info bij redactie.tzum@lineup.nl (Rottend Staal Online, 8-7-2001)

terug naar boven


PROGRAMMA DICHTERS IN DE PRINSENTUIN FESTIVAL BEKEND

Groningen - De organisatoren van het jaarlijkse Dichters in de Prinsentuin Festival te Groningen (27 & 28 juli) zijn er weer in geslaagd een boeiend programma neer te zetten. Meer dan zestig amateur- en profdichters uit het hele land brengen twee dagen lang verzen in het Arabisch, Drents, Fries en Nederlands. (Rottend Staal Online, 7-7-2001)

terug naar boven


ELVIS PRESLEY IN HET SUMERISCH

De boeiende website van Het Genootschap Onze Taal meldde gisteren dat de Fin Jukka Ammondt een album heeft opgenomen, waarop hij liedjes van Elvis Presley zingt - in de Sumerische vertaling. Het Sumerisch werd gesproken in Mesopotamië, tussen 4000 en 1800 voor Chr. Ammondt schijnt in bepaalde kringen al een cultstatus te hebben vanwege zijn Latijnse Elvis-vertalingen, waarvoor hij ook een eremedaille van de paus heeft gekregen. (Rottend Staal Online, 6-7-2001)

terug naar boven


INTUSSEN, IN VLAANDEREN...

...is de 21ste Poeziezomer te Watou uitgebroken. Beeldende kunst en poëzie beheersen deze zomer weer het lege landschap van Zuidwest-Vlaanderen. Met ondermeer poëzie van Rottend Staal-medewerker Friedrich Hölderlin en gedichten van o.a. Gerrit Komrij, Rutger Kopland, Erik Menkveld en Eddy van Vliet. In het NCRV Handelsblad van gisteren een recensie over het festival. (Rottend Staal Online, 5-7-2001)

terug naar boven


OFFICIËLE GRONINGER STADSDICHTER?

Groningen - Gemeenteraadslid Thomas van Dalen, cultuurwoordvoerder van D66, wil jaarlijks een officiële stadsdichter aanstellen. In schriftelijke vragen aan het College van B & W stelt hij voor om deze dichter per 2002 een functie te geven analoog aan de rol van de "Dichter des Vaderlands" (Gerrit Komrij). Tijdens de eerstvolgende Gedichtendag op 31 januari 2002 zou de eerste benoeming moeten plaatsvinden.

Het College dient haar keuze voor een dichter volgens Van Dalen te baseren op een verkiezing via de Groninger Gezinsbode. Over de invulling van de nieuwe functie bestaan verschillende ideeën. Zo zou de nieuwe Stadsdichter (m/v) maandelijks of juist bij belangrijke gebeurtenissen een gedicht kunnen publiceren. Als voorwaarde voor kandidaatstelling geldt naast het inwonerschap van deze stad, dat de dichter officiële boekpublicaties op zijn of haar naam moet hebben staan.
Thomas van Dalen: "Veel kleine en grote organisaties proberen met wisselend succes de positie van poëzie in Groningen te versterken. Sinds enige jaren wordt om die reden op de nationale gedichtendag in onze stad een succesvolle 24-uurs Poëziemarathon georganiseerd. Kortom, poëzie is een bloeiende kunstvorm in onze stad, maar ook een kwetsbare. Om aan de Poëziemarathon en aan de achterliggende doelstelling bij te dragen lanceer ik dit idee."
Nadere informatie: Thomas van Dalen: dalen196@planet.nl
(Rottend Staal Online, 4-7-2001)


terug naar boven


PIET GERBRANDY EN MAARTEN DOORMAN LOVEND OVER WERELDBESTORMERS?

Epibreren - de redactie van de Rottend Staal Online ontving gisteren een persbericht, waarin melding werd gemaakt van lovende woorden in het NRC Handelsblad, De Volkskrant en De Groene Amsterdammer over de bundel Help, ik ben een olifant van 'De Wereldbestormers'. Bij het checken van de Wereldbestormers-site werden er artikelen uit die bladen gevonden, ondertekend door respectievelijk Maarten Doorman, Piet Gerbrandy en ene J.A. Berkhout. Snel werd echter duidelijk dat noch Doorman noch Gerbrandy die stukken geschreven hebben, die, bijna overbodig om te zeggen, nooit in gemelde periodieken verschenen zijn.
Wat de vragen doet rijzen: overschrijden De Wereldbestormers hiermee de ongeschreven wetten van letterenland? Is het überhaupt toegestaan artikelen te signeren met namen van bestaande personen die die artikelen niet geschreven hebben? Heiligt het doel - het promoten van een boek - de middelen? Of is hier sprake van het imiteren van de Italiaanse undergroundschrijvers van het boek Q? (Rottend Staal Online, 4-7-2001)

terug naar boven


FEESTJE IN GRONINGEN

Groningen - vanavond viert het Noord-Nederlands literair tijdschrift 'Noachs Kat' zijn tweejarig bestaan in Irish Pub Sally O'Briens aan de Oosterstraat te Groningen. Het nieuwste nummer wordt er gepresenteerd en er zijn voordrachten te beluisteren van o.a. Chris Houwman, Hubert Klaver, Henk Puister, Rense Sinkgraven, Matty de Vries en muziek van 'Me Jane'. Aanvang 20.15 uur. (Rottend Staal Online, 4-7-2001)

terug naar boven


OVER HET IJ FESTIVAL - HELDENPLEIN

Deze zomer vindt op de voormalige NDSM-werf te Amsterdam-Noord het 'Over het IJ Festival' plaats. Onderdeel daarvan is het Heldenplein, waarbij een keur van Nederlandse dichters op een theatrale wijze zal voordragen uit eigen werk. Met o.a. Bart FM Droog, Serge van Duijnhoven, Ruben van Gogh, Erik Jan Harmens, Tjitske Jansen en Menno Wigman. Op 19, 20 en 21 juli , 26, 27 en 28 juli , op 2, 3 en 4 augustus en op 9,10 en 11 augustus. Het Heldenplein start steeds om 20.00 uur en eindigt om 21.30 uur. Ook treedt dagelijks De Dogtroep op. De toegang tot het terrein bevindt zich aan de Neveritaweg. (Rottend Staal Online, 3-7-2001)

terug naar boven


FESTIVAL 'POËZIE VOOR PAARDEN' WEER GROOT SUCCESS

Epibreren - Al weer voor het vierde keer vond maandag op het zomerse eiland Epibreren het festival 'Poëzie voor Paarden' plaats. Net als in de drie voorgaande jaren waren de paarden in grote getale op komen draven. Klikt U hier voor een film van de gevoelige voordracht van 'Wolf' door Bart FM Droog voor de schimmel van Sinterklaas. (Rottend Staal Online, 3-7-2001)

terug naar boven


SJEF WELLER WINNAAR WORDSLAM 2001

Groningen - gisteravond won Sjef Weller (Amsterdam, 1980) de finale van de Word Slam 2000/2001. In een tot de nok toe gevuld Literair Lokaal beoordeelde het publiek zijn teksten en voordracht als de beste. De tweede plaats was voor Matty de Vries en de derde plaats verkreeg Nina Werkman. (Rottend Staal Online, 2-7-2001)

terug naar boven


KEES STIP OVERLEDEN

Tot onze droefenis is op woensdagavond 27 juni 2001, omstreeks 23.30 uur, in het Lucas Ziekenhuis te Winschoten de dichter Kees Stip overleden.
Kees Stip, geboren op 25 augustus 1913 te Veenendaal, debuteerde in 1944 met Dieuwertje Diekema, een clandestiene persiflage op wat waarschijnlijkste het bekendste Nederlandse gedicht van die tijd was: Maria Lécina van J.W.F. Werumeus Buning (1891-1958).
Stip, die klassieke letteren had gestudeerd, was na de oorlog werkzaam voor tal van kranten: De Volkskrant, het NRC Handelsblad, Het Nieuwsblad van het Noorden en was redacteur van het Polygoon-bioscoopjournaal. Maar bovenal zal hij herinnerd worden als virtuoos puntdichter, die duizenden korte gedichten schreef waarin steevast dieren en plaatsnamen figureerden.
In het NRC Handelsblad, 2001, schreef Henk van Gelder een goede necrologie. In het Nederlands Dagblad, 1999, publiceerde Rien van de Berg een respectvolle recensie over Stips laatste boek: Het grote beestenfeest (Bert Bakker, 1999). Klikt u hier als u een foto van Kees Stip wilt zien, die in 1997 genomen werd: Kees Stip temidden van dichters uit Groningen.
(Rottend Staal Online, 1-7-2001)

terug naar boven


het nieuws van nu vindt u hier

terug naar boven


© Rottend Staal Online 2000-2006. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

Installatie van hyperlinks

De installatie van hyperlinks naar de site is vrij en kan gebeuren zonder toestemming.
De pagina's van deze site mogen echter niet worden opgenomen in de pagina's van een andere site.

Het actuele Rottend Staal-nieuws | Het Rottend Staal-nieuwsarchief