Rottend Staal wordt definitief niet meer bijgewerkt.
Zie voor poëzienieuws:
het NPE Nieuwsblog; voor achtergronden de Nederlandse Poëzie Encyclopedie

(Bart FM Droog, 11 juli 2012)


DE VIERDE DICHTER DES VADERLANDSVERKIEZINGEN

Van 2 tot 28 januari 2009 kan via een verkiezing op www.dichterdesvaderlands.nl gestemd worden wie de nieuwe Dichter des Vaderlands wordt. Er zijn vijf kandidaten:


Tsead Bruinja (man, 1974)
Joke van Leeuwen (vrouw, 1952)
Erik Menkveld (man, 1959)
Hagar Peeters (vrouw, 1972)
Ramsey Nasr (man, 1974)

Helaas geeft de organisatie geen enkele motivatie waarom uitgerekend deze vijf dichters 'genomineerd' zijn - zoiets zou voor de kiezers toch wel handig zijn om te weten. Geen van de vijf voldoet aan de profielschets die de organisatie eerder publiceerde. En over hoe de organisatie denkt de komende internetverkiezing zo eerlijk en veilig mogelijk te laten verlopen is, zeer helaas, wederom niets bekend gemaakt.

Desalniettemin: het circus is in gang gezet, één van deze vijf wordt sowieso de nieuwe Dichter des Vaderlands, dus kunnen we er beter alles aan doen om de beste kandidaat te laten winnen.

Alles wikkend en wegend blijven er van deze vijf drie over die ik geschikt acht voor het ambt: Tsead Bruinja, Joke van Leeuwen en Ramsey Nasr (zie dit eerdere artikel).

Als ik tussen deze drie zou moeten kiezen, gaat mijn voorkeur uit naar Tsead Bruinja. Hij heeft de afgelopen tien jaar stevig aan de weg getimmerd, niet alleen voor zichzelf maar ook voor andere dichters. Iets wat ik de andere genomineerden niet heb zien doen.

De plannen van Bruinja voor het Dichter des Vaderlandsschap zijn veelbelovend: hij wil zich maximaal inzetten voor de promotie van de poëzie - en daarom zal ik op 2 januari 2009 op Tsead Bruinja stemmen, via deze site: www.dichterdesvaderlands.nl. Zeg het voort!

(Bart FM Droog, Rottend Staal, 16 december 2008)

terug naar boven


WIE WORDT DE NIEUWE DICHTER DES VADERLANDS?

In januari 2009 treedt de nieuwe, vierde Dichter des Vaderlands aan. Hoe deze benoemd of gekozen gaat worden is momenteel onduidelijk. Zie voor meer:

Woest en Ledig: Verkiezing Dichter des Vaderlands op de schop
De Contrabas: Dichter des Vaderlands via televoting
Droog.volkskrantblog.nl: De nieuwe Dichter des Vaderlands wordt...

En natuurlijk: De Dichter des Vaderlandsverkiezingen 2000, 2004 en 2005

(Bart FM Droog, Rottend Staal, 4 juli 2008)

terug naar boven


STILTE OP ROTTEND STAAL WEGENS DRUKTE

De afgelopen maanden is op de nieuwspagina van Rottend Staal geen nieuws verschenen. Dat is niet erg, want er zijn nu, in tegenstelling tot de periode 2000-2006, meer dan genoeg online alternatieven te vinden; De Contrabas, De Papieren Man en Woest & Ledig bijvoorbeeld.

Die alternatieven maakten het mij mogelijk de afgelopen maanden al mijn energie te richten op twee projecten: enerzijds het samenstellen van een nieuwe dichtbundel en anderzijds het werken aan 'Royal Air Force Losses May/June 1940' - het eerste deel van een geschiedkundig onderzoek dat de rest van mijn leven zal beslaan.

Voor de komende tijden voorzie ik regelmatig nieuwe gedichten op de Rottend Staal poëziepagina's en af en toe nieuwe berichten op de nieuwspagina.

(Bart FM Droog, Rottend Staal, 3 maart 2008)

terug naar boven


POËZIE-OPLICHTERS EN WWW.POMGEDICHTEN.NL (SLOT)

Dit weekend kreeg ik een mailtje van iemand die bijna in de val was gelopen van de oplichters achter www.poetry.com - een organisatie die al sinds jaar en dag wereldwijd onnozele amateurdichters ronselt voor fake-poëziewedstrijden. Omdat ik al zes jaar geleden wat artikelen over die zwendel schreef verwees ik de schrijver naar een van die stukken. Tegelijkertijd moest ik zuchten: het is blijkbaar nog steeds nodig mensen voor die ongein te waarschuwen.

Een soortgelijk gevoel heb ik bij www.pomgedichten.nl. De site was enige tijd uit de lucht, ten gevolge van een onderzoek dat ik afgelopen zomer deed. Eind december ging de maker ervan weer van start - dit nadat één of meerdere aangiftes tegen hem geseponeerd was/waren.

Een paar van de meest aanstootgevende teksten van die site zijn verwijderd - de pedofiliebeschuldigingen, enkele van de artikelen die als seksueel intimiderend opgevat zouden kunnen worden. Dus is er wel wat bereikt. Helaas niet genoeg: ik had graag gezien dat de maker zich voor een rechtbank had moeten verantwoorden voor de ellende die hij een groot aantal vooral beginnende dichters had aangedaan - en in sommige gevallen nog steeds doet.

Enfin - het is anders gelopen. Intussen begint de man weer meer en meer op oude voet door te gaan. Ik voel me niet meer geroepen er op in te gaan - heb gedaan wat ik kon en net als bij www.poetry.com moet een mens op zeker moment besluiten ergens een punt te zetten.

(Bart FM Droog, Rottend Staal, 3 maart 2008)

terug naar boven


JAN EIJKELBOOM OVERLEDEN

Dordrecht - Op 81-jarige leeftijd is in zijn woonplaats Dordrecht de
dichter, vertaler en journalist Jan Eijkelboom op 27 februari overleden. Dat heeft de gemeente Dordrecht bekendgemaakt.

Na een loopbaan als journalist publiceerde Eijkelboom de laatste
dertig jaar van zijn leven poëzie. Wat blijft komt nooit terug (1979), De Gouden Man (1982) en Kippevleugels (1991) zijn de titels van veelgeprezen bundels. ?

Hij werd voor zijn werk onderscheiden met onder meer de Anna
Blamanprijs, de Jan Campertprijs en de Herman Gorterprijs.

Dordrecht

Dordrecht had een speciale betekenis in leven en werk van Eijkelboom. Niet alleen woonde en werkte hij er, hij was er de eerste voorlichter en sinds 2001 stadsdichter. Tien jaar daarvoor was hij al ereburger geworden. Op het Damiatebolwerk in Dordrecht is een van zijn bekendste dichtregels gegraveerd: Wat Blijft Komt Nooit Terug.

Observaties

Zijn gedichten kenmerken zich door "lichtvoetig verwoorde
observaties", zoals een jury het eens uitdrukte. Dat vermogen had hij als journalist bij Vrij Nederland, Het Vrije Volk en De Dordtenaar ontwikkeld.

Eijkelboom, geboren op 1 maart 1926, maakte ook een Nederlandse
vertaling van werk van onder andere Philip Larkin, John Donne,
W.B.Yeats en Derek Walcott.

De uitvaart vindt in besloten kring plaats.

Zie ook: Het Algemeen Dagblad, De Volkskrant en het weblog van Kees Klok.

(Rottend Staal, met dank aan Jos Kunne, 2 maart 2008)

terug naar boven


zie voor ouder nieuws het
Rottend Staal-nieuwsarchief.de teller telt de unieke bezoekers sedert 29-1-2006
bekijk de statistieken

Van augustus 2001 tot 19 februari 2006 bevond zich hier een Nedstats (later Webstats-teller) die deze pageviews registreerde:

2001: 2897
2002: 17.333
2003: 26.612
2004: 78.193
2005: 84.402
2006: 12.487


terug naar boven


© Rottend Staal Online 2000-2007. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

Installatie van hyperlinks

De installatie van hyperlinks naar de site is vrij en kan gebeuren zonder toestemming.
De pagina's van deze site mogen echter niet worden opgenomen in de pagina's van een andere site.