WAT WAS ROTTEND STAAL?
ROTTEND STAAL ONLINE - ONLINE ARCHIEF

Rottend Staal Publicaties was oorspronkelijk een eigen beheer-uitgeverijtje (opgericht in 1993), waarbij het eerste werk van De Dichters uit Epibreren, alsmede enkele bundels van Karel ten Haaf en Bart FM Droog verschenen. Het beleid van de uitgeverij was betaalbare poëzie uit te geven, ter verkoop bij voordrachten van de dichters.
Enkele keren traden de Dichters uit Epibreren, Karel ten Haaf en/of Herman J. van den Bold op onder de verzamelnaam 'Rottend Staal Dichters'.
De laatste Rottend Staal boekuitgaven waren de Epibreren-bundels Oerol (zomer 1998) en Jawohl (Duitse vertalingen, herfst 1998) en De moderne vrouw en haar kont (Karel ten Haaf, november 1998). Hierna is besloten geen boeken meer uit te brengen, aangezien de Groninger uitgeverij Passage zich ontfermde over de boekuitgaven der Epibranten en Karel ten Haaf.

Maar: Rottend Staal staat ook voor de 'Rottend Staal Nieuwsbrief':

Vanaf mei 1995 verschijnt bij Rottend Staal Publicaties het poëzietijdschrift 'De Rottend Staal Nieuwsbrief', oorspronkelijk bedoeld als platform voor dichters die regelmatig op podia gedichten voordragen.
Gezien de hoge kosten van de papieren versie wordt nummer 40 de laatste reguliere uitgave. Bij ons overheerst het geloof dat we een groter publiek met minder kosten kunnen bereiken via het perfide internet. Bij deze dan: dit is Rottend Staal online, met poëzie-verwant nieuws én natuurlijk poëzie.
 
design: Hans Hollestelle

ARCHIEF

In de vorige eeuw verscheen 'De Rottend Staal Nieuwsbrief' als de meeste toenmalige tijdschriften nog op papier. Een kleine greep uit de oude doos:

 

Rottend Staal Nieuwsbrief #25, 1995 Rottend Staal Nieuwsbrief #26, 1996
Rottend Staal Nieuwsbrief #28, 1996 Rottend Staal Nieuwsbrief #29, 1996
Rottend Staal Nieuwsbrief #30, 1997 Rottend Staal Nieuwsbrief #31, 1997
Rottend Staal Nieuwsbrief #32, 1997 Rottend Staal Nieuwsbrief #33, 1997
Rottend Staal Nieuwsbrief #34, 1998 Rottend Staal Nieuwsbrief #35, 1998
Rottend Staal Nieuwsbrief #36, 1998 Rottend Staal Nieuwsbrief #37, 1999

Een volledige overzicht van alle medewerkers aan de Rottend Staal Nieuwsbrieven is te vinden in de bibliografie in het archief van de Dorpsbibliotheek te Epibreren

Sedert augustus 2000 verschijnt Rottend Staal Online:
augustus-december 2000 januari-februari 2001 maart 2001
april 2001 mei 2001 juni 2001
juli 2001 augustus 2001 september 2001
oktober 2001 november 2001 december 2001
januari 2002 februari 2002 maart 2002
april 2002 mei 2002 juni 2002
juli 2002 augustus 2002 september 2002
oktober 2002 november 2002 december 2002
januari 2003 februari 2003 maart 2003
april 2003 mei 2003 juni 2003
juli 2003 augustus 2003 september 2003
oktober 2003    
Rottend Staal Nieuwsbrief #25, december 1995:

Nu is gebleken dat Poëzie uitermate heilzaam is (Volkskrant, 9-11-95), zinnen de Rottend Staal Dichters op een manier om in het Ziekenfonds opgenomen te worden als valiumvervangers. Hierover berichten we U later meer.

Verzwegen door de pers vond op 28 september '95 in het Universiteitstheater te Groningen de feestelijke uitreiking van de Rottend Staal Cultuur Award '95 plaats. De trotse winnaar werd Eddie Huizing, de zanger van het ska-orkest Jammah Tammah. Naast een fraaie oorkonde kreeg hij een unieke metaalsculptuur: een speciaal door Rottend Staal Kunstenaars vervaardigde metalen didgeridoo, die een half jaar in de grond had liggen rotten. Hij vergastte het publiek na de uitreiking op een unieke, spontane speech. Eervolle vermeldingen gingen naar Mevrouw I. Marina (helaas verhinderd te komen wegens een optreden op Cyprus) en Mijnheer B. Visscher (ook verhinderd vanwege een optreden te Zoetermeer).

In dit nummer stonden gedichten van o.a. Hans Plomp, Dorpsoudste de Jong, De Dichters uit Epibreren, Karel ten Haaf, Herman van den Bold en Liesbeth van Dalsum.

terug naar centraal archief


Rottend Staal Nieuwsbrief #26, maart 1996:

Poëzie is en blijft het redmiddel in deze woelige tijden van burgeroorlogen, scheepsrampen en bevroren zeeën, nochtans hebben wij ondanks dichtgesneeuwde landwegen en beijzelde snelwegen dit taalgebied de gehele winter door bestreken, waarbij een zware slippartij toch nog zonder blikschade overleeft is. Nu is het bijkans lente: madeliefjes en bosanemonen worstelen zich uit de kille gronden omhoog. Hier in Epibreren, vlakbij de hoge waddendijk, dartelt alles in de lentezon. Op de begraafplaats wordt hard gewerkt aan de imposante grafmonumenten voor de verheven dichters, en de buren zijn alweer de suikerbieten aan het zaaien. In tegenstelling tot voorgaande Nieuwsbrieven brengen we ditmaal een anoniem gedicht, speciaal voor de Vierde Mei. Het gedicht verscheen in het verzetsblad 'De Vrije Kunstenaar' in oktober 1943, en omdat het dit jaar precies drieënvijftig jaar na 1943 is, vervallen door de plaatsing van 'Groet der Martelaren' de rubrieken 'De Uitgever' en 'Het Ideale'. Derhalve moeten we ook onze adverteerders teleurstellen: Cultuur, en zeker Hogere Poëzie, gaan voor!

In dit nummer stonden gedichten van o.a. Hans Plomp, Dorpsoudste de Jong, Rikkie Keller, De Dichters uit Epibreren, Karel ten Haaf, Herman van den Bold en Liesbeth van Dalsum. Van de onbekende verzetsdichter:

GROET DER MARTELAREN

 O zon van Nederland, die zelden
Zoo hel en heet scheen als vandaag
Wij groeten u, die moeten sterven
Reeds opent zich de sarcophaag
Waar alle duurzame gedachten
Van Laaglands volk staan opgebaard -
Wij zullen zwijgend overnachten
tot eens de dageraad weer klaart
En blinkt in 't kristallijn geflonker
Van oude tranen lang gedroogd -
Dan ook ontstijgen wij het donker
En reiken naar wat werd beloofd:
Het eeuwig leven in Uw kleuren
O vrije vlag van Nederland,
Die straks de harde handen beuren
Boven het vrijgevochten strand.

terug naar centraal archief


Rottend Staal Nieuwsbrief #28, september 1996

Naast gedichten van Keith Armstrong, Adriaan Bontebal, Herman J. van den Bold, Dorpsoudste de Jong, Serge van Duijnhoven, Ruben van Gogh, Karel ten Haaf, Friedrich Hölderlin, Didi de Paris, Jean Vossen, Menno Wigman en De Dichters uit Epibreren ook veel nieuws. Het merkwaardigste was wel dit:

Karel ten Haaf is veilig teruggekeerd uit Mongolië met het Amsterdams Ballon Gezelschap van een serie optredens in de Mongoolse hoofdstad. Karel ten Haaf is niet alleen de eerste Nederlandse dichters wiens werk in het Mongools vertaald is en ook in gebundelde vorm in Ulaan Baatar is uitgebracht, tevens is hij de eerste Nederlandse dichter wiens werk direct in Mongolië is verboden!

De eerste Duitse dichter die in De Rottend Staal Nieuwsbrief publiceerde heeft dit niet overleefd:


HÄLFTE DES LEBENS

Mit gelben Birnen hänget
Und voll mit wilden Rosen
Das Land in den See,
Ihr holden Schwäne,
Und trunken von Küssen
Tunkt ihr das Haupt
Ins heilignüchterne Wasser.

Weh mir, wo nehm ich, wenn
Es Winter ist, die Blumen, und wo
Den Sonnenschein,
Und Schatten der Erde?
Die Mauern stehn
Sprachlos und kalt, im Winde
Klirren die Fahnen.


Friedrich Hölderlin (1770-1843)  English information

 

terug naar centraal archief


Rottend Staal Nieuwsbrief #29, december 1996

In memoriam Charlotte, het vlindermeisje.

Naast poëzie van o.a. Keith Armstrong, Herman J. van den Bold, Adriaan Bontebal, Joris van Casteren, Dorpsoudste de Jong, Serge van Duijnhoven, Ruben van Gogh, Alain van Kessel, Didi de Paris, Hans Plomp, Menno Wigman, Arjan Witte, De Dichters uit Epibreren en een proza-gedicht van Erik-Jan Harmens veel informatie.

Met een overweldigende meerderheid heeft de bevolking van Epibreren gekozen voor het verlenen van een bouwvergunning aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij voor het plaatsen van een boortoren op het marktplein. Met alle inwoners van Epibreren hopen wij dat dit bijzondere bouwwerk veel toeristen moge trekken!

De ruimte-boodschap van de Dichters uit Epibreren, bestaande uit vier gedichten, uitgezonden in samenwerking met VARA-radio, bevindt zich momenteel op ruim één lichtjaar afstand van planeet aarde. Wij wachten op respons.

Winnaar van de Rottend Staal Cultuur Award 1996 is geworden: het personeel van Muziekcafé Koekkoek, vanwege zijn tomeloze inzet voor het Culturele Nachtleven in de Benelux.

NACHTSPRAAK: EEN NIEUWE LITERAIRE TRADITIE

Uniek in het Koninkrijk der Nederlanden: het wekelijkse nachtelijke podium voor Hogere Poëzie!

Vanaf mei 1996 staat Muziekcafé Koekkoek te Groningen elke woensdagnacht in het teken van de Hogere Literatuur: steeds een hoofdgast, gepresenteerd door een van de Rottend Staal Dichters, gevolgd door een open podium, steevast van 1 tot en met 3 uur 's nachts.

Poëzieminnend Groningen weet waarheen te gaan op de woensdagnacht, en luistert, gezien het late uur, bizar ademloos toe.

In het afgelopen half jaar droegen de volgende dichters en schrijvers voor op dit unieke poëzie-podium:

Remco Ekkers, Diana Ozon, Didi de Paris (B), Keith Armstrong (UK), Hans Plomp, Karel ten Haaf, Tommy Wieringa, Arjan Witte, Ton Peters, Dorpsoudste de Jong, Paul Jainandun Singh, Ruben van Gogh, Tjitse Hofman, Ronald Ohlsen, Kasper Peters, André Stek, Herman J. van den Bold, Jean Vossen (B), Jacek Nichs, Bart FM Droog, Jaap Sietse Zuierveld, Harry Zevenbergen, Alain van Kessel, Willem Groenewegen, Liesbeth van Dalsum, e.v.a.

MIJNE KAMERADEN

zoals uitgesproken in nachtclub 'Koekkoek' in de nacht van 25 op 26 september 1996 te Groningen

Mijne kameraden, het is mij een behoefte om te zeggen, dat ik weet, dat iedere tegenslag u meer treft dan een ander. Wij hebben dag en nacht gewerkt om te bereiken dat wij zouden terugkeren van den weg naar de afgrond. Wij zijn er om gehoond en gesmaad, maar laat geen verbittering zich daarover van u meester maken. Wij hebben het goede gewild en het kwade niet kunnen tegenhouden. Wat wij hebben bereikt, is dit, dat in jaren van onze strijd de grondslag is gelegd voor de wederopstanding van onze taal. En op dien grondslag zullen wij voortbouwen met alle kracht en vastberadenheid die wij in jaren van schrijven hebben verkregen. Voorwaarts mijne kameraden, gelukkig is de mens die niet hoeft te doden. Dood is de mens die zijn taal niet beheerst. De angst meester is onze zege in deze strijd.

©  A.J. Witte, 1996

Nachtspraak bestond van 1996 tot medio 1999. Muziekcafé Koekkoek sloot op 1 juli 2000 definitief  de poort.

Ook in dit nummer enkele gedichten die men zou kunnen bestempelen als nieuwsgedichten, passend in de eeuwenoude traditie van het per vers nieuws verspreiden. Het gedicht van Keith Armstrong is gebaseerd op een bloedig onderdrukte opstand in het Noord-Engelse Hexham, Droogs gedicht refereert aan enkele scheeps- en vliegtuigrampen uit het eind van de twintigste eeuw. 


TUESDAY MARCH 10th 1761

'The Market Place was a tragic sight. Bodies of the dead and wounded lay scattered. The ground was stained with blood and the cries of the wounded were pitiful. The following day it rained, washing away the traces.'Wash away the day,
wash the pain away,
sweep the remains of yesterday
into the racing river.
Beat the Dead March,
bang the old drum,
heal Hexham's bust bones
and cry me a River,
cry the Water of Tyne.
Wash away the day,
wash this pain away.


©  Keith Armstrong, 1996


(eerder gepubliceerd in 'Innocent Blood, the Hexham riot of 1761', Uitgeverij Northern Voices, 10 Greenhaugh Road, Whitley Bay, Tyne & Wear NE25 9HF UK; ISBN: 1-871536-12-X) English information

 
OLYMPOS-MEDLEY

De heraut van het vrije
ondernemerschap opent
zijn mond en
duizenden verdrinken

terwijl de boot
uit Tallinn
naar de bodem
van de Oostzee vertrekt

lachen goden boven wolken
waar strepen getuigen
van het streven der mensen

stenen geworpen
gewikt en gewogen
door vliegenmepper getroffen
stort metaal in zee

nu, hoog in de bergen
lachen goden boven wolken
Hercules is in de hel ontboden
de fanfare speelt nimmermeer.


©  Bart FM Droog, 1996

terug naar centraal archief


Rottend Staal Nieuwsbrief #30, maart 1997

DOUBLE TALK HERBEZOCHT

Ruim een maand na het curieuze Double Talk, rap & poëzie-festival in Frascati en Paradiso te Amsterdam (Noord-Holland), en na bestudering van al hetgeen in de media hierover verschenen is en nog zal gaan verschijnen, hebben in de Schrijversschuur te Epibreren (Groningen) enige van de dichters die in de bundel Double Talk opgenomen zijn, een seminar gehouden. Zonder publiek, zonder pers, opdat de diepzinnigheid der gesprekken niet verstoord zou worden. Aanwezig waren Menno Wigman, Didi de Paris, Arjan Witte, Tjitse Hofman, Ruben van Gogh, Paul Jainandun Singh, Bart FM Droog en Liesbeth van Dalsum als gespreksleidster.

De belangrijkste conclusie waartoe dit seminar wist te komen was weinig opzienbarend: rap is geen poëzie.

Zie daar: de stellingen zijn betrokken, het vakgebied is afgebakend.

Aangezien deze conclusie al te lezen was in het NRC Handelsblad van 27 januari '97, en dichters beweren langer na te denken dan rappers (aldus het Algemeen Dagblad van 27 januari '97), drong Van Dalsum aan op meer rekkelijkheid.

Na een ferme wadlooptocht kwam het seminar tot de volgende conclusies:

Uitgaande van een open geest dient de Hogere Poëzie haar poorten open te houden voor alle externe invloeden. De era van poëtische navelstaarderij en zelfreflectie is wat ons betreft afgesloten.

Hogere Poëzie laat zich moeiteloos op muziek zetten. Niet enkel op rap- en hiphop-beats: Hogere Poëzie gedijt op house-dreunen gelijk als op klassieke composities.

Niet voor niets heeft Willem Wilmink de Johnny van Doornprijs 1997 gekregen: hij is het levende voorbeeld van een dichter die de grenzen van zijn vakgebied durft te overtreden.

(Na deze conclusie geformuleerd te hebben, gaf het seminar een staande ovatie voor Willem Wilmink ten beste, waarna de opkomende vloed de dichters dwong een veilig heenkomen in Epibreren te zoeken, alwaar er verder geconcludeerd werd:)

Er is geen sprake van een hype rond 'de literaire cross-over', aangezien de vermenging van kunstvormen zo oud is als de mensheid zelve. Wie meent dat er sprake is van een hype loopt rond als een anorexiale zombie op heroïne.

Het seminar oordeelt het als ronduit bizar én tekenend voor het bekrompen blikveld der landelijke literatuurcritici dat niemand vraagtekens heeft geplaatst bij de titel 'Double Talk'. Waarom heeft niemand de moeite genomen deze uitdrukking eens grondig naar het Nederlands te gaan vertalen?

DE GRONINGER SCHOOL.

Deze officieuze stroming van dichters, schrijvers, beeldend kunstenaars, muzikanten, theatermakers en filmers uit Groningen-Stad kenmerkt zich door zelfwerkzaamheid. Onafhankelijk van elkaar creëren ze hun producten, onafhankelijk van elkaar treden ze naar buiten. Waar mogelijk echter combineren ze hun krachten, het adagium 'support your local scene' indachtig. Gezien deze samenwerking mogen we gerust spreken van de Groninger School. De dichters uit de Groninger School behoren tot de meest voordragende dichters van de lage landen. Niet alleen zijn ze regelmatig in het clubcircuit aan te treffen, doch ook in gevangenissen, schouwburgen, cafés, festivals en op straat brengen ze dag-in, dag-uit hun poëzie. Onbetwist kopstuk is natuurlijk de dichter Ruben van Gogh, vanwege zijn daadkracht, zijn visie, en zijn ongekende talent tegengestelde opinies te verenigen.

De Groninger School: Nathalie Beekman (cineast), Eduard Bezembinder (beeldend kunstenaar), Thuur Caris (componist), Liesbeth van Dalsum (dichter), Bart FM Droog (dichter), Andy Fox (fotograaf/singer-songwriter) Ruben van Gogh (dichter), Karel ten Haaf (dichter/schrijver), Michael Hall (cineast), Tjitse Hofman (dichter), Paul Jainandun Singh (dichter), Jammah Tammah (ska-orkest), Alain van Kessel (dichter), Jan Klug (muzikant), MPD-export (beeldend kunstenaars/theatermakers), Ronald Ohlsen (dichter/schrijver), Didi de Paris (dichter), Pavlov Media (media-bedrijf), Kasper Peters (dichter), Albertina Soepboer (dichter), Janfie van Strien (muzikant), Hans Sulmann (muzikant), Chris Thijssing (producer), Ygdrassil (zangduo), Da Zombi Squad (hiphopband).

terug naar centraal archief


Rottend Staal Nieuwsbrief #31,  juni 1997

OVER DE LITERAIRE JOURNALISTIEK DER LAGE LANDEN

De berg over ons gepubliceerde kranten- en tijdschriftenartikelen doorworstelend is ons weer gebleken dat het met de laaglandse journalisten doorgaans huilen met de kraan open is. Keer op keer hebben we tot in het bespottelijke de desbetreffende lieden met informatie over onze werkzaamheden overstelpt, ervan uitgaande dat als iemand iets over ons wil schrijven, hij of zij behoefte heeft aan achtergrondmateriaal. Al onze inspanningen hebben tot het volgende geresulteerd: De Dichters uit Epibreren werden in 1984 opgericht (Festivalkrant Winterschrift '96), en hebben nog voor '91 Ruben van Gogh tot het dichten aangezet (aldus De Gelderlander). Men kan bijna stellen dat De Dichters uit Epibreren de grondleggers waren van de zogeheten Nederrap (Knack-weekend, België). Het zijn notoire Friezen-haters (Algemeen Dagblad), die in een woonwagen (Drentse Courant) ergens op een zandbank in de Waddenzee wonen (Provinciale Zeeuwse Courant). Bovendien gaan ze erg diep (Groene Amsterdammer), waarschijnlijk omdat ze zulke charismatische persoonlijkheden zijn (The Journal, Newcastle) en hard kunnen schreeuwen (De Volkskrant). Maar het zijn bovenal sieraden aan tafel (VPRO-radio), die keer op keer hun aan rap verwante straatpoëzie vertederend weten te brengen (idem en de Gelderlander). Kortom, met hun quasi-provocerende poëzie (NRC Handelsblad) zijn ze het beste bewijs dat de jeugd deugt (Het Belang van Limburg, België).

DE KIFT

Is niet alleen een zeer goede muziektheatergroep uit Oostknollendam (koop vooral de CD's Gaaphonger, Krankenhaus), doch ook de enige omschrijving voor wat er gaande is binnen de Nederlandse literatuurwereld. Rottend Staal daarentegen is tot de conclusie gekomen dat energie het best gestoken kan worden in opbouwende zaken. Met andere woorden: pack all your troubles in your old kitbag and smile, smile, smile (and fuck 'em all).


'I'M NOBODY! WHO ARE YOU?'

 I'm nobody! Who are you?
Are you nobody, too?
Then there's a pair of us - don't tell!
They'd banish us, you know.

How dreary to be somebody!
How public, like a frog
To tell your name the livelong day
To an admiring bog!

Emily Dickinson, (1830-1886)       back to the English cornerBehalve de uit de mottenballen gehaalde Emily was er in deze Rottend Staal Nieuwsbrief ook poëzie te lezen van o.a. Dorpsoudste de Jong, Ruben van Gogh, Karel ten Haaf, Didi de Paris, Ronald Ohlsen, Tommy Wieringa, Menno Wigman en Arjan Witte. Ook Liesbeth van Dalsum deed mee:

 
(-)

 voor T.

 Hij is jong
en onbezonnen
ruikt erg naar jongen
en terug
naar mijn eigen jeugd

dichtbij
maar onbereikbaar
niet te peilen
zo gesloten
als een boek.

 
©  Liesbeth van Dalsum, 1997

terug naar centraal archief


Rottend Staal Nieuwsbrief #32, september 1997

WAT IS EEN JONGE DICHTER?

In enige gazetten verschenen het laatste jaar artikelen met betrekking tot de problematiek der 'jonge' dichters, zonder dat iemand met betrouwbaar cijfermateriaal daaromtrent naar voren is getreden. Het Rottend Staal Calculatie Team, onder leiding van de onovertroffen mathematica Liesbeth van Dalsum, presenteerde op 11 augustus 1997 in de lounge van Hotel Hel te Epibreren de eerste resultaten van het onderzoek (BfmD).

Aan de hand van de verzamelbundel Het Hogere Noorden (Uitgeverij Passage) kan er geconcludeerd worden dat de gemiddelde leeftijd des dichters exact 44 jaar is. Ergo: elk dichter jonger dan 44 kan 'jong' genoemd worden. In dit verband wordt de ware verschrikking van de Watersnoodramp van 1953 ook duidelijk: in de provincie Zeeland zijn in dat jaar geen dichters geproduceerd. Dit kan alleen maar betekenen dat vrijwel alle Zeeuwse zuigelingen met een genetische aanleg voor de poëzie jammerlijk door de vloedgolf verslonden zijn.

Tevens heeft het Calculatie Team als bijkomend resultaat geconstateerd dat het plaatsje Goor (Overijssel) hoge ogen gooit voor een eerste plaats op de ranglijst van meest vruchtbare werpplek voor toekomstige dichters (zie Kopland, Reugebrink, Rouweler, Wieringa), waarschijnlijk gevolgd door Sint Jacobiparochie (Friesland).

Resumerend: een 'jonge' dichter is letterlijk genomen een dichter van een leeftijd beneden die van een dichter met juist de gemiddelde leeftijd, welke weer afhankelijk is van de meetgroep, en dus zeer arbitrair en aanvechtbaar. Figuurlijk genomen valt niets met de term 'jong' te doen, daar het eigen is aan abstractie zich niet in cijfers te laten vangen. Waarmee de hele kwestie van tafel geveegd kan worden (LvD).

Medewerkers aan dit nummer waren o.a. Piet Gerbrandy, Ruben van Gogh, Ingmar Heytze, Ronald Ohlsen, Hans Plomp, Hannie Rouweler, Albertina Soepboer, Menno Wigman, Tommy Wieringa en Arjan Witte.

terug naar centraal archief


Rottend Staal Nieuwsbrief #33, december 1997

REDACTIONEEL

Hallo zeg, o lezer, bij deze 33e Rottend Staal Nieuwsbrief. In dit nummer pakken we flink uit, met onder andere Friese poëzie van Cornelis van der Wal en Swahiliaanse poëzie van Keith Armstrong - voor het gemak vertaald in het Engels; poëzie uit het idyllische St Maarten (Nederlandse Antillen) van de in deze Nieuwsbrief debuterende Shetty James, een Frans prozagedicht van Baudelaire - ditmaal geheel tegendraads in het Nederlands vertaald door Menno Wigman en space-poëzie van Arjan Witte en Ruben van Gogh.

Meer en meer verkennen dichters de ruimte: niet alleen in Nederland, doch ook in Engeland. In dit verband wijzen we op de prachtige bundel Hubble van Diana Syder uit Sheffield (Smith/Doorstop Books, 1997). De Nederlandse ruimte-poëzie komt logischerwijs van het lanceerplatform te Groningen. In het voetspoor van 's Neerlands én Groningens eerste astronaut kiezen dichters meer en meer voor het heelal als inspiratiebron. Blijkbaar is Groningen niet enkel de navel van de wereld, nee, Groningen schittert als centrum van het universum!

De dood van de poëzie

Elke voorspelling is zelfvervullend. Wie beweert dat het slecht met de poëzie gaat draagt verantwoordelijkheid voor de teloorgang van de poëzie. Als internationaal opererende, ongesubsidieerde dichters kunnen we niet anders dan hevig protesteren tegen de doemgeluiden die uit het Westen weerklinken. Weerleggen hoeven we deze onzinnigheden niet: een verwijzing naar onze agenda's, bibliografieën en archieven moet volstaan. Wat is er toch met dit land aan de hand dat men hier de waan van de kul najaagt? Zo was er in de afgelopen maanden een hausse aan berichten over 'zinloos geweld'. Geheel los van de vraag of niet elk geweld zinloos is, wijzen wij er op dat onverklaarbare geweldsuitbarstingen inherent aan het verschijnsel 'mens' zijn. De echte vragen zijn: verschijnen er nog interessante boeken? Gebeuren er nog noemenswaardige zaken?

NADER BERICHT VAN GENE ZIJDE DER NOORDZEE

Tijdens een tumultueuze tour door noordelijk Engeland, met BBC-radio optredens, een officieel ontvangst door Lord-Mayor Belle Nixon van Newcastle upon Tyne, een boekpresentatie en vijf voordrachten voor Engelstalig publiek ontdekten De Dichters uit Epibreren dat zelfs in het Verenigd Koninkrijk geen equivalent van deze groep actief is. Vandaar dat Rottend Staal besloten heeft tot verdere verovering van het Engelse taalgebied door middel van Nederlandstalige voordrachten.

terug naar centraal archief


Rottend Staal Nieuwsbrief #34, maart 1998

Hallo zeg, o lezer, bij deze 34e Rottend Staal Nieuwsbrief. Nu de lente is aangebroken en de eerste sneeuwklokjes op het Wad in bloei staan hebben we na rijp beraad voor het thema `Concept' gekozen. Uit de honderden inzendingen die naar Epibreren gestuurd werden, selecteerden we werk van exact dertien dichters, welke het thema zo dicht als maar mogelijk is wisten te benaderen. Teneinde het onheilspellend karakter van dit getal te omzeilen, zette een van de kopstukken van De Groninger School zich aan de zware taak duiding te geven aan de tumultueuze gebeurtenissen te Groningen. Aldoende aantonende dat de grens tussen reclame, spoken word, Hogere Literatuur en Lagere politiek meer en meer vervaagt. Bij het thema `Concept' wordt het virtuele reëel, en het reële virtueel. Waan u in het Wad, en weet dat wadlopen geen waanvoorstelling is. Het `Concept' is onvermijdelijk.

Met bijdragen van o.a. Pieter Boskma, Menno Wigman en Rense Sinkgraven. Voor wie zich afvraagt wie de Bon Scott uit het gedicht van Sinkgraven is: hij was de zanger van AC\DC.


BON SCOTT IN MEMORIAM

Postbode, roadie,
toen zanger van de band.
Grappenmaker, drinkebroer,
zo stond jij bekend.
Op het scherpst van het heden
leefde jij, de overleden tijd.
Geen band, geen drank,
geen vrouwen meer
en vooral, geen respijt.

Als ik dit aardse ben ontstegen
kom ik je hopelijk tegen
op de `Highway to Hell'.


©  Rense Sinkgraven, 1998

terug naar centraal archief


Rottend Staal Nieuwsbrief #35, juni 1998

Hallo zeg, o lezer, bij deze 35e Rottend Staal Nieuwsbrief. Er is echt wat aan de hand in Nederland. Nieuwe literaire stromingen schieten als ICBM's uit de grond: zo noteerden we het afgelopen jaar de Rappoëzie, De Zappoëzie en De Zigzagpoëzie met als laatste ontwikkeling de Zogpoezie. Waar echter de eerder genoemde stromingen niets meer dan media-stunts bleken te zijn kenmerkt de Zogpoëzie zich door stilzwijgendheid, waardoor de verwarring erover erg groot is. In De Trouw van 18 april 1998 stipte Gerrit Komrij het bestaan van de Zigzagpoëzie aan, en was daarmee een aardig eind richting de essentie gekomen. Want, wat is Zogpoëzie?

Zogpoëzie is de afwijkende stroming rond obstakels in media die bewegen ten opzichte van het obstakel. Veelal beweegt Zogpoëzie niet of nauwelijks ten opzichte van het obstakel, vaak zelfs beweegt zij zich erlangs tegen de richting van het stromende medium in. Bij toename van de snelheid waarmee andere stromingen zich voordoen wordt de Zogpoëzie groter: zij breidt zich uit vanaf de achterkant van het obstakel naar voren toe. Hoe hoger de Zogpoëzie, hoe meer energie overwonnen moet worden om de stromingssnelheid in stand te houden.

Het doet ons - als redactie - dan ook erg veel plezier u in deze Rottend Staal Nieuwsbrief kennis te laten maken met de eerste bundeling van contemporaine Zog-dichters: Keith Armstrong (Newcastle-upon-Tyne, 1946) in-touch-keeper; Herman J. van den Bold (Amsterdam, 1953) gids; Maria van Daalen (Voorburg, 1950) congresganger; Bart FM Droog (Emmen, 1966) strandjatter; Ruben van Gogh (Dokkum, 1967) kopman; Willem M. Groenewegen (Eindhoven, 1971) sollicitant; Ingmar Heytze (Utrecht, 1970) dompteur; Tjitse Hofman (Assen, 1974) vader; Hans Hollestelle (Gouda, 1961) vormgever; Manik Marc (Nederweert, 1967) zogger; Max Niematz (Tilburg, 1942) grensbewoner; Didi de Paris (Erks-Kwerps (B), 1972) tijdsmagiër/bookmaker; Hagar Peeters (Amsterdam, 1972) scriptietikker; Hannie Rouweler (Goor, 1951) Wadziener; Tommy Wieringa (Goor, 1967) ijsmuts; Menno Wigman (Beverwijk, 1966) kegman; Arjan Witte (Utrecht, 1961) ijspegel.

terug naar centraal archief


Rottend Staal Nieuwsbrief #36, september 1998

Oplage: 400 genummerde exemplaren.

REDACTIONEEL

 

Hallo zeg, o lezer, bij deze 36e Rottend Staal Nieuwsbrief. In het zog van de oceaanstomer die Groningen heet zijn vreemde wervelingen ontstaan die we slechts kunnen duiden met de curieuze benaming Utrecht. Vlak voor de sluitingsdatum van dit nummer kregen we post uit het Utrechtse: een bizar schrijven waarin de eindredacteur  verleid wordt om zich in Utrecht te vestigen, omdat deze stad op slechts een half uur treinreizen van Amsterdam en dus de uitgever en media ligt. Utrecentië rs toch! Ge moogt zo onderhand weten dat we Groningen als navel van het universum beschouwen. Uitgeverijen zijn ook in Groningen (Passage, Filip Elchers en de Historische Uitgeverij om maar eens drie te noemen) en Utrecht (Kwadraat) te vinden. Wie ons wil interviewen doet er maar enige moeite voor.  Bovendien kennen we in Groningen kwaliteitsdagbladen als 'Het Groninger Dagblad' en 'Het Nieuwsblad van het Noorden'.
Daarnaast werd in genoemde post het opzienbarende feit onthuld dat Ruben van Gogh in Utrecht woonachtig is, een onjuiste bewering die kort daarop in de 'Vrij Nederland' herhaald werd. Journaille toch! In plaats van klakkeloos dingen over te schrijven zou enig rondbellen veel misinformatie kunnen voorkomen. Vandaar: Van Gogh woont in Groningen, heeft als werkterrein de Europese Gemeenschap en zoekt woonruimte in Utrecht, voornamelijk omdat zijn charmante vriendin daar woont.
Maar er zijn meer vreemde beweringen geweest in de media. Zo was daar Natasha Gerson, die in (jawel, alweer) de 'Vrij Nederland' opriep tot het vervaardigen van een bloemlezing met daarin naar het Engelse vertaalde poëzie van een aantal dichters waarvan werk regelmatig in de 'Rottend Staal Nieuwsbrief' valt aan te treffen. Erg jammer dat ze nog nooit van de bloemlezingen Beyond (Northern Voices/Rottend Staal, 1997) en Definitely - Dutch Poetry (Rottend Staal, 1998) gehoord had: bloemlezingen met in het Engels vertaalde poëzie der Dichters uit Epibreren.
Kortom: de telefoon is een verdomd handige uitvinding, vermits kundig gebruikt.

Met in #36 gedichten van o.a. Marc van Biezen, Tjeerd Bruinja, De Dichters uit Epibreren, Ruben van Gogh, Ingmar Heytze, Dorpsoudste de Jong, Max Niematz, Didi de Paris, Hannie Rouweler, Tommy Wieringa, Menno Wigman en Arjan Witte. Van Dorpsoudste de Jong stond dit prachtige, titelloze gedicht afgedrukt:


(-)

Hout zaagt ze, tot kleine blokjes
of panelen voor kast of deur.


Hout, daar werkt ze mee.


En de geur ervan hangt om haar heen,
als aureool, als teken
dat zij de vrouw is die ik hebben moet.


Hout, daar heeft zij haar hart aan verpand.


Hout.


En haar naam is tijdens dat zagen
verworden tot kartelrand
waar ik me keer op keer aan openhaal.


Hout, daar werkt ze mee.


Hout, en haar hart is zo onbereikbaar.


©  Dorpsoudste de Jong, 1998

 

UIT DE TOENMALIGE NIEUWSRUBRIEK

Het NRC Handelsblad van 17 juni 1998: 'Poëzie op papier is niet compleet. Gedichten horen voorgedragen te worden; de menselijke stem blaast de woorden leven in. Dat voordracht een extra dimensie aan passieve letters en leestekens toevoegt werd gisteren op de vierde avond van Poetry International Festival weer eens bewezen.' Aldus schreef Edo Dijksterhuis. Dit noemen wij nu Zog-journalistiek. Applaus!

terug naar centraal archief


Rottend Staal Nieuwsbrief #37, januari 1999

Oplage: 400 genummerde exemplaren.

REDACTIONEEL

 

Hallo zeg, o lezer. Zoals u ongetwijfeld gemerkt heeft - en in de toekomst literatuurvorsers zullen beamen - doen zich op het eind van deze eeuw verrassend veel ontwikkelingen voor. Zo signaleerde de vuurtorenwachter van Epibreren naast badende Zogdichters, Utrechtse Maffiosi, Groninger Scholieren, zwemmende Literaire Knokploegen en Producten, zonnende Gepassioneerden en Tzummers sedert de recente overstromingsramp ook wadende Dwazen in de wateren rondom het eiland.
Mede daarom, en door het verschijnen van de trendsettende bundel met de dwaze titel Kikkerbloed overspoelt een nieuwe golf de lage landen. De Dwazen hebben niet alleen dwaze na men, ook schrijven zij de zogeheten dwaze literatuur. Vandaar in deze 37e Rottend Staal Nieuwsbrief een staalkaart van De Dwazen.
Dwazen treft men aan in het Noorden, in het Oosten en in het Westen des lands. Vermoedelijk heeft de Bourgondische traditie met haar van oudsher beruchte carnavalsuitlaatklep het ontstaan van Dwazen in het Zuiden verhinderd. Ofschoon ook de zuiverheid van het Maaswater hierin een rol kan spelen. Godzijdank heeft de Rottend Staal Nieuwsbrief met de vermelding van de Dwazen eindelijk eens geen primeur: dat had de Rotterdamse kwaliteitskrant 'Het Algemeen Dagblad', en wel op 8 januari 1999, met een leidend artikel over wat er deze dagen zoal speelt in de literaire lage landen.
Hetgeen direct het late verschijnen van dit nummer verklaart. Het is beter eerst opgemerkt te worden alvorens bijeen te komen (Kronieken 27:16-25). Kortom: welkom in 1999.

Met ditmaal, naast gedichten van De Dichters uit Epibreren tevens poëzie van o.a. Serge van Duijnhoven, Piet Gerbrandy, Ruben van Gogh, Karel ten Haaf, Ingmar Heytze, Ian Horn, Dorpsoudste de Jong, Hans Kilian, Kasper Peters, Hannie Rouweler, Tommy Wieringa, Menno Wigman en Arjan Witte.   

terug naar centraal archief


 

...maar dat was vroeger. Hier dan vers

oud nieuws van Rottend Staal Online:

 

 


BEVOLKING VAN EPIBREREN NEEMT AFSCHEID VAN 2000

Hedennacht zal op de steiger te Epibreren met de traditionele eindejaarsslachting van twee gewijde zeehonden de Epibreerder bevolking de elementen bedanken voor het uitblijven van overstromingen en veepest. Toeristen wordt aangeraden nog voor het vallen van de avond het eiland aan te doen, teneinde niet verward te worden met de nog te vangen zeehonden. In 1979 kwam zodoende namelijk een ouder echtpaar onfortuinlijk om (Epibode, 31-12-2000)

terug naar boven


HET IDEALE JAARWISSELINGSGEDICHT

Wie herinnert zich niet hoe in dat fijne jaar 1805 de Zwolse dichter Rhijnvis Feith zijn 'Nieuwjaars-lied' in het tweede deel van Proeve van eenige gezangen publiceerde. Lang voordat er sprake was van enquêtes, opinie-onderzoeken of overige geldverspillende activiteiten en Nederland nog heel devoot onder de laars van Napoleon zuchtte. Vandaar, als substituut voor de dit jaar niet te pruimen oliebollen en het vuurwerkdilemma, de eerste twee coupletten van zijn befaamde:

NIEUWJAARS-LIED

Uren, dagen, maanden, jaren,
Vliegen als een schaduw heen.
Ach! wij vinden, waar wij staren,
Niets bestendigs hier beneên!
Op de weg die wij betreden,
Staat geen voetstap, die beklijft:
Al het heden wordt voorleden,
Schoon 't ons toegerekend blijft!

Voorgeslachten kwijnden henen,
En wij bloeien op hun graf;
Ras zal 't nakroost ons bewenen.
't Mensdom valt als blaadren af.
't Stof, door eeuwen zaamgelezen,
Houdt het zelfde graf bewaard.
Buiten U, o eeuwig Wezen!
Ach, wat was de mens op aard'!

Rhijnvis Feith (1753-1824)
(Nieuwsblad van het Noorden/Epibode, 30-12-2000)

terug naar boven


VRIJE POËTISCHE BOOMPRIK ACTIE

Tijdens de Landelijke Gedichtendag, op donderdag 25 januari 2001, breekt van 07.00 tot 08.00 uur de Vrije Poëtische Boomprik Actie uit. De Stichting Poëziemarathon Groningen roept iedereen op om in dat uur waar dan ook in het land, gedichten op bomen te prikken ter inspiratie van het forenzen- en kabouterdom (Epibode, 29-12-2000) 

terug naar boven


BAH, DIE JEUGD VAN TEGENWOORDIG!

Nog nauwelijks gewend aan de voor een Epibreerder onverklaarbare reisfobie van de Utrechtse dichter Ingmar Heytze, werden we gisteren verrast door de gladheidsfobie van de jonge Groninger dichter Sieger M. Geertsma. Die niet in de Epislee mee naar Rotterdam durfde af te reizen voor een optreden in Café De Twijfelaar uit angst onderweg door gladheid dodelijk te verongelukken. Men vraagt zich gaandeweg steeds meer af wat men sedert 1970 in de babyvoeding gestopt heeft dat zulke mafheid verklaart. Want vroeger, toen alles beter was en mensen nog gewoon naar de maan voeren, piepte men niet maar ging men gewoon. 'Over the top' - zoals W.O. I veteranen zullen beamen. '(Epibode, 28-12-2000)

terug naar boven


NIEUWE OOGST AAN TIJDSCHRIFTEN

Juist uit: de nieuwe 'Tzum' en 'Passionate'. Met nog meer eenentwintigste eeuwse literatuur. Dus snel naar uw tabaksboer/tijdschriftendealer/boekenpusher en zie zelf eens wat er nu echt in deze tijdschriften staat, in plaats van af te gaan op recensies of hun steunadvertenties in het noodlijdende 'Vrij Nederland'.  (Epibode, 28-12-2000)

terug naar boven


HAUSSE AAN SITE-VERNIEUWINGEN DOOR SNEEUWSTORMEN

Een positief effect van de sneeuw- en ijzelstormen die deze kerst het land teisterden was dat door de ingesneeuwdheid tal van literaire webmeesters ongestoord aan vernieuwingen van hun site konden werken. Zo vernieuwde Thijs van Nimwegen de Simon Carmiggelt Homepage en werkte Cornelis van der Wal aan zijn eigen site. Beiden hebben nu een nieuw, makkelijker te onthouden URL. Tevens maakten medewerkers van de Stichting Poëziemarathon nog meer dichters internetmatig toegankelijk en wordt in stilte gewerkt aan de Louis Th. Lehmann-site, waarvan het bestaan binnenkort geopenbaard wordt (Epibode, 27-12-2000). 

terug naar boven


OPSTOOT TE EPIBREREN

Woedende eilandbewoners hebben na de dienst in de Sint Simon-in-de-verte parochiekerk, waar gastkapelaan Max Niematz een opzwepende preekt hield, de Parool-kraam bestormd en in de as gelegd, omdat in deze krant te veel ruimte wordt besteed aan onzinnige zaken waardoor geen ruimte meer is voor meldingen omtrent waterstanden en  interessante nieuwe boeken. De meute werd uiteindelijk door dorpsveldwachter Hans Plomp met gericht karabijnvuur verdreven. In ons zaterdagskatern vindt u meer over de diepere oorzaken achter de woedeuitbarsting. (Epibode, 24-12-2000)  

terug naar boven


EEN EDISON VOOR JAN KLUG?

De cd 'Music for imaginary films' van Arling & Cameron, waaraan ook Jan Klug meewerkte, is genomineerd voor een Edison in de categorie 'Dance'. Op 27 februari 2001 zal de winnaar bekend gemaakt worden.
(Epibode, 22-12-2000)

terug naar boven


GEEN VOLKSKRANT DOOR WILDE STAKING

Vanwege een wilde staking van de Epibreerder veerlieden, uit protest tegen de de door natuurfanatici ontstane overdaad aan walvissen en zeehonden in de vaargeul, kon hedenmorgen de Volkskrant niet verschijnen. Zoals bekend levert de authentieke loodzetterij te Epibreren nog het zetwerk voor de Volkskrant-drukkerij, alwaar men deze platen scant en digitaliseert. (Epibode, 22-12-2000)

terug naar boven


KIRSTY MACCOLL OVERLEDEN

Hedenochtend bereikte ons het droeve bericht van het overlijden van de Ierse zangeres Kirsty MacColl, die tijdens een zwempartij dodelijk getroffen werd door een speedboot. Dat geschiedde in de wateren rond Mexico, waar zij vakantie hield. Kirsty MacColl werd 41 jaar.
Ze was te Epibreren vooral bekend uit de duetten die ze samen met Shane MacGowan zong bij The Pogues. Een van die songs, de door Cole Porter geschreven 'One of these days' inspireerde de Epibreerder dichter Droog tot de titel van zijn bundel Deze dagen. Uit het kerstnummer 'Fairytale of New York', dat ze met MacGowan zong:

You scum bag
you maggot
You cheap lousy faggot
Happy Christmas your arse
I pray God
It's our last

(tekst: Shane MacGowan)

Solo bracht ze nummers uit als de hits 'There's a guy works down the chipshop swears he's Elvis' en 'A new England. Kirsty MacColl was de dochter van de folkzanger en tekstschrijver Ewan MacColl, die ondermeer het bekende 'Dirty Old Town' schreef.  (Epibode, 20-12-2001) 

terug naar boven


JAMES BROCKWAY OVERLEDEN

Op vrijdag 15 december 2000 overleed de Engelse vertaler, dichter, essayist en criticus James Brockway in zijn woonplaats Den Haag. Brockway vertaalde het werk van een groot aantal Nederlandse dichters naar het Engels, waaronder M. Vasalis en Rutger Kopland. Brockway werd 84 jaar.  (Epibode, 18-12-2000)

terug naar boven


POËZIE-ENQUÊTE

Afgelopen vrijdag maakte het NRC Handelsblad de uitslag van een door Poetry International geïnitieerde poëzie-enquête bekend waarin gezocht werd naar 'Het Ideale Gedicht'. Maar liefst 3200 mensen deden aan dit onderzoek mee - net iets meer mensen dan vorig jaar meededen aan de verkiezing van De Dichter des Vaderlands. Aan de hand van de gegevens verkregen uit dit onderzoek gaan elf dichters 'Het Ideale Gedicht' schrijven, waaronder Dichter des Vaderlands Gerrit Komrij en de Rottend Staal medewerkers Ingmar Heytze en Simon Vinkenoog. Deze gedichten worden daags na de Landelijke Gedichtendag op 26 januari 2001 in het NRC Handelsblad afgedrukt.
Volgens de inzenders is in hun ideale gedicht niets verboden, speelt het zich af in een niet nader aangeduid seizoen, is het in de ik-vorm geschreven in een vrije vorm zonder strak metrum, bevat het een combinatie van eindrijm, alliteratie, klinkerrijm en/of binnenrijm en weemoed, moet het tot nadenken stemmen in een tijdloos thema dat ingaat op de raadsel van het bestaan.
Pieter Steinz, die in het NRC van 15 december 2000 dieper ingaat op de enquête-resultaten, merkte tevens op: 'Overigens waren er veel mensen die bij wijze van PS bij hun inzendingen opmerkten dat 'Het Ideale Gedicht' al lang bestond; waarna ze een vers van eigen hand meestuurden of de titel noemden van een beroemd of juist obscuur gedicht: 'Het Huwelijk' van Willem Elsschot, Dantes 'Divina Commedia', 'Totaalgedicht' van Bart FM Droog. Sterker nog: er waren inzenders die schreven dat ze de vragenlijst alleen hadden kunnen invullen door een geliefd gedicht in gedachten te houden - in welk geval het Ideale Gedicht dus samenviel met het favoriete gedicht.' (Epibode, 16-12-2001)

terug naar boven


COMMISSARIS DER KONINGIN STAPT IN

De vierentwintiguurs poëziemarathon te Groningen tijdens de Landelijke Gedichtendag - 25 januari 2001 -wordt vanaf vandaag van harte aanbevolen door Commissaris der Koningin Hans Alders, niet te verwarren met de gelijknamige opticien te Epibreren. Vanuit zijn kasteel te Usquert berichtte hij: 'Het doet mij een genoegen u te kunnen berichten dat ik gaarne bereid ben zitting te nemen in het Comité van Aanbeveling van de Poëziemarathon.' Naast Alders zetelen de heren Dorleijn, Laan en Zeeman in het aanbevelende comité. Meer nieuws over deze marathon en over Groninger dichters vindt u op: www.poeziemarathon.nl/ (Epibode, 15-12-2000)

terug naar boven


DOCUMENTAIRE OVER DICHTERLIJKE INSPIRATIE

Rottend Staal Online biedt zijn bezoekers hier de kans om de film 'Land in zicht' te bekijken. 'Land in zicht' geeft inzicht in het inspiratieproces dat producten van de dichters Max Niematz en Tjitse Hofman vooraf ging. De film (waarvan de lengte om verschillende redenen nog niet precies kon worden bepaald) werd opgenomen in noordoost Groningen in de zomer van het jaar 2000. Echter werd dit uniek tijdsdocument na dreigingen van diverse academici uit de bioscopen van de grote steden geweerd, omdat het een geestverruimende inhoud zou bevatten.
Houdt u wel rekening met een lange laadtijd, waarvoor u echter rijkelijk beloond zult worden vermits u niet verzuimt flink op de dichters in de documentaire te klikken. (Epibode, 13-12-2000)

terug naar boven


WOLF SPOORLOOS

Epibreren - bij de traditionele 11-december veetelling hedenochtend bemerkte wolfshoeder Anne Feddema het ontbreken van een van zijn wadwolven op. Een zoektocht met zeehonden en arendsogen leerde Feddema dat het dier vermoedelijk drie week geleden het ruime sop heeft gekozen. Het betreft wolf Berta 12. Ze is te herkennen aan haar reebruine ogen en schaapachtig uiterlijk. (Epibode, 11-12-2000) 

terug naar boven


ONDERTUSSEN, IN UTRECHT

Vond afgelopen vrijdag de eerste Nederlandse Poetry Slam plaats waar werd afgezien van het onzalige idee de deelnemende dichters te jureren. In een geheel ongedwongen sfeer droegen de dichters Tsead Bruinja, Ruben van Gogh, Petra Else Jekel,  Ingmar Heytze,Wehwalt Koslovsky, Hagar Peeters, Tim van der Veer, Tommy Wieringa, Arjan Witte, Bram Zaliger, Bart FM Droog en de muzikanten Jan Klug en Kees Wennekendonk (met eigen liederen) op. Het grotere voeten-gehalte was opvallend groot. (Epibode, 10-12-2000)

terug naar boven


OORLOG?

Recensent Rob Schouten meldt in de 'Vrij Nederland' van 9 december 2000 een mobilisatie van Rottend Staal medewerkers tegen Rottend Staal medewerkers. U kunt gerust gaan slapen: te Epibreren heerst een stemmige vrede, ook op de burelen van Rottend Staal Online. In  ons zaterdags katern kunt u meer hierover lezen. (Epibode, 7-12-2000) 

terug naar boven


OVER DE TRAAGHEID VAN DE VOLKSKRANT

Meer dan drie maanden geleden berichtte 'De Epibode' over een geruchtmakende rede van onze medewerker Tommy Wieringa. Op 4 december noemt de Volkskrant deze rede een 'zure babbel', zonder in te gaan op de inhoud. Die nog steeds online hier te lezen valt (Epibode, 4-12-2000)

terug naar boven


PAULUS POTTERSTRAAT NEEMT DE TRAM

Het gedicht Paulus Potterstraat van Adriaan Bontebal, vanaf zomer 2000 op 'Rottend Staal Online', zal vanaf zondag 10 december 2000 een week lang in elke Haagse tram en bus hangen. Dit in het kader van het Haags gedichtenproject dat tot eind maart zal lopen - waarover het Haagse literaire tijdschrift 'Bordelaise Literair' in haar jubileumeditie nader over zal berichten. Tevens worden er Boomerang kaarten van het gedicht verspreid. Meer informatie over 'Bordelaise Literair' kunt u hier opvragen. (Epibode, 4-12-2000)

terug naar boven


SOPHIE'S SLAM

 

Op 8 december 2000, zes jaar na de roemruchte avond Poëzie in Sophie, die het startschot betekende voor het nog immer doordraaiende Poëziecircus, organiseert de dichter Ingmar Heytze Sophie's Slam.
Sophie's Slam is een eenmalige, unieke ontmoeting tussen enkele van de meest bevlogen podiumdichters van Nederland.  De aanmeldingen stromen nog binnen, maar in ieder geval kruisen de volgende dichters hun verbale degens: Bart FM
Droog & Jan Klug
(Epibreren), Ruben van Gogh (Utrecht), Petra Else Jekel & Tsead Bruinja (Groningen), Kees Wennekendonk (Utrecht). Speciale gast is Wehwalt Koslovsky, German National Slam Poet 1997 en afgelopen zomer gedeeld winnaar van de Poetry International Poetry Slam 2000 te Rotterdam. en Arjan Witte (Duiven)

Sophie's Slam is een avond die nu al klassiek mag heten. Literair geweld, maar dan echt. Not for the faint-hearted.
8 december, 20.30 uur, theaterzaal Sophie's Winterpalace Van Asch van Wijckskade 20 in Utrecht. Mail voor meer info: heytze@hetnet.nl (Epibode, 4-12-2000)

terug naar boven


EINDELIJK DECEMBER

Te Epibreren merkte vuurtorenwachter Andries Knevel hedenochtend de aankomst van december op. In een speciale kerkdienst wordt derhalve deze zondagochtend de komst van december gevierd met het declameren van de bekende Ode aan december van psalmdichter A.M. Droog (1926-1999):

   O december
   mooiste der maanden
   het zuchten van je dagen
   geeft vrede verwachting
   en de kans op sneeuw

   (Epibode, 3-12-2000)

terug naar boven


LITERAIRE TIJDSCHRIFTEN ONLINE

Omdat alles fluctueert heeft een van de redacteuren een korte rondgang langs online literaire tijdschriften gemaakt, net als in september. En deed twee verrassende vondsten. Lees het hier. (Epibode, 2-12-2000)
terug naar boven


PODIUMDICHTERS HEBBEN GROTERE VOETEN

Leiden - 79% van de Nederlandse bevolking vindt dat dichters die veel voordragen uit eigen werk grotere voeten hebben. Dat is het opzienbarende resultaat van een nu nog geheime enquête die onlangs rond podia is gehouden. 5% is van mening dat daardoor hun teksten op papier niets voorstellen en 21% denkt dat alles op een optisch bedrog rust. 115% van de ondervraagden was daarnaast van mening dat ze eigenlijk geen mening hadden maar zich graag in deze nijpende discussie wilden mengen. (Epibode, 1-12-2000)

terug naar boven


REVISOR VOLGT BZZLLETIN

Afgelopen avond werd in het VPRO-programma Music Hall, De Avonden, Radio 5, in het kader van een radioversie van het - en zo kondigde de redactie zichzelf aan - 'exclusieve, elitaire en publieksonvriendelijke' tijdschrift 'Revisor' gemeld dat dichters rond het tijdschrift 'Rottend Staal Nieuwsbrief' zich op podia rond Utrecht en Groningen zouden bewegen. Nu wil het geval dat de 'Rottend Staal Nieuwsbrief' niet meer bestaat en reeds geruime tijd als Rottend Staal Online verschijnt, en als zodanig door vele duizenden bezocht is. Bestudering van de gegevens op Rottend Staal Online betreffende de medewerkers ervan en podia waarop, doet te Epibreren de indruk wekken dat de Revisor-redactie in de mening verkeert dat het Kroatische eiland Krk zich in de Waddenzee bevindt, dat Antwerpen en Brussel rond Utrecht te situeren zijn en dat Zwitserland rond Groningen ligt. Op ons zaterdagse katern wordt nader ingegaan op deze topografische problematiek.  (Epibode, 29-11-2000)            

terug naar boven


BROERTJE PO VAN WADDENFURBY'S STEELT DE SHOW

Eekee en Toeloe, de bekende Furby's uit Epibreren ontmoetten tijdens het Wintertuinfestival hun broertje Po, wiens doldwaze avonturen door Robert van Eijden beschreven en gefotografeerd zijn. (Epibode, 29-11-2000)

terug naar boven


LEGENDARISCHE DICHTAVOND TE NIJMEGEN

Zaterdagavond vond in het Lux Theater te Nijmegen 'De Triomf der Traagheid' plaats als onderdeel van het Literatuurfestival Wintertuin. Honderdvijftig mensen woonden in een volgepakte en uitverkochte zaal voordrachten bij van meer dan dertig Vlaamse en Nederlandse dichters, muzikanten, d.j.'s en filmmakers. Festivaldirecteur Frank Tazelaar erover in de 'Arnhemse Courant' van maandag 27 november 2000: 

'Niet alleen kwamen de toeschouwers uit de regio, maar ook uit de rest van Nederland. Dat doet mij deugd. Het is goed dat je als grootste literatuurfestival van Nederland ook mensen van buiten Arnhem en Nijmegen trekt.'
De festivalsfeer was heel fijn, stelt Tazelaar. 'Mensen bezochten meerdere programmaÎs. De Wintertuin was een echt festival en geen verzameling losse programma's. Wat mij ook deugd deed, was dat we bijvoorbeeld zaterdagavond in Lux bij 'Triomf der traagheid: Performing Poetry' zeer veel jonge mensen trokken. Met de redactie hebben we zitten schatten; wij waren het met elkaar eens dat de gemiddelde leeftijd van de bezoekers zaterdag 25 jaar was. En alle 150 mensen bleven, ook al liep het programma uit, tot het eind zitten. Dat is schitterend.'

Op de slotbijeenkomst 'Het schandaal van de poëzie', zondag in Musis Sacrum in Arnhem, waren eveneens veel jongeren. Tazelaar: 'Wat ook leuk is, is dat er vanmiddag veel jonge dichters zijn. Terwijl ze vanmorgen pas om zes uur in bed lagen.'
Of later - zo togen Andy Fierens en zijn bassist Nicola Rombouts in konvooi met de wilde Dichters uit Epibreren naar Groningen, voor een optreden in het Literair Lokaal te Groningen, zondagavond. De Epiboys gingen zondagochtend gemiddeld om zeven uur slapen, na ondermeer een slagenuitwisseling met de Groninger rockauteur Ronald Ohlsen, een wilde nacht in het Wintertuinkantoor en gemiddeld zes liter wijn elk. Ook J.A. Deelder was nog even van de partij, tijdens het oponthoud in Café De Plak, waar de festivaldirecteur van 02.40 uur tot en met 06.31 uur de dichters, muzikanten en trouwe festivalgangers vergastte op een intiem doch uitbundig feest. (Epibode, 28-11-2000)  

terug naar boven


VIRUS VELT BODE

Net als vroeger blijven internationale contacten - naast de vele goede dingen - risico's met zich meebrengen. Zo werd afgelopen weekend de computer van een van de redacteuren van de Epibode aangetast door het verschrikkelijke MTX@MM virus, dat zo gevaarlijk is dat het zich zelfs niet in de juiste lettering laat afdrukken (het hoort klein geschreven te staan). Dit virus bereikte Epibreren uit Vlaanderen, in de vorm van een lege email afkomstig van een van onze Vlaamse correspondenten en voorzien van een attachment ter grootte van 26 Kb. Bij ontvangst heette dit attachment 'sorry_about_yesterday.doc.pif'. Nu heeft dit virus de nare eigenschap zich dagelijks van naam te veranderen en zichzelf te verspreiden naar iedereen waar sinds ontvangst emailmatig contact mee is geweest. Tevens kan het virus het email-programma, de browser en zelfs Windows aantasten. Het advies van Epibreerder geneesheer Herr Doctor Klug, die afgelopen nacht, na een veertien-urige operatie erin slaagde Epibreren virusvrij te krijgen is dan ook: 'Zet uw computer uit, verwittig de mensen die u sedert ontvangst virus heeft geemaild en raadpleeg een computerspecialist. Besmetting is te herkennen aan de volgende computerkuren: uw computer wil continu inbellen. Bepaalde functies van uw email raken geblokkeerd. U kunt niet meer alle internetpagina's bereiken.' (Epibode, 28-11-2000)   

terug naar boven


ESSAYS UIT EPIBREREN

Teneinde onze lezers niet al te zeer vermoeien met het gekissebis van dichters over een artikel in een obscuur literair blaadje, zijn essays inzake de in de vorige dagen berichtte kwestie nu te zien op ons zaterdagse katern, dat ook op andere dagen ge-update zal blijven. U kunt die pagina ook bereiken door www.epibreren.com/reacties in te toetsen als u het net opgaat. 
Onderwijl heeft Het Nieuwsblad van het Noorden (zaterdag, 25-11-2000) nieuw licht op de zaak geworpen, in een leidend artikel van Bram Hulzebos: 'Grimmig. Zo kan je de reacties van een aantal schrijvers en dichters op een essay van de dichter Ilja Leonard Peijffer gerust omschrijven. (...) Of bevestigen de dichters rond de Groninger en Utrechter podia het beeld dat het dichtersgilde uit overgevoelige, tere zielen bestaat?' (Epibode, 25/29-11-2000) 

terug naar boven


GRONINGEN EERSTE DIGITALE DICHTPROVINCIE 

Negentig dichters, waarvan eenendertig inmiddels overleden, zijn de laatste dagen verlinkbaar gemaakt door de nijvere medewerkers van de Stichting Poëziemarathon Groningen. Op de vraag in hoeverre de medewerkers van deze stichting zich verantwoordelijk voelen voor het overlijden van meer dan dertig procent van de Groninger dichters antwoordde voorzitter Anton Scheepstra: 'Het is een groot succes'. De site van de stichting, een goede week online, trekt inmiddels meer dan honderd bezoekers per dag. (Epibode, 25-11-2000)

terug naar boven


DICHTERS REAGEREN

Nadat gisteren bekend werd dat er in het al anderhalf maand in de omloop zijnde recentste nummer van literair tijdschrift 'Bzzlletin' een lafhartige en vooral ook domme aanval wordt gedaan op een groot aantal medewerkers van 'Rottend Staal Online' door ene I.L. Pfeijffer, hebben enkele dichters kans gezien zich even uit hun drukke werkzaamheden vrij te maken. Hier hun eerste reacties:
Ronald Ohlsen, Groningen: 'Medelijden met Pfeijffer voel ik dan toch opkomen als ik halverwege het stuk in de gaten krijg dat de Bzzlletin-redactie hem in het geheel niet tegen zichzelf in bescherming heeft willen nemen.'
Arjan Witte, Duiven: 'Ik zal na een nachtje slapen overwegen of ik de volgende tekst als open kattenbelletje via de pers aan Pfeijffer stuur: `Wees nuttig, wordt verpleger'.
Ruben van Gogh, Utrecht: 'Op de een of andere manier voel ik mij ook nog deels verantwoordelijk voor alle onzin, door de bloemlezing [Sprong naar de sterren]. Al blijf ik van mening dat ik met het voorwoord een zienswijze op poëzie heb willen geven en niet een recept tot het schrijven van.'
Olaf Zwetsloot, Amsterdam: 'De minachting voor het gesproken woord getuigt van een gebrek aan cultureel bewustzijn.'
Ingmar Heytze, Utrecht: 'Geraaskal ter onderstreping van zijn eigen genialiteit.'
Tjitse Hofman, Epibreren: 'Ach, dit soort mensen schrijft zichzelf de lucht in, door anderen naar beneden te halen. Mijn advies luidt dan ook: VERSCHEUREN!! (dat lucht op)'
Serge van Duijnhoven, Brussel: 'Ja ja, achter het gebeurend universum van Sprong naar de sterren, gaapt blijkbaar nog een esotherisch horror vacui dat Pfeijffer wat lief in zijn ukkie zou willen vullen.'
Bart FM Droog, Epibreren:
'Kijk, die Pfeijffer is gewoon een hypocriete zak. Wél gebruik maken van de publicatiemogelijkheid in Sprong naar de sterren en vervolgens - net als Stitou - laat hij zich betalen voor het ongefundeerd in het slijk sleuren van collega-dichters. Och, och, och. Mijn complimenten.'

(Epibode, 22-11-2000)

terug naar boven


HEYTZE NOG WOEDENDER - EN DROOG GEAMUSEERD

In de Volkskrant van vandaag begaat stoethaspel Peter Swanborn de fout door onzin uit te kramen over een aantal veel optredende dichters, waarvan hij zegt dat ze zich 'gebeurende' dichters noemen. Twee van hen reageren: 

 'Geachte meneer Swanborn, 

Met verbazing las ik uw bespreking van het Bzzlletin in De Volkskrant van vandaag. Daarin schrijft u onder meer dat mijn collega's Ruben van Gogh, Serge van Duijnhoven, Hagar Peeters, Bart FM Droog en ik onszelf 'niet voor niets gebeurende dichters noemen'. Ook begrijp ik uit uw stuk dat wij allemaal voorstanders van 'maximale verstaanbaarheid' zijn, alsof het een zwaktebod is om gedichten te schrijven waar een normaal mens misschien ook nog iets van begrijpt. Ook krijgen we nog een uitschijter omdat we wel eens op de planken staan en daarbij kennelijk het grootste deel van onze tekst opofferen voor de roes van het moment. Dat zal wel verklaren waarom u mijn werk in uw recensie van de Nacht van de Poëzie 1999 volkomen verhaspeld hebt geciteerd, maar dat terzijde. Uw nieuwe journalistieke miskleun wil ik niet laten passeren: de term 'gebeurende poëzie' is indertijd gebruikt door Ruben van Gogh in het voorwoord van de bloemlezing Sprong naar de sterren. Behalve voornoemde dichters en vele anderen staat daar ook Ilja Pfeiffer met enkele gedichten in. Wat er wordt bedoeld met de term 'gebeurende poëzie' valt wat mij betreft buiten de discussie (laat het zoiets als 'anekdotisch' zijn, het doet er niet zoveel toe). Ik ben er vrijwel zeker van dat geen van de dichters uit 'Sprong naar de sterren' zichzelf ooit zo zou omschrijven. Ik doe dat in ieder geval niet. 

Hoogachtend, Ingmar Heytze'.

Droogs reactie volgt hier:

'Geachte redactie

In de Volkskrant van 21 november, de dag dat mijn nieuwe bundel Benzine verschijnt, las ik dat ik mezelf een 'gebeurend' dichter 'zou noemen, in een bespreking van Peter Swanborn over Bzzlletin #30. Nu is Peter Swanborn geen groot licht, onlangs nog wist hij in een bespreking in de Volkskrant van het door De Dichters uit Epibreren verzorgde internet-poëziedagblad Rottend Staal Online niet te doorzien dat wat we maken een poëziedágblad is - en geen tijdschrift. Maar dat hij me nu ook al een woord in de mond legt dat ik nooit geuit heb, laat staan dat ik weet wat een 'gebeurend dichter' betekent, is toch een tikkeltje te veel van het goede. Misschien doet de heer Swanborn er goed aan eens een schrijfcursus bij Stichting Schrijven te volgen en gedurende de les voortdurend 'Don't believe everything that you read in the press' te zingen - gelijk een Engels punkbandje dat twintig jaar geleden deed.

Hoogachtend, Bart FM Droog, Dichter uit Epibreren'

(Epibode, 21-11-2000)

terug naar boven


MENNO WIGMAN REAGEERT OP INGMAR HEYTZES WOEDE

Live vanuit antiquariaat Egidius aan de Nieuwezijds Voorburgwal 334  te Amsterdam (Noord-Holland), 100 meter van boekhandel Athenaeum, reageert dichter Menno Wigman: 'Ik vind het inconsequent van het Fonds, maar Heytze moet er voor oppassen geen Jan Kal te worden. Straks schrijft Heytze ook nog een hele dichtbundel tegen het Fonds, net als Jan Kal met  Het schrijvershuis deed.' (Epibode, 20-11-2000)

terug naar boven


INGMAR HEYTZE WOEDEND OP FONDS

Uit Utrecht ontvingen wij een afschrift van het bezwaarschrift dat de getergde dichter Ingmar Heytze vandaag verstuurde aan het Fonds der Letteren. Het volgt hier integraal, omdat de reden voor versturing te maken heeft met het bezoekersonderzoek 'Ziek van gezeik' dat op deze pagina plaats vindt:

BEZWAARSCHRIFT

18-11-2000

aan: Sylvia Dornseiffer, directeur Stichting Fonds voor de Letteren

betreft: bezwaarschrift tegen afwijzing aanvullend honorarium voor dichtbundel 'Sta op en wankel'

Geachte mevrouw Dornseiffer,

Vanmorgen ontving ik uw afwijzing voor een aanvullend honorarium voor Sta op en wankel (Uitgeverij Kwadraat, 1999, Utrecht). De afwijzing geschiedde op grond van uw kwaliteitsoordeel over deze publicatie. Gezien de procedurele mogelijkheid tot bezwaarschrift teken ik hierbij bezwaar aan tegen deze beslissing. Ik heb daarvoor de volgende redenen.

Allereerst heeft Sta op en wankel beter verkocht dan zijn voorganger De allesvrezer (Uitgeverij Kwadraat, 1997, Utrecht). De eerste druk (850 exemplaren) was in drie maanden uitverkocht. Een herdruk van nog eens 750 exemplaren is inmiddels eveneens uitverkocht. Ook van De allesvrezer zijn inmiddels zo'n 1500 exemplaren verkocht, maar wel in ruim twee keer zoveel tijd. Desondanks werd aan De allesvrezer in 1998 wél 5600 gulden aanvullend honorarium toegekend. Ten tweede werd
Sta op en wankel meer en positiever gerecenseerd dan zijn voorganger De allesvrezer. Het parade-paardje onder de besprekingen ö die van Gerrit Komrij in het NRC Handelsblad ö wil ik u niet onthouden. Overigens mocht ik gisteren nog in een recensie van mijn nieuwe bundel Aan de bruid door Hans Warren het volgende lezen: 'Ingmar Heytze is een van de begaafdste jonge dichters. (·) We zien hem in de loop van de tijd een steeds betere dichter worden.' Wie is er nu gek, vraag ik me af: Gerrit Komrij en Hans Warren of uw beoordelingscommissie?

Samenvattend: naar mijn mening toont uw bestuur met de afwijzing van een aanvullend honorarium voor Sta op en wankel geen kennis van de kwaliteit van poëzie - tenzij u de uitspraak voor uw rekening wilt nemen dat verkoopcijfers (in mijn geval twee tot drie keer boven die van de gemiddelde dichtbundel), doorloopsnelheid en positieve recensies van vooraanstaande literatoren niets met de kwaliteit van een dichtbundel te maken hebben. Ik verzoek u dan ook om deze beslissing terug te draaien en voor Sta op en wankel alsnog een aanvullend honorarium te verstrekken.

 

Met de meeste hoogachting, Ingmar Heytze

(Epibode, 18-11-2000)

terug naar boven


GRONINGER DICHTERS GAAN DIGITAAL

Op een dichtcongres in Hotel Hel te Epibreren hebben alle Groninger dichters, zowel de doden als de levenden, besloten massaal het internet op te gaan met eigen websites - dit uit ergernis over het wanbeleid van de meeste uitgevers inzake p.r. voor hun poëten. In afwachting van de bouw ervan is op www.poeziemarathon.nl/links.html  alvast een begin gemaakt met het surfbaar maken van de Groninger dichters: de voor het congres op het net zo goed als onvindbare dichters Theo van Baaren, Johan van Delden, Remco Ekkers, Wouter Godijn, Gertrude Pape en Albert Schaalma hebben nu in ieder geval eigen subpagina's. Het congres werd besloten door de in werking stelling van de glasvezelkabel naar de Friese Waddenwierde Gearslach, waarmee Albertina Soepboer haar heuse 'official site' opende. Zij werd hierbij geassisteerd door niemand minder dan Willem de Mérode. (Epibode, 18-11-2000). 

terug naar boven


POËZIE OP STERK WATER

Op 21 december opent de Utrechtse dichter Ingmar Heytze in het Universiteitsmuseum de tentoonstelling Poëzie op sterk water. Tot 23 april 2001 kunnen bezoekers zich verwonderen over de soms hilarische combinaties van Heytzes gedichten en door hem gekozen objecten.
Op verzoek van het Universiteitsmuseum dook Ingmar Heytze in de depots van het museum. De opdracht was om zestien gedichten te combineren met even zoveel objecten. Honderden potten vol preparaten op sterk water, opgezette dieren, helse apparaten en halfvergane testmodellen gingen door zijn handen. De tentoonstelling is een soort theaterstuk waar de gedichten en objecten door het lichtspel en het gesproken woord tot leven komen.
De vormgevers
Seda Angenent en Sappho Panhuysen zijn als ontwerpersduo werkzaam onder de naam Vrijdag. Ooit begonnen met de vormgeving van het literair tijdschrift 'Austerlitz' ontwerpen ze nu boeken, huisstijlen, illustraties en exposities.

Universiteitsmuseum Lange Nieuwstraat 106  3512 PN Utrecht Tel. 030-253 8008 informatie en aanvraag beeldmateriaal: Bettina Althaller 2538731, e-mail: bettina.althaller@museum.uu.nl

Openingstijden dinsdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Gesloten op 25 december,1 januari en koninginnedag. Meer informatie kunt u vinden op: www.museum.uu.nl (Epibode, 18-11-2000)

terug naar boven


NIEUWE WEBSITE VOOR POËZIEMARATHON

Ter informatie over de 24-uurs poëziemarathon, die op donderdag 25 januari 2001 tijdens de Landelijke Gedichtendag voor de tweede maal te Groningen gehouden zal worden bestaat sedert gisteren de website www.poeziemarathon.nl, waarop naast algehele informatie ook recensies, nieuws en links naar vele Groninger dichters en literaire organisaties te vinden zijn. (Epibode, 16-11-2000)

terug naar boven


GEDICHTENEXPORT NAAR DUITSLAND

Aanstaande zaterdag vindt te Bremen het festival No(o)rdschrift plaats, waar dichters uit Noord-Nederland en Noord-Duitsland gebroederlijik optreden, met Rottend Staal Online medewerker Tsead Bruinja en Jurrie Bosker (Groningen), Hein Bredendiek (Oldenburg), Remco Ekkers (Zuidhorn), Martin Reints (Brantgum), Johann P. Tammen (Bremerhaven), en muziek van Florian Zenker (Den Haag). Presentatie: Michael Augustin en Jürgen Dierking. Het vindt plaats in de karakteristieke Brauhauskeller en begint om 20.00 uur. De entreekosten bedragen 23 DM of 12 DM voor invaliden en pubers.
Voor Tsead Bruinja brengt dit optreden weer een stukje dichter bij New York, waar hij in het najaar van 2001 zijn contemporaine Friese verzen hoopt voor te dragen. (Epibode, 16-11-2000) 

terug naar boven


DRIEDUIZENDSTE DRENKELING AANGESPOELD 

De Epibreerder kustwacht heeft op dinsdagavond 14 november de 3000ste aangespoelde internetdrenkeling op Epibreren-strand aangetroffen. Sinds de invoering van de openbare telling op 6 juli 2000 is het aantal geregistreerde drenkelingen drastisch toegenomen van 400 tot 1000 per maand. Toch spoelen er nog steeds vele illegale drenkelingen aan, die de telling ontglipt zijn. Aan hen de oproep zich te registreren door hernieuwd op het eiland aan te spoelen via http://www.epibreren.com/, dit in verband met heffing van drenkelingen- en vervuilingsbelasting.  (Epibode, 15-11-2000)

terug naar boven


ATTILA THE STOCKBROKER IN HET LAND

De legendarische Engelse punkdichter Attila the Stockbroker geeft op zondag 26 november een exclusief  optreden in De Blauwe Aanslag te Den Haag. Barnstormer, van wie onlangs de nieuwe cd 'Just One Life' verscheen, speelt een mix van Middeleeuwse folk, Clash-punk en ska. In het voorprogramma treedt de skapunkband de Perestroikas op. (Epibode, 14-11-2000)

terug naar boven


VEERMAN STEEKT PASSAGIER NEER BIJ WORSTELING

Epibreren - De politie van Epibreren heeft maandag een 24-jarige veerman gearresteerd. De man wordt ervan verdacht dat hij een 55-jarige passagier heeft neergestoken tijdens een ruzie. De man verkeert niet in levensgevaar. De veerman kreeg in de Lauwers met zijn twee passagiers ruzie over de uitstapplaats. De veerman legde de boot hierbij stil en gelastte de passagiers uit te stappen. Toen een van hen de loopplank naar buiten stak, zag hij een zeehond over het hoofd. Deze botste vervolgens tegen de loopplank.
De veerman werd hierdoor nog bozer en eiste dat de klant de schade zou betalen. Tijdens de worsteling die hierbij ontstond pakte de veerman een mes en stak de passagier in de buik. Na de steekpartij voer de veerman weg. Hij meldde zich later bij de politie. (Epibode, 14-11-2000)

terug naar boven


WAANZIN IN EMMEN: GIPHART VERBIEDT MARTIN ROS' AANWEZIGHEID

Het knettert weer even in de letteren: bij de 11de TaalTheaterNacht in De Muzeval te Emmen op zaterdag 11 november, waar in een gemeenschappelijk programma Ronald Giphart, Lydia Rood, Martin Ros en Henk Spaan zouden optreden, wilde daags voor het festival Ronald Giphart niet komen als Martin Ros er zou zijn, dit vanwege negatieve uitlatingen door Ros over Gipharts recentste boek. (Epibode, 12-11-2000).  

terug naar boven


OPBRENGST BENEFIET OPENBARE BIBLIOTHEEK GRONINGEN 57.000 GULDEN

De donateursactie voor de Openbare Bibliotheek Groningen, die gisteren werd afgesloten met een dichtbenefietfestival waaraan tal van dichters uit Groningen, Drenthe en Utrecht meewerkten heeft in totaal 57.000 gulden opgeleverd. Met dit geld wil de O.B. in de toekomst meer recente titels kunnen uitlenen. (Epibode, 12-11-2000).  

terug naar boven


INGMAR HEYTZE PRESENTEERT AAN DE BRUID

In Tivoli te Utrecht presenteert dichter en Rottend Staal medewerker Ingmar Heytze (1970) zijn vierde bundel Aan de bruid (uitgeverij Podium). De bundel is al gesignaleerd in dagblad Trouws boekentoptien. De presentatie van deze bundel levert een gevarieerd literair feestje op, met verfilmde gedichten door Arnoud Rijken en Michel Sewnarain en live-optredens van onder anderen dichteres Hagar Peeters, dichter Paul Janssen, De Lomboys, pianist Kees Wennekendonk, schrijfster Maartje Duin en Ingmar Heytze zelf. Na afloop is er een LOS-dansavond met DJ's Frankie D & Radar. De presentatie vindt plaats van 21.30 uur tot 23.00 uur in Tivoli, Oudegracht 245 te Utrecht. Toegang gratis tot 22.30 uur, daarna fl.15,-. Informatie op http://www.tivoli.nl/ en 020-421.38.30.
Heytze bracht eerder de bundels Alleen mijn kat applaudiseert (Lift, 1991), De allesvrezer (Kwadraat, 1997) en Sta op en wankel (Kwadraat, 1999) uit. 
(Epibode, 8-11-2000).

terug naar boven


SPECTACULAIR DICHTERSBENEFIET

Op zaterdag 11 november 2000 dragen in de Openbare Bibliotheek Groningen een groot aantal dichters op teneinde fondsen van het kooplustige publiek te ontvreemden ter spekking van de bijna lege Openbare Bibliotheekkas. Naast voordrachten is er ook een veiling van handgeschreven gedichten van de er voordragende dichters.
De manifestatie begint om 12.15 uur en duurt tot circa 16.00 uur. De presentatie wordt verzorgd door dichter/criticus Remco Ekkers. Met voordrachten van Tjeerd Bruinja, Remco Ekkers, De Dichters uit Epibreren, Sieger M. Geertsma, Ruben van Gogh & Ronald Ohlsen (R&R), Karel ten Haaf, Klaas Knillis Hofstra, Paul Janssen, Daniël Dee en Petra Else Jekel (de huisdichters van de Rijksuniversiteit Groningen), Rutger Kopland, Tsafrira Levy,  J.J.A. Mooij, Max Niematz, Kasper Peters, Hannie Rouweler, Albert Schaalma, Rense Sinkgraven, Boris Wanders,  Willem Jan van Wijk, Driek van Wissen, Leendert Witvliet.
Openbare Bibliotheek Groningen, Oude Boteringestraat 18, Postbus 30.004, 9700 RE Groningen. Tel: 050-368.36.83, fax: 050-313.87.24 (Epibode, 7-11-2000)

terug naar boven


ARTHUR LA FÈBER WINNAAR EERSTE GRONINGER SLAM

Op zondag 5 november verkoos het massaal toegestroomde publiek de dichter Arthur la Fèber tot winnaar bij de eerste Groninger Word Slam, in het Literair Lokaal van de Schrijversschool. La Fèber verkreeg naast de titel ook een fles heuse kwaliteitswijn - ofschoon hij meer van port houdt. Op zondagavond 3 december vindt de volgende Slam plaats, weer in het Literair Lokaal aan de Oliemuldersstraat 51 te Groningen. (Epibode, 5-11-2000).  

terug naar boven


DE DOOD OF DE GLADIOLEN

Op zaterdag 11 november vindt de 11de editie plaats van de TaalTheaterNacht, het enige literatuurfestival van Noord-Nederland dat jaarlijks structurele rijkssubsidie ontvangt. Ditmaal is het thema 'De dood of de gladiolen - literatuur en sport'. Zoals reeds vele jaren festivaliseert men in het theater De Muzeval te Emmen, met de auteurs H.H. ter Balkt (leest de traditionele 'Het Verdriet van Drenthe-lezing'), Ben van der Burg, Daniël Dee, Ronald Giphart, Lydia Rood, Martin Ros, Henk Spaan en Koos van Zomeren (Epibode, 4-11-2000).  

terug naar boven


DE DICHTERS UIT EPIBREREN TONEN HUN TOERKIEKJES

Op de galerie-pagina van de Dichters uit Epibreren-site (http://www.epibreren.com/) zijn afgelopen noen de ontbrekende commentaren bij de foto's geplaatst, die stagiair-redacteur Henri van Dalsum in grote voortvarendheid een dag eerder zonder enige begeleidende tekst op het net had gezet. Het spreekt voor zich dat deze stagiair na een ferme aframmeling aan de strandmeeuwen opgevoederd is. (Epibode, 3-11-2000)

terug naar boven


TJITSE HOFMAN GASTDICHTER OP HOFDICHTERS-SITE

Komend weekend zullen er van Epibreren-bewoner Tjitse Hofman nieuwe gedichten gepubliceerd worden op de site van de hofdichters van de Rijksuniversiteit Groningen, waarbij een van de hooggeleerde dichters een bespreking van een van de gedichten zal toevoegen. De hofdichters, Daniël Dee en Petra Else Jekel, voorzien met de 'gastauteur'-pagina in een stijgende behoefte naar meer informatie over dichters. (Epibode, 3-11-2000)

terug naar boven


POËZIE-ENQUETE

Het blijft populair: gedichten en dichters in getallen te vatten. Misschien juist wel vanwege het ongrijpbare karakter van poëzie. Een van die pogingen is nu een maand gaande in de vorm van een enquete op de website van Poetry International. Waar wij lezen: 'Ter gelegenheid van de 2e Landelijke Gedichtendag op 25 januari 2001, doen Poetry International, NRC Handelsblad, de VPRO Gids en de NPS-televisie een poging het Ideale Gedicht van Nederland in kaart te brengen. Met behulp van de enquete zal worden getracht een profielschets samen te stellen van het soort gedicht dat Nederlanders het liefst willen lezen. Op basis van de antwoorden zullen tien Nederlandse dichters onder wie Gerrit Komrij, Rutger Kopland, Anna Enquist, Ivo de Wijs en Ingmar Heytze, het Ideale Gedicht schrijven op hun eigen manier maar met inachtneming van de enqueteresultaten. De uitkomsten worden gepubliceerd in het Cultureel Supplement van NRC Handelsblad op 26 januari 2001. Onder de inzenders worden 20 boekenbonnen van 25 gulden verloot; daarnaast stelt uitgeverij Bert Bakker 20 exemplaren beschikbaar van Poëzie is geluk, Gerrit Komrijs handleiding voor het lezen en schrijven van poëzie.'
Lezers van Rottend Staal Online wordt vriendelijk verzocht deze enquete te bekijken. En met de redactie de karige keuzemogelijkheden te betreuren. Zo kan men niet aangeven dat in een ideaal gedicht ook bommen, granaten, loopgraven, snelwegen, tankstations, dronkenschap of het plegen van ontucht in een kadaverbak mogelijk moeten zijn. Vandaar dat we u oproepen dit in de openstaande ruimte in het online-enqueteformulier te vermelden. En eventueel melding te maken van het bestaan van het ideale gedicht, dat aan het einde van de twintigste eeuw ontstond te Epibreren en luidt:

TOTAALGEDICHT

Woestijnen van water
zeeën van zand
bergen van dalen
een groen ledikant.

Dit gedicht van de hand van de vergeten dichter Bart FM Droog uit de bundel Deze dagen (Passage, 1998) werd met vooruitziende blik in 1997 als volgt door Gerrit Komrij in Het Hogere Noorden (Passage, 1997) voorspeld: '- en werkelijk alles komt er in voor: het water en het land, het hoog en het laag, de ruimte van de zee en de woestijn, de intimiteit van het ledikant.' Dat Komrij hierbij verzuimde melding te maken van het geweld van de vandalen (jawel, verstopt in het gedicht achter de spatie tussen 'van' en 'dalen'), het 'groene' (milieuvriendelijke) karakter van het bed, de geenszins subtiele verwijzing naar het boek Woestijnen van water van J.W.F. Weremeus Buning en de daaraan gekoppelde discussie omtrent de rol van deze auteur in de oorlogsjaren valt hem niet te verwijten, want wie dit ogenschijnlijk lullig korte gedicht grondig analyseert heeft minstens 3000 pagina's nodig en zal nog er niet alles uitgehaald hebben. Vandaar dat onze medewerkster Liesbeth van Dalsum vandaag Poetry International geemailleerd heeft om hen attent te maken op het reeds bestaan van het Ideale Gedicht. (Epibode, 3-11-2000)

terug naar boven


MENNO WIGMAN VOLTOOIT NIEUWE BUNDEL

Op woensdag 1 november 2000 legde Menno Wigman de laatste hand aan zijn in januari 2001 te verschijnen dichtbundel Zwart als kaviaar, welke uitgegeven wordt door Bert Bakker. Althans, door de gelijknamige uitgeverij, daar de heer Bakker al geruime tijd het ademen heeft gestaakt. Daarnaast bereidt de 34-jarige Wigman zich voor op aansluiting op het hedendaagse elektronische snelverkeer. (Epibode, 2-11-2000)

terug naar boven


KALENDERPANDEN ONTRUIMD

(van onze verslaggever)
Dinsdag 31 november 2000 werden de weerzinwekkende Kalenderpanden in het verder prachtige Amsterdam ontruimd.
Na jarenlang de voordracht van ondraaglijk vrije muziek en mensonterende poëzie, het uiten van schaamteloos onconventionele gedachten, de verkoop van asociaal goedkope maaltijden en de productie van gevaarlijk afwijkende kunstwerken aanschouwd te moeten hebben, is de gemeente Amsterdam eindelijk erin geslaagd om een grote stap verder te komen bij de uitverkoop van haar eigen ziel.
Deze uitverkoop bleek nodig te zijn nadat een onderzoek in opdracht van de gemeente (gedeeltelijk gefinancierd door een bekende projektontwikkelaar) heeft uitgewezen dat de totale waarde van haar ziel veel kleiner was dan wat nodig was om haar onderhoud te kunnen verantwoorden.
Een anoniem blijvende medewerker van de gemeente noemde het ontroerend, met hoeveel toewijding de ME de feestelijke act der ontruiming heeft begaan. 'Ons genoegen kent geen grenzen - nu dat wij ons ziel bijna kwijt zijn hebben wij natuurlijk ook steeds minder last van ons geweten', liet hij enthousiast weten.

Hier twee reacties vanuit het nauw met het lot van Amsterdam verbonden Epibreren:

[...]

ioniseer en transporteer
alles naar mijn waarheid
privatiseer de saaiheid
en alles is in orde
naar het schijnt.

(uit het gedicht TV2000, © Tjitse Hofman, 1999
uit: TV 2000, Passage, 1999)

[...]

levensmoed staat
en valt
met verwonde ME-ers

(uit het gedicht 'Los van zin en onzin', © Bart FM Droog, 1987
uit: Beton en IJzer, Wrede Wereld, 1987)

(Epibode, 1-11-2000)

(bekijk ook de OPEN BRIEF VOOR BEHOUD KALENDERPANDEN)

terug naar boven


EPIBREREN ALWEER GEAWARDEERD

Nog nauwelijks van het feest vanwege de Poetry.com Award bijgekomen werd de Epibreerder bevolking op alweer een nieuwe Award vergast, ditmaal de Poëzie Award van Poetryalive.nl. Spontaan is derhalve besloten tot het nadenken over zowel de Epibreren Award als een virtuele uitvoering van de traditionele Rottend Staal Award. (Epibode, 1-11-2000)

terug naar boven


COMPUTERSTORING DOOR STORM OP EPIBREREN

Windkracht 10 en hevige regenbuien hebben dit weekend voor veel overlast op Epibreren gezorgd. Een omgewaaide treurwilg had de telecommunicatie-snoeren van het Epibode-hoofdkantoor dusdanig beschadigd dat Rottend Staal Online niet met de frequentie ververst kon worden die U van ons gewend bent. Hiervoor excuses.

(Epibode, 1-11-2000)

terug naar boven


LAATSTE WOUDKLANKEN VAN BEETSTERZWAAG TOT GRONINGEN

Tijdens de laatste aflevering van 'Woudklanken' het komende weekend zal er in Kunsthuis Syb te Beetsterzwaag door Tsead Bruinja, Albertina Soepboer, Agnes Hadderingh, Volken B. de Vlas en ditmaal ook Jan Klug worden gewerkt aan een rap/poëzie/muziek performance. Het resultaat van deze unieke samenwerking zal te zien zijn op zondagmiddag 29 oktober om 14.15 uur en 16.00 uur. Kunsthuis Syb, Hoofdstraat 70, te Beetsterzwaag. Toegang: gratis. Informatie: 0512-38.23.76
Een dag later, op maandagavond 30 oktober zal vervolgens in het Literair lokaal, Oliemuldersstraat 51 te Groningen de spectaculaire slotavond worden gehouden, waarbij alle aan eerdere afleveringen van Woudklanken deelnemende dichters en muzikanten in een grootse show zullen optreden in verrassende combinaties. Met Tjeerd Bruinja,
Daniël Dee, Bart FM Droog, Sieger M. Geertsma, Agnes Hadderingh, Tjitse Hofman, Jan Klug, Albertina Soepboer, Meindert Talma, Volken B. de Vlas, Nyk de Vries en Cornelis van der Wal.
(Epibode, 25-10-2000)

terug naar boven


RAPPOETRY/SPOKEN WORD OP ROTTERDAMS FESTIVAL

Hoewel tot op heden niemand ons heeft kunnen duidelijk maken wat 'rappoetry' nu precies is, is er iets als zodanig of wat als zodanig gepresenteerd wordt te zien aanstaande zaterdagavond in Nighttown te Rotterdam, als onderdeel van het Jongeren Theater en Dans Festival Act 2000. In het programma Lyrical Fitness zijn de Britten Roger Robinson en Francesca Beard en de Amerikaan Saul Williams & Band te zien.
Roger Robinson (ex-Urban Poets Society) trad onder andere op in de USA, Duitsland en Spanje en werd vorig jaar met dertig andere dichters gekozen voor The National Portatrait Gallery New Generations Poets Collection. In 1999 was hij het voorprogramma van Run DMC en De La Soul bij hun Engelse concerten en is in 2000 het vaste voorprogramma in Engeland van Attiva Blues.
Francisca Beard trad op bij de Glastonbury-, Roskilde- en Fringefestivals (Engeland, Denemarken en Schotland) en heeft drie bundels uitgebracht. Onze bronnen melden dat dit over haar in de Engelse pers verschenen is: 'Queen of British performance poetry' (London Metro) en 'Beard was easily the best of the slammers' (The Independent).
Saul Williams is rapper, dichter, acteur en muzikant. Hij speelde de hoofdrol in de op het filmfestival te Cannes onderscheiden film 'Slam' (1998).
Aanvang: 21.00 uur. De entree bedraagt 20 gulden. Pubers onder de 16 mogen voor 15 gulden naar binnen. Reserveringen: 010-411.81.10 (Epibode, 25-10-2000)

terug naar boven


EPIBREREN-SITE WINT NATIONAL LIBRARY OF POETRY 'COOL SITE' AWARD

Hedenochtend werd bekend dat de nu door u bezochte site de National Library of Poetry 'Cool Site' Award heeft gewonnen van www.poetry.com en bekend staat als een van de 'Ultimate Links' die op deze planeet te vinden zijn. De totaal ontroerde Dichters uit Epibreren vierden deze Awardwinst vanochtend in de lobby van Hotel Hel met een Oost-Fries theebuffet. Jan Klug, ontwerper van de bekroonde site, hief spontaan het Epibreerder volkslied aan.(Epibode, 25-10-2000)

terug naar boven


ZINGENDE ZAAG OP VPRO-RADIO

Afgelopen avond, dinsdag 24 oktober 2000, werd de De Avonden VPRO-Radio 5 luisteraar aangenaam verrast door de radio-versie van het literaire tijdschrift 'De Zingende Zaag', waarin een vermakelijke mix van prachtige zang en aankondigingen van Dolly Bellefleur, gedichten en amusante reclamepraat van George Moormann met zijn jaren vijftig radio-stem en gedichten van onder andere Erik Lindner en René Puthaar te horen waren. Wie deze zending niet gehoord heeft, kan deze naluisteren in het VPRO-online archief dat zich op www.vpro.nl bevindt. Een voorproefje van het komende decembernummer, waaraan ook de Rottend Staal-medewerkers Victor Schiferli en Menno Wigman meewerken is hier te zien.(Epibode, 25-10-2000)

terug naar boven


ANTWOORD OP DE VOLKSKRANT

In een bespreking van een aantal literaire internettijdschriften (De Opkamer, Meander, Rottend Staal Online e.a.) in De Volkskrant van vandaag stelt Peter Swanborn de vraag: 'Waarmee zou een literair [internet]-dagblad moeten worden gevuld?' en weet geen zinnig antwoord te geven Had hij 'Rottend Staal Online' beter bekeken, dan had hij het antwoord kunnen geven, namelijk: actuele informatie en verse gedichten. (Epibode, 24-10-2000)

terug naar boven


SINTERKLAAS OP EPIBREREN

Op maandag 13 november zal de goedheiligman Epibreren aandoen. Net als in voorgaande jaren zal hij samen met zijn Pieten de bevolking van Epibreren op gepaste wijze toewuiven en met name de kinderen met grote hoeveelheden cadeaus en snoepgoed overspoelen. De intocht wordt verwacht om ca. 14.00 uur in Epibreren-haven. (Epibode, 24-10-2000)

terug naar boven


VAN GOGH OP RADIO 5

De dichter Ruben van Gogh is aanstaande woensdagmiddag op de boeiendste zender van het land te horen, en wel tussen 15.00 en 16.00 uur, wanneer hij live in het programma De Vijfde Verdieping vanuit de KRO-studio vermoedelijk met Louis Houët babbelt over zijn recentelijk verschenen Jacques Prévert vertaalde gedichtenboek We hebben elkaar lief (Bert Bakker, Amsterdam, 15,95 guldens), dat, zeer handig voor wie het Nederlands niet machtig is, ook de originele Franse liefdesgedichten bevat. Radio 5 bevindt zich op 1008 AM of in stereo via de kabel. (Epibode, 23-10-2000)

terug naar boven


WHITEHEAD TERUG IN KENTUCKY

De Amerikaanse dichter Ron Whitehead is eindelijk weer terug in zijn huisstaat Kentucky. Na jarenlange omzwervingen door Europa en een langdurig verblijf te IJsland is hij alive en kickin' back home. Op de optredenslijst vindt u nader nieuws omtrent zijn activiteiten. Ron Whitehead en De Dichters uit Epibreren traden, met Frank Messina en Didi de Paris op bij Het Meer Dan Woorden Festival in 't Beest te Goes, september 1996. (Epibode, 20-10-2000)

terug naar boven


GROENE WATERMAN OP EPIBREREN GESIGNALEERD

De nieuwste toeristische attractie te Epibreren-eiland is een zeldzame groene waterman, ontsnapt uit Antwerpen. Omdat de groene waterman nogal eenzaam op het strand rondhangt en zich kenmerkt door een luidruchtige baltszang op de meest onmogelijke uren, brengen De Dichters uit Epibreren hem dit weekend terug naar de cultuurkelder van boekhandel De Groene Waterman, aan de Wolstraat 7 te Antwerpen, waar men een bijzondere collectie watermannen aan kan treffen. De plechtige terugzetting in zijn Antwerpense bassin zal zaterdagavond 21 oktober geschieden. Nadere informatie: Thierry Gyssels. (Epibode, 19-10-2000).

terug naar boven


WEER WOUDKLANKEN

Tijdens de vierde aflevering van 'Woudklanken' het komende weekend zal er in Kunsthuis Syb te Beetsterzwaag door Tsead Bruinja, Sieger M. Geertsma en Volken B. de Vlas worden gewerkt aan een rap/poëzie/muziek performance. Het resultaat van deze unieke samenwerking zal te zien zijn op zondagmiddag 22 oktober om 14.15 uur en 16.00 uur. Kunsthuis Syb, Hoofdstraat 70, te Beetsterzwaag. Toegang: gratis. Informatie: 0512-38.23.76 (Epibode, 17-10-2000)

terug naar boven


ONDERTUSSEN IN FINLAND

Petri Liukkonen, medewerker van de bibliotheek teKuusankoski, een Fins stadje met 20.000 inwoners, heeft jaren gezweet op wat een van 's wereld meest interessante sites moet zijn: Pegasos. Deze bevat bio- en bibliografische gegevens van vrijwel alle belangrijke auteurs uit de wereldliteratuur en van velen uit de Scandinavische literatuur. In het Fins en in het Engels. Met directe link naar het Nobel-Comité.Dit Fins wereldwonder zou op geen enkele literaire linklijst mogen ontbreken: http://www.kirjasto.sci.fi/(Epibode, 17-10-2000)

terug naar boven


DE DISCUSSIE IN DUITSLAND...

Op het gebied van de zogeheten poetry slams zijn de vragen enerzijds of prozaïsten en 'storytellers' (ja ja, het Duits evolueert langzaam in Engels) wel of niet bij deze slams mogen voordragen, en of de ontwikkeling van het op winnen gericht tekstmateriaal wel een goede ontwikkeling is. Als dat maar goed gaat. (Epibode, 17-10-2000)

terug naar boven


OPEN BRIEF VOOR BEHOUD KALENDERPANDEN

In een laatste poging tot het behoud van de met ontruiming bedreigde Amsterdamse Kalenderpanden, een unieke plek waar de vrije kunsten de laatste jaren hoogtij vieren, deze open brief:

Ondergetekenden zijn liefhebbers van de alternatieve stadskaart. Van een Amsterdam waarin verschillende culturen dwars door elkaar heen leven. Wonen en werken, feesten en kraken, kunst en technologie, ambacht en strijd.
De Kalenderpanden zijn daar een prachtig voorbeeld van. Monumentaal gelegen tussen Artis en de nieuwe eilanden, horen ze bij de laatste vrijplaatsen van de binnenstad. De bedrijvigheid van weleer hangt er nog in de lucht; de krakers hebben er de tegenwoordige tijd in teruggebracht.
Deze week dreigen ze ontruimd te worden. Wij geloven niet in de toekomst van de binnenstad als zulke plekken eruit verdwijnen. Daarom roepen wij alle betrokkenen op om het hele plan opnieuw te bekijken. Het is heilloos om te twisten over dé Kalenderpanden. Dat zijn er twaalf. Daarvan zijn er nu vier gekraakt. Van de 48 koopwoningen die er straks moeten komen zijn er nu 37 verkocht. Er is dus, hoe je het ook bekijkt, nog speelruimte.
Wij vragen de gemeente, de projectontwikkelaar, de krakers en de aanstaande huizenkopers om het plan te herzien. De gemeente, met wethouder Stadig voorop, kan alsnog een deel van de panden behouden en daarmee zijn verse broedplaatsenbeleid eer aandoen. De BAM, die het project ontwikkelt, kan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid tonen door een deel van de panden op de markt te zetten en een ander deel van de panden af te staan voor een ander soort woon- en werkcultuur. De krakers kunnen hun eigen manier van meedenken over de toekomst van de binnenstad voegen in de nieuwe plannen. En de aanstaande huizenkopers, zelf vaak ooit dankzij de kraakcultuur de stad binnengekomen, kunnen hun kinderen een spannende woonomgeving aanbieden, waarin ze niet alleen soortgenoten tegenkomen.
De afgelopen week hebben wij gemerkt dat de bereidheid om de koppen bij elkaar te steken er is. Het zal nog heel wat hoofdbrekens kosten. Maar dat liever dan een genante ontruiming, met alle materi‘le en psychologische schade van dien.

Huub van Riel, dir. Bimhuis; Erik Gerritsen, zakelijk dir. Concertgebouw; Cor Schlosser, dir. Melkweg; Tijmen van Grootheest, voorzitter CvB Gerrit Rietveld Academie; John Leerdam, dir. Cosmic Theater; Mirjam de Rijk, landelijk voorzitter Groen Links; Prof. drs Janwillem Schrofer, alg. dir. Rijksakademie van beeldende kunsten; Pierre Ballings, dir. Paradiso; Pieter Hilhorst, journalist; Jan Wolf, dir. IJsbreker; Nan van Houte, dir. Nestheaters; Maarten Kloos, dir. ARCAM; Henk Keizer, zakelijke leiding Dogtroep; XS4ALL; Liesbeth Jansen, dir. Westergasfabriek; Marleen Stikker, dir. Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media; Caroline Nevejan, adviseur CvB Hogeschool van Amsterdam; Wijnand Duyvendak, dir. Milieudefensie; Joost Flint, dir. De Digitale Stad
(Epibode, 16-10-2000)

terug naar boven


DICHTERS VOOR BEHOUD NUCLEAIR DORP

Op zowel vrijdag 10 als op maandag 27 november 2000 wordt de bloemlezing Van de kaart gepresenteerd, en wel te Doel en te Antwerpen, als protest tegen de mogelijke verdwijning van het pittoreske dorpje Doel waar men sinds jaar en dag geniet van het fraaie uitzicht op de gezellige kerncentrale. Negenentwintig dichters (waar onder de Waddenzee-dichteres Hannie Rouweler en de in Vlaamse exil levende Benno Barnard) leverden een bijdrage aan deze door Frank Pollet samengestelde bloemlezing, een uitgave van de verse uitgeverij bf Ampersande & Tilde te Antwerpen. Nadere informatie: Bert Bevers, Bourlastraat 15/13, 2000 Antwerpen of Francois Vermeulen, Henri Evenepoelstraat 10, 2020 Antwerpen. Voor details over de presentatie: zie de optredenslijst. (Epibode, 15-10-2000)

terug naar boven


INGMAR HEYTZE BAART COUVEUSE-BUNDEL

Hoewel Ingmar Heytze's nieuwe bundel Aan de bruid eerst op 11november in Tivoli te Utrecht gepresenteerd wordt blijkt de bundel - een maand voor de presentatie - al in de boekhandel te liggen. We ontvoerden de dichter naar Hotel Hel te Epibreren, waar hij na langdurige marteling en onder dwang verklaarde: 'Dat is inderdaad merkwaardig. Het komt omdat de redactie en selectie onverwacht vlot gingen, terwijl de presentatie al was afgesproken en niet naar voren kon worden gehaald. Waarschijnlijk kunnen we hier spreken van de eerste couveusebundel in het Nederlandse taalgebied. Duizend bloemen' (Epibode, 14-10-2000)

terug naar boven


PLAGIAAT OF SPEL?

In 'De Volkskrant' van vrijdag 13 oktober 2000 vraagt dichtrecensent Piet Gerbrandy zich vertwijfeld af of er wellicht een spel met hem gespeeld wordt, dit na zijn constatering dat dichteres Margreet Schouwenaar in de dichtbundel Talen naar de val (Querido, 2000) in enkele gedichten wel erg Gerbrandyaans taalgebruik hanteert. Schouwenaar: 'Daarna, o later, dorstende blikken / in de gastheer geslagen, staren naar een / onbestemd dressoir, hoeder van de / schalen / de vliezen van het aangeschoten / wild vermijdend.' In Gerbrandy's bundel Weloverwogen en onopgemerkt (Meulenhoff, 1996; een prachtbundel die momenteel tegen een volksvriendelijke prijs bij Boekhandel De Slegte aanschafbaar is) treffen de lezers deze constructies aan: 'dorstende blik' (pag. 20), 'afgedankt dressoir' (pag. 22) en 'aangeschoten / wild en meuke vliezen' (pagina 25). De overeenkomst is inderdaad opvallend. Gerbrandy zelf concludeert: 'We mogen aannemen dat Schouwenaar ervan is uitgegaan dat ik, gezien mijn functie, haar boek zou lezen en de verwijzingen zou opmerken. Omdat ik geen beroemd dichter ben, kon ze ook veronderstellen dat andere recensenten het niet zouden zien'. Blijft de vraag, een vraag die ook Gerbrandy kwelt: zou ze ook in de rest van haar gedichten de hele tijd anderen citeren? (Epibode, 13-10-2000)

terug naar boven


CONSTERNATIE BIJ 2000STE DRENKELING

Hedenmiddag, om 12.42 spoelde de 2000ste drenkeling sedert 6 juli 2000 aan op Epibreren-eiland. Tot grote verbazing van de kustwacht, het ontvangstcomité en de feestcommissie bleek deze drenkeling niemand anders te zijn dan Jan Klug, die wadwandelend naar het Duitse eiland Borkum door de vloed overvallen was en zodoende teruggeworpen op Epibreren werd. De eerste woorden die Klug sprak waren: 'Ga daarom nu naar Leer, om dit eens goed te vieren!', waarop hij naar de luchtstrip holde, een Cessna kaapte en in oostelijke richting verdween.(Epibode, 12-10-2000)

terug naar boven


VANDAAG 2000STE DRENKELING VERWACHT

De Epibreerder kustwacht verwacht rond 12 uur hedenmiddag de 2000ste aangespoelde internetsurfer op Epibreren-strand aan te treffen. Sinds de invoering van de openbare telling op 6 juli 2000 is het aantal geregistreerde aangespoelden drastisch toegenomen van 400 tot 800 per maand. Toch zijn er nog steeds vele illegale bezoekers aan het eiland, die de telling ontglipt zijn. Aan hen de oproep zich te registreren door het eiland te herenteren via http://www.epibreren.com/, dit in verband met heffing van toeristen- en vervuilingsbelasting. Tevens een oproep aan de 2000ste bezoeker: als u tijdstip van bezoek en uw emailadres hier achterlaat wacht u een fijne verrassing! (Epibode, 12-10-2000)

terug naar boven


BRILLEN EN GEDICHTEN

Van vrijdag 13 oktober tot en met zaterdag 18 november 2000 vindt in Kunsthandel Bas Meijer, Domplein 1, 3512 JC Utrecht, de expositie 'Glas & Inkt' plaats, waar gedichten van Ingmar Heytze de schoonheid van de monturen van Kees Wennekendonk versterken en de monturen bieden, soms letterlijk, een frisse blik op de gedichten. Het gedicht 'Mammoet' vindt zijn plaats naast een bril van fossiel mammoetivoor, genaamd 'Mammoet Tattoo'. Het vers 'Vos onder ijs' correspondeert wonderwel met de 'Flying Fox', gemaakt van taxushout en marterhaar. De bril 'Highlander' van Schots Hooglanderhoorn uit de Oostvaardersplassen werkt als katalysator voor de interpretatie van het gedicht 'Kosmisch intermezzo'; zowel in het montuur als in het gedicht zitten een heel planetenstelsel verwerkt. De expositie bestaat uit acht combinaties van monturen en gedichten in een vitrine, plus een aantal nieuwe ontwerpen van Wennekendonk: 'Iron Maiden', 'Calligraphy', 'Broos', 'Albatros II' en 'Dru•de'.Toonkunstenaar en brilontwerper Kees Wennekendonk (43) maakt persoonlijke en bijzondere brilmonturen in zijn werfkelder aan de Oudegracht in Utrecht en mag J.A. Deelder tot zijn klanten rekenen . De brillen worden naar innerlijke en uiterlijke karakteristieken van individuele opdrachtgevers gemaakt van massief Nederlands of Indiaas buffelhoorn, vruchtbomenhout of Siberisch Mammoetivoor. Nadere informatie: Bas Meijer, tel/fax: 030-233.25.03; Kees Wennekendonk, tel: 030-230.02.22. Email: Ingmar Heytze (Epibode, 10-10-2000)

terug naar boven


KWADRAAT UITGEVERS GROEP BV FAILLIET

Op 2 oktober 2000 is besloten de activiteiten van Kwadraat Uitgevers Groep bv te staken. Al eerder dit jaar was besloten het boekhandelskanaal af te stoten, maar de reorganisatie bracht niet het verwachte financiele resultaat. Bij Kwadraat verschenen naast een groot aantal bloemlezingen dichtbundels van Ingmar Heytze, Arjan Witte en Henk van Zuiden, alsmede de vier nummers van het laat-twintigste eeuwse literaire tijdschrift 'Vrijstaat Austerlitz'. De Kwadraat Uitgevers Groep bestond uit de uitgeverijen De Bonte Bever, Kwadraat, Prestige en QM Publishing. (Epibode, 9-10-2000)

terug naar boven


ONDERTUSSEN, IN DE FRIESE WOUDEN...

Gedurende het komende weekend zal er in Kunsthuis Syb te Beetsterzwaag door twee jonge schrijvers, Tjitse Hofman en Nyk de Vries, samen met muzikant Volken B. de Vlas aan een optreden gewerkt worden dat uitgevoerd wordt op zondagmiddag 15 oktober om 14.15 uur en 16.00 uur. Tjitse Hofman debuteerde in 1999 met de dichtbundel TV2000 (Uitgeverij Passage) en maakt samen met Bart FM Droog deel uit van De Dichters uit Epibreren. Nyk de Vries debuteerde dit jaar met de friestalige roman Rezineknyn (Frysk en Frij) en speelt gitaar en drums bij Meindert Talma en de Negroes.

Plaats: Kunsthuis Syb, Hoofdstraat 70, te Beetsterzwaag. Toegang: gratis. Tel.: 0512-382376. Voor meer informatie:

Tjeerd Bruinja, Lodewijkstraat 3a 9724 BC Groningen, Tel. 050-5890071. E-mail: tjeerdbruinja@hotmail.com

terug naar boven


HOERA! J.P. RAWIE EN BARBARA STOK OP CROSSING BORDER FESTIVAL!

De bevolking van Epibreren heeft met enthousiasme het programma van het Crossing Border-Festival ontvangen, dat zich van 2 t/m 4 november afspeelt in Amsterdam (Noord-Holland), met maar liefst twee Groninger literatoren: striptekenares Barbara Stok en de hippe Jean Pierre Rawie. Met opgelucht hart - want beseffend dat Groningen uitermate goed en representatief vertegenwoordigd is - halen De Dichters uit Epibreren, Sieger Geertsma, de hofdichters van de Rijksuniversiteit Groningen, Meindert Talma, Ronald Ohlsen, Tsead Bruinja, Cor van der Wal en Wouter Godijn adem. Gratis advies aan de Crossing Border-programmeurs voor het festival volgend jaar: huur eens de trendy Oost-Groninger dichter Kees Stip of Groningens heftigste rocker Driek van Wissen in. (Epibode, 6-10-2000)

terug naar boven


ARNON GRUNBERG KRIJGT DEBUTANTENPRIJS?

In het NRC Handelsblad van donderdag 5 oktober 2000 wordt er op gewezen dat Marek van der Jagt, schrijver van de roman De geschiedenis van mijn kaalheid (De Geus, Breda) en winnaar van de Anton Wachterprijs voor het beste debuut van de afgelopen twee jaar, hoogst waarschijnlijk een pseudoniem van Arnon Grunberg is. Het personage Marek van der Jagt is net als Grunberg enkel te bereiken in New York, en stijl van boek en correspondentie van Van der Jagt zouden sterke overeenkomsten vertonen met Grunbergs werken. Zowel de uitgever Reinjan Mulder van De Geus als Arnon Grunberg ontkennen overigens dat Marek van der Jagt en Arnon Grunberg dezelfde persoon zijn. (Epibode, 5-10-2000)

terug naar boven


JAN OFF WINNAAR DUITSE NATIONAL POETRY SLAM 2000

Bij de German National Poetry Slam 2000, waar 120 Duitse, Oostenrijkse en Zwitserse dichters en prozaïsten zowel solo als in stedenteamverband streden voor de titel veroverde de 33-jarige underground-auteur Jan Off uit Brunswijk (Braunschweig) de titel van Nationale Slamdichter. Het team uit Aken won de teamwedstrijd. Over hoe Jan Off de titel veroverde bericht André Michael Bolten, die de finale in het Düsseldorfse cultuurcentrum zakk op 2 oktober presenteerde:

'Als er in der Runde der letzten fünf dran war und nur drei Minuten Zeit hatte, kündigte er an, dass dies wohl sein letzter Slam sei und er, als Prosaschreiber, sich nun einen Spass machen würde und mal ein Gedicht vortragen, vielleicht auch ein wenig singen würde.
Es war eine Schimpfkanonade auf Poetryslam = Kleinkunstkarneval der Germanisten, Zwerge auf Plateausohlen. Er beschimpfte die Jury sehr deftig. Er fragte "Was ist das da für ein seltsamer Pilz neben mir" und starrte dann auf meinen Hut, der manchmal ein klein wenig wie ein Pilz aussieht, Nannte mich dann noch den Stevie Wonder der Wach- und Schliessgesellschaft, drohte mit Bestrafung, und sei es nur prophylaktisch, holte eine Spraydose aus der Jacke und bespritzte mich und meinen Kollegen mit weissem Schaum, der sich vor dem Auftreffen zu einer Schnur formte.

Es hat mir sehr gefallen, ich musst mich sehr beherrschen, denn ich konnte ja auf der Bühne nicht lauthals lachen. Und ich wusste überhaut nicht, was in der Spraydose war, die er auf mich richtete. Ich hielt den Atem an. Und die anderen 400 Leute im Saal auch.
Später trafen wir uns und gratulierten einander. Er bedankte sich sehr innig für den freundlichen Empfang, den ich ihm bereitet hatte, als er erst eingetroffen war, nachdem die letzte Vorrunde im Einzel schon begonnen hatte und ich dann organisierte, dass er noch eine kleine Gnadenfrist erhielt. Ohne das, so sagte er mir, wäre er nicht so weit gekommen.'

Wij wijzen onze lezers erop dat in het moderne Duits het Duitse woord Poetry zowel gedichten als verhalen behelst, net als in het Duits Dichter zowel dichter als prozaschrijver kan betekenen. Een overzicht van wat de Duitse kranten over dit evenement schreven is hier te lezen. (Epibode, 4-10-2000)

terug naar boven


VROUWENBLOEMLEESTER SLAAPT NIET WEGENS SEKSOVERLAST!

In hotel Cammerpoorte te Antwerpen, waar Hannie Rouweler heeft overnacht vanwege de presentatie van de vrouwenbloemlezing Volmaakte aanwezigheid, volmaakt gemis, was het onlangs bijzonder onrustig.
Een groep lawaaierige Nederlanders, die 's nachts om 01.00 uur het hotel binnenkwam en door de portier tot stilte werd gemaand, verbleef op dezelfde verdieping waar zij en de Nederlandse uitgever van de vrouwenbloemlezing een kamer had geboekt. Midden in de nacht begon het jonge stel, dat de kamer naast haar had betrokken, een stevige vrijpartij die doorging tot in de vroege uurtjes. Gevolg hiervan was dat Rouweler die nacht slechts drie uur geslapen had, 's ochtends om 06.00 uur uit bed was en om 07.00 uur al aan het ontbijt in dit hotel. Uitgever en zij besloten dezelfde ochtend Antwerpen te verlaten waarvoor een radio-interview bij de Vlaamse omroep V.R.T werd afgezegd. (Epibode, 4-10-2000)

terug naar boven


LOF DER TRAAGHEID: ZESDE EDITIE LITERATUURFESTIVAL DE WINTERTUIN
18 T/M 26 NOVEMBER 2000 ARNHEM / NIJMEGEN


Van 18 tot en met 26 november 2000 vindt in zowel Arnhem als Nijmegen de zesde editie van Literatuurfestival De Wintertuin plaats.

Na de zeer succesvolle aflevering in 1999, wordt het festival met ingang van 2000 niet langer tweejaarlijks maar jaarlijks gehouden. De komende Wintertuin is het eerste, zogenaamde 'tussenfestival', tussen het voorbije decennium van tweejarige, en de komende kunstenplanperiode van jaarlijkse Wintertuinfestivals.
Tijdens de komende Wintertuin wordt het begrip 'traagheid' uitgesponnen. Onder de titel 'Lof der Traagheid', vinden debatten, gesprekken, voordrachten, interviews en performances plaats.

Waarom traagheid? De Wintertuin wil de bijzondere positie van de literatuur in onze huidige cultuur benadrukken. Snelheid is een belangrijk kenmerk van die cultuur. Veel van het moderne entertainment is afleiding, of beter tijdverdrijf. Literatuur wil de tijd niet verdrijven maar juist beschrijven en vasthouden. Van de lezer vraagt ze tijd om zich te kunnen ontvouwen, alvorens de betekenis van het verhaal of het gedicht duidelijk wordt. Literatuur, zou je kunnen zeggen, vraagt om traagheid.

Aan het hoofdprogramma nemen onder meer de volgende schrijvers deel: Paul de Wispelaere, Tom Lanoye, Herman Franke, Mustapha Stitou, Kees 't Hart, Gummbah, Karel Glastra van Loon, Thomas Verbogt, Elsbeth Etty, Elly de Waard, Stephan Enter, Peter Verhelst, Oscar van den Boogaard, De Dichters uit Epibreren, Lydia Rood, Henk Apotheker, Jan Kremer, Ruben van Gogh, Ramsey Nasr, Willem Jan Otten, Piet Gerbrandy, e.v.a.

Ook dit jaar verstrekt De Wintertuin schrijfopdrachten. Zo zullen verschillende schrijvers de programma's openen met een speciaal voor De Wintertuin geschreven 'lof der traagheid'. Het festivalessay voor deze wintertuineditie wordt geschreven door de auteur Chris Keulemans.

Behalve het hoofdprogramma zijn er literaire middagen op diverse scholen in de regio en worden er films vertoond van de 'trage' filmmaker Tarkovski, ingeleid door Willem Jan Otten. Het honderdste geboortejaar van de 'trage'schrijver Maurice Gilliams wordt herdacht met een expositie van zijn bijzondere uitgaven.
Ook dit jaar gaat De Wintertuin online programmeren. In samenwerking met Theater aan de IJssel zal een theatertekst tot stand komen waaraan de bezoeker kan bijdragen. Hiervoor zullen internetzuilen op de verschillende festivallocaties staan.

De Wintertuin vindt plaats van 18 tot en met 26 november op de volgende locaties:
Schouwburg/Vereeniging Nijmegen, Theater Lux Nijmegen, Katholieke Universiteit Nijmegen, Musis Sacrum/Schouwburg Arnhem, Filmhuis Arnhem.
Informatie: 024 323 19 04,info@wintertuin.nl. Op 15 oktober zal de ververste website alle informatie tonen (Epibode, 30-9-2000)

terug naar boven


POËZIEMARATHON TE GRONINGEN

Ter coördinatie van de activiteiten tijdens de Landelijke Gedichtendag (donderdag 25 januari 2001) te Groningen is aldaar de Stichting Poëziemarathon Groningen opgericht. Net als in 2000 zal er dan een 24-uurs gedichtenmarathon in Martinistad gehouden worden. In het Comité van Aanbeveling de heren G.Dorleijn, hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de rijksuniversiteit te Groningen; G. Laan, hoofdredacteur van 'Het Nieuwsblad van het Noorden' en M. Zeeman, literatuurcriticus en tv-maker. Binnenkort zal de Stichting een website op starten waarop bericht wordt over de activiteiten van toen en straks. (Epibode, 30-9-2000)

terug naar boven


SPOOKDICHTERS IN PERS

In de kwaliteitskrant 'De Groninger Gezinsbode' van woensdag 27 september werd gemeld dat Bart FM Droog
samen met Kees van der Hoef aanstaande zaterdag het festival de (Zater)Dag van de Straat te Groningen presenteert.
Dit is nieuws voorDroog en klopt dan ook niet. Een maand of drie geleden werd hijhiervoor benaderd maar daar hij al verplichtingen op die dag had moest hij voor de eer bedanken. Het verbaast hem dan ook zeer dat gemeld wordt dat hij bij dit publiek festijn ter verbetering van het imago van daklozen acte-de-presence zal geven, helemaal omdat hij in zijn bijna 19-jarige carriere als podiumdichter nog nooit, zelfs niet bij ziekte of sterfgevallen, niet bij een afgesproken optreden verschenen is. Overigens meldde dezelfde krant, in een recensie van het 'U hoort nog van ons festival' dat afgelopen weekend in C.C. De Oosterpoort te Groningen was gehouden, de aanwezigheid van een dichter die niet aanwezig was. (Epibode, 28-9-2000)

terug naar boven


DICHTERS UIT EPIBREREN NAAR DUITSLAND

Na eerdere gedichtenexportmissies naar Armenië (in mei 2000) en Kroatië (in augustus 2000) vertrekken De Dichters uit Epibreren op 28 september naar het verre Duitsland, teneinde eerstens Neerlandistiek-bedrijvers aldaar bij het Colloquium Niederlandistik aan de Universiteit van Oldenburg met contemporaine Nederlandse gedichten te confronteren, ingeleid door Jaap Goedegebuure. Enkele dagen later, op de eerste oktober, geven ze een gastoptreden tijdens de Duitse National Poetry Slam 2000 in Düsseldorf. Dit optreden komt tot stand dankzij de financiële ondersteuning van het Nederlands Literair Produktie en Vertalingen Fonds. Een verslag van dit gebeuren zal na de 1ste oktober te lezen zijn op http://www.epibreren.com/. Zie voor meer informatie de optredenslijst. (Epibode, 27-9-2000)

terug naar boven


GASTSCHRIJVERS BIJ HUISDICHTERS

Vanaf oktober 2000 zal er elke week een nieuwe Nederlandstalige gastschrijver op verzoek van Daniël Dee en Petra Else Jekel op de Rijksuniversiteit Groningen-dichtersite exclusief poëzie of proza publiceren, dat door Dee, student Nederlandse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, bondig besproken zal worden. Na publicatie zal de bijdrage nog in een archief online raadpleegbaar blijven. (Epibode, 26-9-2000)

terug naar boven


A DUTCH POET CONQUERS GREAT BRITAIN

Begin november gaat de Haagse dichter Harry Zevenbergen voor de achtste keer in vier jaar tijd op tournee door Engeland en Schotland. Hij geeft optredens en workshops te Brighton, Londen, Leicester, Derby, Nottingham, Edinburgh, Newcastle en Glasgow. Tevens brengt hij een nieuwe Engelstalige bundel uit: Save that last dance for me. (Epibode, 26-9-2000).

terug naar boven


GEDICHTEN, MUZIEK EN KUNST TE BEETSTERZWAAG

In de gehele maand oktober zullen in Kunsthuis Syb te Beetsterzwaag twee projecten uitgevoerd worden die in het teken staan van de interactie tussen literatuur, beeldende kunst en muziek. Iedere zondagmiddag van deze maand zal er worden voorgelezen door twee jonge schrijvers, waarvan een Nederlandstalig en een Friestalig. De auteurs zijn uitgenodigd om gedurende het weekend samen met schrijver, multi-instrumentalist en beeldend kunstenaar Volken B. de Vlas aan een unieke gezamenlijke performance van hun po‘zie en/of proza te werken. Een filmisch verslag van deze samenwerking zal door kunstenares Anja Swint op geheel eigen manier worden verzorgd.
Door middel van muziek, film en dia wordt een avontuurlijke literaire belevenis gesmeed en nieuwe invalshoeken tot de tekst onderzocht voor zowel publiek als schrijver. Meewerkende dichters: Daniël Dee, Bart FM Droog, Anne Feddema, Sieger Geertsma, Agnes Hadderingh, Tjitse Hofman, Albertina Soepboer, Meindert Talma, Nyk de Vries en Cornelis van der Wal.

De voordrachten duren gemiddeld een half uur en zijn iedere zondag in oktober tweemaal per middag te bezien zijn om zowel 14.15 uur als om 16.00 uur. Kunsthuis Syb, Hoofdstraat 70, te Beetsterzwaag, tel:0512-382376

Ter afsluiting zullen een aantal van de deelnemende dichters, Volken B. de Vlas en Anja Swint meewerken aan een literaire avond in Groningen waarop de voordrachten voor een Gronings publiek te beluisteren en te bezien zullen zijn.Deze avond vindt plaats op 30 oktober om 20.15 uur in de Schrijversschool aan de Oliemulderstraat te Groningen (Epibode, 26-9-2000).

terug naar boven


TWEEDE ONTPLOFFING TE EPIBREREN

Nauwelijks was de ontzette bevolking van de eerder berichte explosie bijgekomen toen uit het Wad nieuwe ontploffingen weerklonken, met ditmaal het uitvallen van het telefoniestelsel tot gevolg. Eerst op dinsdagochtend 26 september bleek uit het aanspoelen van enige lijken wat nu precies gebeurd was. Tammo Smit, veldwachter te Epibreren vond op de lijken namelijk documenten waaruit geconcludeerd kon worden dat een malafide internet-provider achter de explosies stak. Deze provider die zich in advertenties de beste noemt, lijkt computers, modems, telefoonleidingen en software bewust te saboteren, teneinde meer mensen hun telefonische hulplijn te laten bellen, zodat telkens 1,05 gulden per minuut per desperate computergebruiker in de kas stroomt. De bevolking van Epibreren roept dan ook iedereen op niet langer gebruik te maken van de diensten van F****er (Epibode, 26-9-2000)

terug naar boven


ZWARE COMPUTERCRASH TE EPIBREREN

Op dinsdagmiddag 19 september 2000 vond er door nog onbekende oorzaken een zware explosie in de Waddenzee plaats, waardoor de Epibreerder computers ernstig ontregeld raakten en Rottend Staal Online niet ververst kon worden. Eerst in de nacht van 20 op 21 september 2000 wist de van het Friese eiland Gearslach ingeroeide dichter en computerspecialist Tsead Bruinja de storing te verhelpen (Epibode, 21-9-2000)

terug naar boven


VOLOP ROTTEND STAAL MEDEWERKERS IN POËZIEKALENDER

In de Meulenhoffs gedichtenscheurkalender 2001 vindt de toiletbezoeker gedichten van Job Degenaar, Tjitse Hofman, Ingmar Heytze, Ronald Ohlsen, Hannie Rouweler en Simon Vinkenoog. De dank aan samensteller Hans Warren van allen is dan ook zeer groot.(Epibode, 21-9-2000).

terug naar boven


U HOORT NOG VAN ONS

Het showcase festival 'U hoort nog van ons' in cultuurtempel De Oosterpoort te Groningen, zaterdag 23 september 2000, biedt dit jaar een gevarieerd poëzieprogramma, waarin de nieuwe lichting Groninger dichters ruim vertegenwoordigd is met Universiteitshuisdichter Daniël Dee, NPS-Milleniumprijswinnaar Sieger Geertsma, de Friestalige Tsead Bruinja, oud-Epibreren-bewoner Kasper Peters, Agnes Hadderingh, Bert Schudde en Willem Zeijl. Ook is er het onderdeel 'Experience After Basics', rap gecombineerd met poëzie. Nadere informatie: Hans Konneman, 050-577.30.56 / 06-50.24.35.23 of Daniël Dee, 050-57.75.189. (Epibode, 19-9-2000)

terug naar boven


VAN MEDEWERKER MEINDERT TALMA

Vanaf nu iedere week op de site van Meindert Talma & the Negroes: de wekelijkse column van Meindert Talma. De eerste column is vanaf maandagavond 18 september 2000 (20.00 uur) op de site te lezen (Epibode, 19-9-2000).

terug naar boven


NOORDELIJKE SCHRIJFDAG

De op zaterdag 16 september te Groningen gehouden Eerste Noordelijke Schrijfdag van de Schrijversschool Groningen trok in totaal circa 200 bezoekers, waarvan het merendeel in de loop van de middag. Waardoor de in de ochtenduren geprogrammeerde auteurs als Jaap Scholten en Bart FM Droog uiterst relaxede en intieme voordrachten/workshops konden geven. (Epibode, 17-9-2000)

terug naar boven


DICHTERS ONTWIKKELEN GOEDKOPE DIESELVERVANGER

Tjitse Hofman, Bart FM Droog en Jan Klug hebben te Epibreren een brandstof ontwikkeld waarvan de prijs per liter ongeveer de helft goedkoper is dan van de producten die momenteel bij tankstations verkocht worden en dat bovendien het milieu ontlast. Uit de lijken van de blauwe zeehonden Hans en Joppe distilleerden ze een vloeistof waarop zowel benzine- als dieselmotoren moeiteloos draaien, en nog verdomd zuinig ook. Gezien de wildgroei aan zeehonden in het Wad en het overschot in het biofokcentrum te Pieterburen hoeft de Nederlandse transportsector zich geen zorgen meer te maken. (Epibode, 16-9-2000).

terug naar boven


DICHTER WORDT VADER

Vanuit het Duitse bereikte ons het bericht dat de dichter Wehwalt Koslovsky, gedeeld winnaar van de Poetry International Poetry Slam 2000 zojuist bevallen is van een blakende zoon (Epibode, 15-9-2000).

terug naar boven


GRONINGEN NIEUW LITERAIR PODIUM RIJKER

Vanaf oktober kent Groningen eindelijk weer een vast literair podium: Het Literair Lokaal, elke eerste maandag van de maand in de Schrijversschool aan de Oliemulderstraat 51 te Groningen. Nadere informatie: Rense Sinkgraven en Anton Scheepstra, tel: 050-850.71.62 of per email: Schrijversschool. (Epibode, 14-9-2000)

terug naar boven


GEDICHTENDAG 2001-2

In de treinstellen van NoordNed zullen tijdens de Landelijke Gedichtendag op donderdag 25 januari 2001 in Friesland en Groningen gedichten aan de reizigers uitgereikt worden ter geestelijke overbrugging van de Noordelijke verten. Een speciale commissie werkt momenteel aan een selecte selectie van vijf gedichten die hier toe het meest geëigend en pruimbaar voor de te transporteren Noorderlingen zijn. Meer informatie over de activiteiten op deze dag bezuiden de IJssel is aan te treffen op de Landelijke Gedichtendag-pagina's. (Epibode, 13-9-2000).

terug naar boven


GEDICHTENDAG 2001-1

Net als vroeger treft men te Groningen de voorbereidingen voor de Poëziemarathon welke tijdens de Landelijke Gedichtendag op donderdag 25 januari 2001 in Groningen-Stad plaats zal vinden. De eerste editie in januari 2000 werd door ruim 1050 bezoekers bijgewoond. Het streven is dit aantal te verdubbelen. Hiertoe is onlangs de Stichting Poëziemarathon Groningen opgericht, met in het Comité van Aanbeveling onder anderen de heer Michael Zeeman. (Epibode, 12-9-2000).

terug naar boven


ALLEMAAL NIEUWE EDITIES

Epibreren is afgelopen weekend overspoeld door een vloedgolf aan aankondigingen van nieuwe edities van tijdschriften. Zo is het sympathieke blad 'Nymph' weer verschenen (online te bestellen op deze site) en verschijnt komende donderdag de nieuwe 'Golem', hetgeen gaat geschieden in het perfide Perdu aan de Kloveniersburgwal 83 te Amsterdam, en wel om 21.00 uur, met onder meer een voordracht van Cor Vos. (Epibode, 11-9-2000).

terug naar boven


ONDERTUSSEN, IN HAARLEM

Op zondag 10 september viert men te Haarlem op de Grote Markt de opening van het culturele seizoen. Het Patronaat, de Toneelschuur, de Stadsschouwburg en het Concertgebouw hebben een uiterst aardig programma op poten gezet met o.a. De Dichters uit Epibreren, Thé Lau & Dante Oey, Kirsten, Relax & Specially Blended, The Dream Engine / Heliosphere, de Gorelev en Alfredo de la Fé, van 16.00 tot 22.45 uur. Tegelijkertijd presenteert Simon Vinkenoog in Galerie Nieuw Schoten in de Frans Halsstraat 17 zijn nieuwe bundel De ware Adam, en wel van 16.00-17.00 uur. (Epibode, 9-9-2000)

terug naar boven


DICHTERS IN KALENDERPANDEN

In de met ontruiming bedreigde Kalenderpanden, Entrepotdok 98, Amsterdam verzorgden op vrijdag 8 september 2000 Dorpsoudste de Jong, Arthur Lava en Menno Wigman een zeer goed bezochte dichtavond. Nimmer, van erts tot arend, was het publiek zo massaal en enthousiast aanwezig. (Epibode, 9-9-2000).

terug naar boven


BUNDEL TER GELEGENHEID VAN WAT NIET WAS

Op zaterdag 23 september wordt in de Zuid-Afrikaanse Ambassade aan de Wassenaarseweg 40 te Den Haag de dichtbundel Literair Paspoort 2000 gepresenteerd, ter gelegenheid van het van het gelijknamige festival dat geen doorgang mocht vinden vanwege het ontvangen van geen subsidie. In de bundel gedichten van dichters die derhalve niet voordroegen, waaronder Bart FM Droog en Simon Vinkenoog, die overigens voordraagt in de Zuid-Afrikaanse ambassade en daarmee het festival dus feitelijk in zijn eentje laat doorgaan. Nadere informatie: Stichting Dichter aan huis. (Epibode, 8-9-2000)

terug naar boven


TOT IN DE TREURNIS?

Je zal maar debuteren bij Meulenhoff en je bundel in de aanbiedingsfolder aangeprezen zien staan als 'Tot in de treurnis behoudt die [altijd transparante] stijl zijn bondigheid, en ironie.' Dit is Mark Boog overkomen, die in oktober 2000 debuteert met de bundel Alsof er iets gebeurt. Bezoekt a.u.b. zijn bloedeigen site, waar van treurnis geen sprake is. (Epibode, 8-9-2000)

terug naar boven


WAT NU WEER?

In de constant fluctuerende wereld der literaire tijdschriften is nu verschenen 'Permafrost - Literatuur in krakende kritieken'. Althans, volgens een folder die vandaag ter redactie arriveerde. Enkele artikelen: 'Verdacht: stal Lulu Wang haar taalfouten?'; 'Onthullend: waarom Pauline Slot gesloten is'; Hilarisch! Renate Dorresteijn gunt Manon Uphoff Anna Bijns Prijs!'. Over het waarom van dit tijdschrift: 'Omdat er meer te kraken valt dan ooit... Omdat de literaire kunst van nu wel copywriting lijkt... Omdat Luiletterland volkomen vercommercialiseerd is....'. Helaas verzuimde de afzender een contactadres te vermelden, slechts het bankrekeningnummer van ene Frans H. Venema ter storting van geld voor een exemplaar siert deze mysterieuze folder. Hetgeen de redactie doet afvragen of de afzender geen afzetter of oplichter is. Welaan, wie fl. 6,95 stort op bankrekening 95.99.15.397 van F.H. Venema te Leeuwarden zal dat snel genoeg merken. (Epibode, 7-9-2000)

terug naar boven


TOMMY WIERINGA MAAKT AMOK

Rottend Staal medewerker Tommy Wieringa hield in Utrecht een geruchtmakende rede bij de lustrumviering van de Hogeschool van Utrecht. Deze rede, die de Raad van Bestuur, docenten en (oud-)studenten van de School der Journalistiek in woede deden ontvlammen, werd zonder Wieringa's toestemming in het 'Utrechts Nieuwsblad' zwaar verknipt afgedrukt. Omdat in gemeld dagblad op dinsdag 12 september een rectificatie zal volgen zonder dat overigens de gehele rede in de juiste vorm wordt afgedrukt hebben het 'Utrechts Nieuwsblad' en Tommy Wieringa besloten de rede in 'Rottend Staal Online' af te drukken. Klik hier voor de rede (Epibode, 6-9-2000)

terug naar boven


DE EERSTE NOORDELIJKE SCHRIJFDAG

In de provincie Groningen zijn naar schatting 40.000 mensen op een of andere manier actief bezig met het schrijven van proza en poëzie. De Schrijversschool van het Kunstencentrum wil deze mensen nu meer mogelijkheden bieden om hun eigen vaardigheden te ontplooien.
Ter kennismaking met de wereld van het schrijven organiseert de Schrijversschool op zaterdag 16 september de eerste Noordelijke Schrijfdag. Op de Schrijfdag staat het ambacht van het schrijven centraal. Tijdens een wervelend programma kunnen belangstellenden schrijvers en dichters ontmoeten, een oefenles volgen of zich laten informeren over de cursusmogelijkheden.
Een aantal bekende Nederlandse schrijvers en dichters zal aanwezig zijn op de Noordelijke Schrijfdag. Zo zal Jaap Scholten een lezing verzorgen over hoe hij waar gebeurde feiten heeft verwerkt in zijn nieuwste roman Morgenster, terwijl Selma Parmentier het gaat hebben over hoe zij strikt persoonlijke belevenissen heeft kunnen omzetten tot een voor velen leesbaar boek (de roman Rooksignalen). De Groninger dichter Driek van Wissen zal een boeiend verhaal houden over het ambacht van poëzieschrijven.
Workshops, masterclasses en oefenlessen worden gegeven door o.a. Ronald Ohlsen, Albertina Soepboer, Guillaume Pool, Bart FM Droog, Wouter Godijn, Ton Meijer en Wies Bouma. De muziek die dag wordt verzorgd door Meindert Talma, Fiebo Scholtens en Robert de Keyser (van Benjamin B), en Henk Scholte met Bert Ridderbos. De jonge dichter Sieger Geertsma zal een show met rap en poëzie brengen. Daarnaast is er in de wandelgangen een informatiemarkt waar uitgeverijen, literaire tijdschriften en een boekhandel zich presenteren.
Met deze eerste Noordelijke Schrijfdag wil de Schrijversschool zich nadrukkelijker profileren als organisatie die mensen met een passie voor schrijven verder op weg kan helpen. Deze dag is te beschouwen als een nieuwe start voor de Schrijversschool. Naast het organiseren van cursussen en workshops zal de Schrijversschool de komende periode dan ook meerdere evenementen organiseren. Zo zal er vanaf oktober elke maandag een literaire avond onder de titel Literair Lokaal gehouden worden in het gebouw van de Schrijversschool aan de Oliemulderstraat 51 (in de Oosterpoort). De coördinatie van de Schrijversschool is met ingang van het nieuwe seizoen in handen van Rense Sinkgraven en Anton Scheepstra.
De eerste Noordelijke Schrijfmarkt vindt plaats op zaterdag 16 september, van 10.30 tot 17.30 uur aan de Oliemulderstraat 51 (in de Oosterpoort) te Groningen.
Alle informatie bij: Schrijversschool, Oliemulderstraat 51, 9724 JD Groningen, 050-8507162, e-mail: passuit@xs4all.nl

terug naar boven


WAAR BLIJVEN DE DEBUTANTEN?

Op maandag 4 september 2000 presenteerden uitgeverijen in het Amsterdamse De Meervaart hun najaarsaanbiedingen. De oogst aan poëzie van debutanten is echter bijzonder schaars te noemen: zo verschijnt bij uitgeverij Contact het dichtdebuut van Wouter Godijn, bij Thomas Rap/De Bezige Bij dat van Alfred schaffer en bij Meulenhoff het debuut van Mark Boog. Verder vooral veel herdrukken, dichtbundels van reeds gedebuteerden en bloemlezingen. De kraam van uitgeverij Nijgh & Van Ditmar trok veel belangstelling door gratis Iers bier verstrekking en als meest opzienbarende zagen we deze bloemlezing aangekondigd: Bar en boos - de slechtste gedichten in de Nederlandse taal, samengesteld door Wim Zaal. Te verschijnen in februari 2001 bij Prometheus. Het is ons vooralsnog een raadsel welke masochistische dichters toestemming verleend hebben voor het afdrukken van hun gedichten in deze bloemlezing. (Epibode, 5-9-2000).

terug naar boven


OPZIENBAREND?

In 'Boekblad' #35 staat onder het kopje 'Online produceren we geen afval meer' (sic) een interview met Vassallucci-uitgever Lex Spaans over hun te verschijnen 'literaire internetzine' 'Nulnul'. Op de vraag: 'Een ander literair tijdschrift als Rottend Staal is behoorlijk anarchistisch, volgens mij een van de charmes van een literair tijdschrift. Kan dat nog bij een nette uitgeverij?' antwoordt Spaans: 'Anarchistisch zal 'Nulnul' in zoverre zijn dat er ook gekke rubrieken als 'Gekraakt!' in zullen komen, waarin uitgevers, auteurs en vertalers terug kunnen schrijven aan critici, waarvan ze vinden dat die hen onheus bejegenen. Wellicht zou Vassallucci eens een kijkje hier moeten gaan nemen om te begrijpen hoezeer deze gekke rubriek misplaatst is.

terug naar boven


ONLINE SAAI?

In het NRC Handelsblad van vrijdag 1 september meldt Truusje van de Kamp, hoofdredacteur van het in het niemandsland verkerende tijdschrift 'L:ust & Gratie' dat ze 'online saai vindt' en dat bij tijdschriften op internet 'de waarborg van de kwaliteit verloren gaat'. De redactie van Rottend Staal Online vraagt zich in welke eeuw Truusje van de Kamp is blijven steken. (Epibode, 1-9-2000)

terug naar boven


UNIEK BIZAR

Afgelopen nacht traden o.a. De Dichters uit Epibreren, Simon Vinkenoog, Didi de Paris, Ruben van Gogh, Dichters dansen niet, Ingmar Heytze, Esther Gerritsen en Manon Uphoff op tijdens De Nacht van Cultuur, op de Uithof te Utrecht. Hoewel op meer dan 7000 bezoekers gerekend was waren er minder dan 300 kaarten verkocht voor dit 50-uur durende feest vanwege het 50-jarig bestaan van de Hogeschool van Utrecht. Bij de populaire rockgroep Skik was er nog een kleine 200 man publiek, dieper in de nacht werd dit aantal gereduceerd tot 4. Wat bij het aantal festival-toiletten, EHBO-kolonnnes, ambulances, agenten, security-medewerkers en biertenten zorgde voor het per persoon best verzorgde en beveiligde festival ooit in Nederland gehouden. (Epibode, 31-8-2000)

terug naar boven


UNIVERSITAIRE HUISDICHTERS

De twee studenten Daniël Dee (Nederlands) en Petra Else Jekel (kunstgeschiedenis) zijn voor het academisch jaar 2000-2001 benoemd tot de huisdichters van de Rijksuniversiteit Groningen. Beiden zullen in het nieuwe studiejaar poëtische commentaren geven op actuele universitaire gebeurtenissen. Hun werk wordt gepubliceerd in de Groningse universiteitskrant UK.
Het is voor het eerst dat aan een Nederlandse universiteit studentdichters zijn benoemd. Voor zover bekend is het fenomeen ook internationaal gezien uniek. Het RUG-dichterschap is een initiatief van de universiteitskrant UK. Het initiatief wordt gesteund door de rector van de RUG, prof.dr. D. Bosscher, die de dichters per gepubliceerd gedicht 'een goede fles wijn' zal bieden. Het is de bedoeling dat volgend jaar een andere RUG-dichter de pen overneemt. (Epibode, 30-8-2000)

terug naar boven


WAT NU!?

Op 29 augustus, tijdens een introductiemiddag op 29 augustus van de faculteit Nederlandse Letteren en Cultuur van de Rijksuniversiteit Groningen behandelen Gillis Dorleijn en andere hoogleraren gedichten van Bart FM Droog, die daarna een voordracht zal geven voor de hoogleraren en studenten (Epibode, 28-8-2000).

terug naar boven


DICHTER LOOPT BOOS WEG

In De Doelen, tijdens de Amsterdamse Uitmarkt op zaterdag 26 augustus, onvoltooide de dichter Ilja Leonard Pfeijffer boos zijn voordracht, omdat een dronken persoon hem vanuit de zaal becommentarieerde. Hetgeen de vraag doet rijzen waarom een dichter die niet met dit soort situaties uit de voeten kan toch voordrachten geeft. J.A. Deelder zei hierover in de HUMO van 11-1-2000: 'Dan heb je de traditionele 'Gerrit Kouwenaar-scene' van zichzelf zeer ernstig nemende poëten. Ze haten voorlezen, lees ik altijd, maar ze zijn wél altijd bij op alle mogelijke 'Nachten van de poëzie'. Je kunt die gasten ook makkelijk herkennen want ze zijn nooit te verstaan, behalve door de recensenten in de zaal.' (Epibode, 27-8-2000).

terug naar boven           terug naar artikel 'woedende dichters reageren'


GERRIT KOUWENAAR VALT VAN TRAP!

Gelijk de volksdichter Carel Steven Adama van Scheltema in dat onzalige jaar 1924 van een trap in de nu door dichter Neeltje Maria Min bewoonde villa te Bergen flikkerde en aan de gevolgen van de val kwam te overlijden, zo pleurde dichter Gerrit Kouwenaar in het jaar 2000 van een trap en brak daarbij zijn arm. Berichten omtrent de links- of rechtsplaatsigheid van de arm hebben we helaas niet mogen ontvangen (Epibode, 25-8-2000).

terug naar boven


DICHTERS UIT EPIBREREN VEILIG TERUG UIT BALKAN

Na een zeventienurige autorit vanaf het Kroatische eiland Krk passeerden De Dichters uit Epibreren op vrijdag 25 augustus de Nederlandse grens bij Venlo. Op Krk (uitgesproken als 'Kurk') verzorgden ze samen met de Duitse dichter Wehwalt Koslovsky een optreden voor naar schatting 400 aandachtige toehoorders uit Kroatië, Bosnië, Polen, Bulgarije, Italië, Duitsland, Macedonië en Oostenrijk, onderdeel van het Pontes International Literature Festival. (Epibode 28-8-2000)

terug naar boven


NOORDERZON-VOORSTELLINGEN OHLSEN EN VAN GOGH GOED BEZOCHT

De voorstellingen van Ronald Ohlsen en Ruben van Gogh tijdens het Noorderzon Festival te Groningen op 18, 19 en 20 augustus in een gele container zijn succesvol verlopen: keer op keer puilde de container publieksgewijs uit. Onder de naam 'R&R: voorbij de laatste ster' bracht het duo een show waarin poëzie, liedjes, gitaarspel en lichtbeelden zich combineerden tot een verhaal dat uitmondde in 'liefde' (Epibode, 21-8-2000).

terug naar boven