Para 

gedicht van Tjitse Hofman

    terug naar overzicht alle vertalingen


    

PARA

Er glijden slangen
langs mijn benen
vanuit mijn liezen
naar beneden
kille lange
glibber slangen
zonder sissen
naar beneden

Ik weet dat het
niet waar is
want ik lig in bed
en ik wil opstaan
maar het lukt niet
heel mijn lichaam
is verlamd vergroeid
met het matras
de laffe lakens

Ik weet dat het
niet waar is
ik weet dat het
niet waar is
buiten graait
de zon naar de wolken
maar ze willen niet
opzij en daarom
is het donker
in het donker heerst
herrie ik kan niet
tegen herrie dan
gaan de sterren
vallen daar houd
ik niet van

Ik weet dat het
niet waar is
ik weet dat het
niet waar is
het komt door
de warmte met deze
warmte kan een mens
niet normaal ademen
vissen hebben dat ook

Ik weet het wel
er groeien wortels uit
mijn rug omdat ik mij
niet bewegen kan
een lichaam wil voedsel
en een lichaam heeft dorst
het is goed om
wortels te hebben
zij zullen vinden
vinden vocht.

© Tjitse Hofman, 1999
uit TV 2000, Uitgeverij Passage, Groningen, 1999© Tjitse Hofman 1999/2001. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.