Hay 

translated by Willem Groenewegen. Original title 'Hooi', by Tjitse Hofman

    back to list of all translations


    

HAY

She bloomed
it was the hay-day
of working and insects

It was the sweet day
the humming of blossoms
sweat and dust

Unloading wagons
and later in the loft
the cat and her kittens.

© Tjitse Hofman, 2000
© translation Willem Groenewegen, 2001© Tjitse Hofman & Willem Groenewegen2000/2001. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.