Hooi

     terug naar overzicht alle vertalingen


      

HOOI

Zij bloeide
het was de tijd van hooi
van werken en insecten

Het was de tijd van zoet
het zoemen van bloesem
zweet en stof

Van wagens lossen
en later op de zolder
de kat en haar kroost.

© Tjitse Hofman, 2000/2001
Eerder gepubliceerd op de site van de huisdichters van de Rijksuniversiteit Groningen 2000/2001, november 2000.© Tjitse Hofman 2000/2001. Auteursrecht berust bij de auteur op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.