Cleaning 

translated by Willem Groenewegen. Original title 'Schoonmaak', by Bart FM Droog

    back to list of all translations


    

CLEANING

Although more than once
my cleaning lady forbade me
to touch the keyboard
with my hands dirty

I crept while she was burning
my books in the kitchen
with unwashed hands
back to the chastened board

and hammered frenzied
letters of bliss and jollity
freed of the old
devoid of time.

© Bart FM Droog, 2001
© translation Willem Groenewegen, 2001
original title: Schoonmaak© Bart FM Droog & Willem Groenewegen 2001. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.