Olympus 

translated by Willem Groenewegen. Original title 'Olympos', by Bart FM Droog

    back to list of all translations


      

OLYMPUS

Now, high up in the mountains
gods laugh above the clouds
where streaks witness
man's ambition

stones slung, weighing
weighing the pros and cons
struck by a fly swatter
metal plunges into the sea

now, high up in the mountains
gods laugh above the clouds
Hercules is summoned to hell
the fanfare plays nevermore.


© Bart FM Droog, 1997/2001
© translation Willem Groenewegen, 1997/2001© Bart FM Droog & Willem Groenewegen 1997/2001. Auteursrecht berust bij de auteur en vertaler op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en vertaler.