Olympos

     terug naar overzicht alle vertalingen


      

OLYMPOS

Nu, hoog in de bergen
lachen goden boven wolken
waar strepen getuigen
van het streven der mensen

stenen geworpen, gewikt
gewikt en gewogen
door vliegenmepper getroffen
stort metaal in zee

nu, hoog in de bergen
lachen goden boven wolken
Hercules is in de hel ontboden
de fanfare speelt nimmermeer.

© Bart FM Droog, 1997/2001© Bart FM Droog 1997/2001. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.