Grootste Dode Nederlandstalige Dichter Verkiezing 2004

      laatste update 16 november 2004, 14.29 uur C.E.T.


     Previous Home Next

Kies (niet meer)! Eindstand
Uitleg Met de steun van...
Kortlijsten  


WIE IS DE GROOTSTE DODE DICHTER?


Epibreren - Op initiatief van Arnold Jansen op de Haar en het poëziedagblad Rottend Staal Online zijn op 28 april 2004 verkiezingen uitgeschreven om te bepalen wie de grootste dode Nederlandstalige Dichter is.

De KRO organiseert momenteel de verkiezing van grootste Nederlander aller tijden. In de groslijst van tweehonderd namen vond Arnold Jansen op de Haar de volgende dichters:

Frank Martinus Arion Hadewych Gerard Reve
Godfried Bomans Willem Frederik Hermans Annie M.G. Schmidt
Remco Campert P.C. Hooft Theo Thijssen
Simon Carmiggelt Lucebert Simon Vestdijk
Jacob Cats Harry Mulisch Joost van den Vondel
Herman Gorter Multatuli (Eduard Douwes Dekker) Jan Wolkers
Hella Haasse Martinus Nijhoff  

Arnold Jansen op de Haar: 'Maar dichters (schrijvers in het algemeen) maken geen schijn van kans. De politieke clown Pim Fortuyn zal wel hoge ogen gooien. Of Marco Borsato (de Ronnie Tober van onze dagen). Is het iets voor jullie om de verkiezing van grootste Nederlandstalige dichter aller tijden te organiseren? Dan kunnen we tenminste ook op Achterberg, Bloem of Kouwenaar stemmen. (En zelfs op de Belg Hugo Claus.) Het voordeel, in vergelijking met de verkiezing tot Dichter des Vaderlands, is dat niemand zich kan terugtrekken.'
Rottend Staal: 'Wel, op zich is dit een heel mooi idee, waar ook de hangjeugd nog iets van kan leren. En het komt tegemoet aan de bezwaren van Vlamingen, die niet aan de verkiezing van de Nederlandse Dichter des Vaderlands 2004-2005 mochten deelnemen. Vlaamse poëzieliefhebbers ergerden zich toen groen en geel over hun uitsluiting.'

'Anderzijds hebben we helemaal geen zin om wéér een verkiezing te organiseren. Wat hier in februari gebeurde betekende voor onze redacteuren onbezoldigde werkdagen van 08.00 uur 's ochtends tot 24.00 's nachts - om van verdere ellende maar te zwijgen.'

'Maar een goed idee moet men - omdat men opziet tegen alle commotie - niet om zeep helpen. Dus ja. Laten we het doen.'

Jansen op de Haar: 'Maar hoe?'

 Rottend Staal: 'Onze medewerker Gerrit Komrij heeft een kleine dertig jaar gezwoegd over zijn bloemlezingenreeks De Nederlandse poëzie van de twaalfde tot en met de eenentwintigste eeuw in vele duizenden gedichten. De ongeveer 800 namen van dichters uit de negentiende tot en met de eenentwintigste eeuw uit zijn boek bevinden zich op deze lijst - waartussen veel verkiesbare doden. Veel dichters uit de twaalfde tot en met nu zijn terug te vinden op deze kortlijst, van de Digitale Bibliotheek voor Nederlandse letteren. De verste doden bevinden zich op deze kortlijst.

Om genante taferelen te voorkomen mag er ditmaal enkel op dode dichters gestemd worden - weg met al die zichzelf zo belangrijk wanende poëten die tientallen malen op zichzelf stemmen of hun omgeving onder druk zetten om een stem op een van deze verzenbakkers uit te brengen.'
Jansen op de Haar: 'Maar dan kan er niet op Hugo Claus, Remco Campert of Gerard Reve gestemd worden?'
Rottend Staal: 'Inderdaad niet. Tenzij ze in de komende maanden overlijden.'
Jansen op de Haar: 'Is dit dan geen verkapte oproep tot moord?'
Rottend Staal: 'Wij wassen onze handen in onschuld en zalig zijn de onnozelen van geest.'


 Jansen op de Haar: 'En hoe kan gestemd worden?'
Rottend Staal: 'Als volgt: onze lezers mogen per persoon één stem uitbrengen op de dichter die zij - figuurlijk gezien - de grootste Nederlandstalige dichter vinden. Men kon hiertoe een e-mail bevattende

- de naam van de dode dichter, met eventueel een motivatie van de keuze
- naam, adres en het vast telefoonnummer van de inzender

met deze verdwenen e-maillink inzenden.Insturen kon tot 15 november 2004. Fraudeurs zullen net als vroeger aan de kaak gesteld worden. Alleen inzendingen voorzien van de juiste berichtregel en huisadres van de afzender worden in behandeling genomen en nogmaals: één stem per persoon.

Uw persoonlijke gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden en dienen ter
controle. Uw e-mailadressen, huisadressen en telefoonnummers zullen niet worden misbruikt voor enige vorm van elektronische, auditieve of postmatige spam.


 


EINDSTAND NA 172 STEMMEN


1. J.J. Slauerhoff (1898-1936) - 16 stemmen
2. Lucebert (1924-1994), Paul van Ostaijen (1896-1928) en Martinus Nijhoff (1894-1953) - elk 14 stemmen
3. Gerrit Achterberg (1905-1962) - 12 stemmen
4. Ida Gerhardt (1905-1997) - 10 stemmen
5. Hans Warren (1921-2001)- 9 stemmen
6. Jan Arends (1925-1974) - 8 stemmen
7. Herman de Coninck (1944-1997) - 7 stemmen
8. J.C. Bloem (1887-1966) - 6 stemmen
9. Guido Gezelle (1830-1899), Gust Gils (1924-2002), Herman Gorter (1864-1927), Bert Schierbeek (1918-1996), Kees Stip (1913-2001) en Willem Wilmink (1936-2003)- elk 3 stemmen
10. Hans Andreus (1926-1977), C. Buddingh' (1918-1985), J.A. Dèr Mouw (1863-1919), J.A. Emmens (1924-1971), Hans Faverey (1933-1990 ), Constantijn Huygens (1596-1687), J.H. Leopold (1865-1925), Hans Lodeizen (1924-1950), Adriaan Roland Holst (1888-1976), J.C. van Schagen (1891-1985), Annie M.G. Schmidt (1911-1995), M. Vasalis (1909-1998) - elk 2 stemmen

Alle uitgebrachte stemmen

Gerrit Achterberg (1905-1962) - 12 stemmen
Hans Andreus (1926-1977) - 2 stemmen
Jan Arends (1925-1974) - 8 stemmen
J.C. Bloem (1887-1966) - 6 stemmen
Godfried Bomans (1913-1971) - 1 stem
C. Buddingh' (1918-1985) - 2 stemmen
J.B. Charles (1910-1982) - 1 stem
Herman de Coninck (1944-1997) - 7 stemmen
J.A. Dèr Mouw (1863-1919) - 2 stemmen
Johnny van Doorn (1944-1991) - 1 stem
Willem Elsschot (1882-1960)- 1 stem
J.A. Emmens (1924-1971) - 2 stemmen
Hans Faverey (1933-1990 ) - 2 stemmen
Ida Gerhardt (1905-1997) - 10 stemmen
Guido Gezelle (1830-1899) - 3 stemmen
Maurice Gilliams (1900-1982) - 1 stem
Gust Gils (1924-2002) - 3 stemmen
Herman Gorter (1864-1927) - 3 stemmen
Geerten Gossaert (1884-1958) - 1 stem
Hadewych - 1 stem
Jan Hanlo (1912-1969) - 1 stem
P.C. Hooft (1581-1647) - 1 stem
Constantijn Huygens (1596-1687)- 2 stemmen
Jan Kostwinder (1960-2001) - 1 stem
J.H. Leopold (1865-1925) -2 stemmen
Hans Lodeizen (1924-1950)- 2 stemmen
Lucebert (1924-1994) - 14 stemmen
H. Marsman (1899-1940) - 1 stem
Martinus Nijhoff (1894-1953) - 14 stemmen
Piet Paaltjens (1835-1894) - 1 stem
Paul van Ostaijen (1896-1928) - 14 stemmen
Hugues C. Pernath (1931-1975) - 1 stem
Adriaan Roland Holst (1888-1976) - 2 stemmen
J.C. van Schagen (1891-1985) - 2 stemmen
Bert Schierbeek (1918-1996) - 3 stemmen
Annie M.G. Schmidt (1911-1995) - 2 stemmen
De Schoolmeester (ps. van Gerrit van de Linde Jzn., 1808-1858) - 1 stem
Clem Schouwenaars (1932-1993) - 1 stem
J.J. Slauerhoff (1898-1936) - 16 stemmen
Wilfred Smit (1933-1972) - 1 stem
Kees Stip (1913-2001) - 3 stemmen
Alain Teister (1932-1979) - 1 stem
M. Vasalis (1909-1998) - 2 stemmen
Simon Vestdijk (1898-1971) - 1 stem
Arie Visser (1944-1997) - 1 stem
Joost van den Vondel (1587-1679) - 1 stem
Hans Warren (1921-2001)- 9 stemmen
Willem (maker van Van den Vos Reinaerde, circa 1200) - 1 stem
Willem Wilmink (1936-2003) - 3 stemmen

 


DEZE VERKIEZING WORDT ONDERSTEUND DOOR:

 


Deze pagina is onderdeel van het dagblad voor poëzie Rottend Staal Online


© Rottend Staal Online 2004. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.