Antioranjegeboortengedichten

      laatste update 10 december 2003


     Previous Home Next

Nieuw meisje van Oranje Ingmar Heytze 7-12-2003
Oranjekindje Gerrit Komrij 8-12-2003
Uit de kelders van het gezonde volksbevinden F. Starik 8-12-2003
Afmaakversje Henk Veenstra 8-12-2003
Arm kind Bart FM Droog 8-12-2003
We zijn Oranje Harry Zevenbergen 9-12-2003
Van onze man in Belgoland Philip Hoorne 10-12-2003


NIEUW MEISJE VAN ORANJE


Wat kom je in de wereld doen?
Wie kom je in de wereld zijn?

Waarin, geboren koningin,
ben jij gewoon als ieder kind?

Besef je waar je bent beland?
Had je dat gewild of niet?

Ben je klaar voor wat je wacht?
Word je bij leven afgeschaft?

Zul je 'papa' kunnen zeggen
voor je paparazzi ziet?

© Ingmar Heytze, 2003


ORANJEKINDJE

Er is een kindje. Iedereen is blij.
Katrien is blij. Truus is zelfs in de wolken.
Want kindjes zijn onschuldig en, daarbij,
Ze hebben Mabel nu genoeg gemolken.

Goed dat Oranje weer een wedstrijd wint.
De hele intellectuelenkliek
Valt stil, doodstil, door toedoen van een kind.
Baar, baar en op de vlucht slaat de kritiek.

Als dichter moet ik nu mijn zegje doen.
Welaan, ik geef het kind een dikke zoen
En zeg u dit: als uw gejuich oprecht is,

Zorg dat het kind een leven krijgt dat echt is,
Gun het een stem, een hart, een eigen pad -
En schop de monarchie onder haar gat.

© Gerrit Komrij, 2003

terug naar boven


UIT DE KELDERS VAN HET GEZONDE VOLKSBEVINDEN

Ons volk is een vruchtbaar volk.
Ons volk hep een moeder nodig, een vrouw,
ons volk nu is een dochter geworpen in de schoot
van ons bestaan, als volk, als natie, Koninkrijk.

Honderdenéén schoten weerklinken kanonnen.
Supermarkt deelt gratis oranjebeschuiten uit.
De toekomst is begonnen. We kunnen weer vooruit.
Ons voortbestaan verzekerd voor een jaar of tachtig.

De krant kopt centimeters, grammen, feiten
rond de naamloze prinses, en wat is ze prachtig!
Van belang is dat je vandaag een wapen,
nog geen naam zal dragen. Prinses, naamloze

dochter van het volk, groter belang,
jij zal voortaan in onze armen slapen als publieke
vrouw, anonieme hoer van de geschiedenis: parel
aan de ketting van het dynastieke snoer.


© F. Starik, 2003
eerst gepubliceerd op www.starik.nl


AFMAAKVERSJE

diep in de binnenlanden van het verre Bronovo
kwam ter wereld een oranje bonobo
.....
.....

© Henk Veenstra, 2003

ARM KIND

Al voor je geboorte gebrandmerkt
en amper uren oud geofferd

tot prooi voor persmuskieten

ik zei het al: het huis dient verkocht
met dood, leven, schandalen en spot

arm kind, zonder weg terug.

© Bart FM Droog, 2003

terug naar boven


WE ZIJN ORANJE

   vrij naar We are American van Eminem

Het is niet louter goud glitter
En prinsen op witte paarden
Ik hoef niet te herhalen wat iedereen weet
Maar ik heb geen behoefte
Aan beelden van een blije Argentijnse
Opa annex oorlogsmisdadiger

Telkens wanneer ik Alexander zie
Denk ik aan wilde zwijnen en vraag
Me af of Beatrix op de Veluwe….
Telkens wanneer ik Alexander zie
Denk ik aan bestialiteiten en
Nu er weer een biggetje geboren is

Dicht ik niet voor dode koningen
Ik wil de koning dood
Opgejaagd door honden
In het nauw gedreven afgeschoten
Ik dicht niet voor dode koningen
Ik wil de koning dood

De Oranjefamilie heeft een traditie
Van foute gewoonten en vrienden
En straks vooraan bij de doop
Zit een gelukkige fascist
We kennen allemaal de verhalen
Van dwaze moeders en verdwenen kinderen

Telkens wanneer ik Bernhard zie
Denk ik aan een dode dakloze vrouw
Aan Lockheed en of die brief…
Telkens wanneer ik Bernhard zie
Betreur ik dat die brug niet te ver was
En wanneer ik hem voor mijn winkelwagen krijg

Dicht ik niet voor dode koningen
Ik wil de koning dood
Opgejaagd door honden
In het nauw gedreven afgeschoten
Ik dicht niet voor dode koningen
Ik wil de koning dood

Telkens wanneer ik Beatrix zie
Vraag ik me af wanneer komt een einde
Aan deze echo uit het verleden
Telkens wanneer ik Beatrix zie
Vraag ik me af waarom die terroristen
Niet de juiste doelen weten te stellen en

Dicht ik niet voor dode koningen
Ik wil de koning dood
Opgejaagd door honden
In het nauw gedreven afgeschoten
Ik dicht niet voor dode koningen
Ik wil de koning dood

© Harry Zevenbergen, 2003

VAN ONZE MAN IN BELGOLAND

Nederland, zijn jullie blij?
In elk geval weer helemaal bij
want bij ons chez nous und bei uns in Belgoland
zijn de prinselijke wiegjes al een tijdje bemand.

Zullen Elisabeth en Amalia leuk samen spelen tijdens een
staatsiebezoek, of onafgebroken kwelen om hun royaal bescheten
met gouden kroontjes bedrukte luierbroek? Zal ome Laurent
hen alles leren over snelle wagens en het rijk der dieren?
Zullen hun koninklijke lijven ooit de cover van Playboy sieren?

Dit zijn enkele vragen, meer stel ik niet. Ik slaag er niet echt in
mij voor hun toekomst te interesseren, want dit zijn ordinaire
aardse prinsesjes die mij nooit ofte nimmer met een tikje van
hun nepgouden stafjes het eeuwige leven kunnen garanderen.

© Philip Hoorne, 2003Deze pagina is onderdeel van het dagblad voor poëzie Rottend Staal Online


© Rottend Staal Online 2003. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.