Fire 

translated by John Irons. Original title 'Fire', by Tjitse Hofman

    back to list of all translations


    

FIRE

Fire the sparks
stow the sparks away
and catch

Catch the warmth
feel the warmth
and founder

Go with the sparks
romp with the sparks
and glow

Glow with the glow
till the fire is low
and drink

Drink the drink
till all's aflame
and feel

Feel the flames
cruel with force
and dance

Dance till the mist
inclines to smoke
and spew

Spew
the last embers
dead.

© Tjitse Hofman, 1999
© translation John Irons, 2000
original title: Vuur, from TV 2000, Passage Publishing Company, Groningen, 1999© Tjitse Hofman & John Irons 1999/2000/2001. Auteursrecht berust bij de auteur en vertaler op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en vertaler.