For the Future 

translated by Willem Groenewegen. Original title 'Voor later', by Tjitse Hofman

    back to list of all translations


    

FOR THE FUTURE

When once the trees
still grew here
grasses flowered
flowers sung
unto high heaven
for rain after sun

The earth was
still earthen
the wind chased
it's sheep
through the blue field

Where swallows
grazed insects
caught in
a sun cage

Flies flew
like lightning
pollen painted
the sky yellow
ants crawled round
plied with nectar.

© Tjitse Hofman, 2001
© translation Willem Groenewegen, 2001
original previously published on Vrijstaat Austerlitz Online #5, 2001© Tjitse Hofman & Willem Groenewegen 2001. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.