Voor later

     terug naar overzicht alle vertalingen


    

VOOR LATER

Voor Later

Ooit toen hier
nog bomen groeiden
grassen bloeiden
bloemen naar
de hemel zongen
om regen na de zon

Was de aarde
nog van aarde
joeg de wind
haar schapen
door de blauwe wei

Waar zwaluwen
insekten graasden
gevangen in
een zonnekooi

Vlogen vliegen
vliegensvlug
stoof stuifmeel
geel de lucht
kropen mieren
nektar dronken rond.

© Tjitse Hofman, 2001
Eerst gepubliceerd op Vrijstaat Austerlitz Online #5, 2001© Tjitse Hofman 2001. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.