Terraria 

translated by Willem Groenewegen. Original title 'Terraria', by Tjitse Hofman

    back to list of all translations


      

TERRARIA

They sit behind façades
in foggy chambers
they sit behind windows
frosted over behind glass

Central heating
the smell of soggy papers
morning musty mouths
longing for what was

Sighing faces
frosted over behind glass.

© Tjitse Hofman, 1999
© translation Willem Groenewegen, 1998
original title: Terraria, from TV 2000, Passage Publishing Company, Groningen, 1999
Translation previously published in Definitely - Dutch poetry, Rottend Staal, Groningen, 1998.© Tjitse Hofman & Willem Groenewegen 1998/1999/2000/2001. Auteursrecht berust bij de auteur en vertaler op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en vertaler.