Terraria 

gedicht van Tjitse Hofman

    terug naar overzicht alle vertalingen


      

TERRARIA

Ze zitten achter gevels
in mistige vertrekken
ze zitten achter vensters
beslagen achter glas

Centrale verwarming
de geur van natte kranten
ochtend muffe monden
verlangen naar wat was

Zuchtende gezichten
beslagen achter glas.

© Tjitse Hofman, 1999
uit TV 2000, Uitgeverij Passage, Groningen, 1999© Tjitse Hofman 1999/2001. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.