Summer tour 2000 

translated by Willem Groenewegen. Original title 'Zomertour 2000', by Bart FM Droog

    back to list of all translations


      

SUMMER TOUR 2000

Driving tanking driving
eating driving tanking
driving eating sleeping

blabbing swimming sleeping
blabbing eating boozing
sleeping eating blabbing

swimming blabbing eating
acing boozing sleeping
eating blabbing swimming

driving tanking driving
tanking eating driving
tanking driving boozing

sleeping driving acing
driving eating acing
boozing sleeping driving.

© Bart FM Droog, 2001
© translation Willem Groenewegen, 2001
original title: Zomertour 2000© Bart FM Droog & Willem Groenewegen 2001. Auteursrecht berust bij de auteur en vertaler op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en vertaler.