Wise words 

translated by Willem Groenewegen. Original title 'wijze woorden', by Bart FM Droog

    back to list of all translations


    

WISE WORDS

Look here, sonny
I've been there
and come back
- don't take after

behind this safe
broad horizon lies
more, more than you
could ever muster

still, sonny-boy, I
won't cramp you
go on, go, there's
nothing left to mourn.© Bart FM Droog, 2000
© translation Willem Groenewegen, 1996/2001
original title: wijze woorden, from Benzine, Passage Publishing Company, Groningen, 2000© Bart FM Droog & Willem Groenewegen 1996/2000/2001. Auteursrecht berust bij de auteur en vertaler op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en vertaler.