Tallinn 

translated by Willem Groenewegen. Original title 'Tallinn', by Bart FM Droog

    back to list of all translations


      

TALLINN

The tower steep bears the flag
the flag of this fresh country
beneath an anthem rings
in shrill, yet proud tones

the tower of the parliament
watching over the old town
Tallinn is a strange city:
stumbled on a British pub

Britain is strange and far
away from Estonia
I've been in both
got plastered in both

ended up in post-communist bed
in hotel with view of the tower
all hell broke loose next morning
woken up by shrill, yet proud tones.


© Bart FM Droog, 1996
from Randweg, Rottend Staal, Groningen, 1996
© translation Willem Groenewegen, 1997/2001© Bart FM Droog & Willem Groenewegen 1996/1997/2001. Auteursrecht berust bij de auteur en vertaler op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en vertaler.