Kursk 

translated by Willem Groenewegen. Original title 'Kursk', by Bart FM Droog

    back to list of all translations


    

KURSK

From engine room nine
salvagers fished the present
that Vajnka had just made for Irma

'look little girl
 daddy is a bird
 now he's afloat in the sea

 and that dolly
 is here to bring daddy air
 all the way down in the sea

 where there's benches
 to get some rest
 after the deep journey

 dear little girl
 keep bringing daddy air
 because that dolly, that's you'.

© Bart FM Droog, 2001
© translation Willem Groenewegen, 2001
original title: Kursk© Bart FM Droog & Willem Groenewegen 2001. Auteursrecht berust bij de auteur en vertaler op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en vertaler.