Je vroeg me om liefdesgedicht

     terug naar overzicht alle vertalingen


      

JE VROEG ME OM LIEFDESGEDICHT

     voor V

Let op

lief, wat jij me schonk
was de lust tot leven

in mij weerklonken
Novgorods klokken

al zal je dat
niets zeggen, luister

naar die bronzen stemmen
van nabij het Ilmenmeer

waar Nevski streed
en wij de wagen stalden

bij betonnen hotel
in die oudnieuwe stad

waar kreten uit verleden
in muren waren gesleten

Moermansk lag nog
twaalfhonderd kilometer

verder, maar daar
ging dan ook

de zon nooit onder.


© Bart FM Droog, 2000
uit de bundel Benzine, uitgeverij Passage, Groningen, 2000© Bart FM Droog 2000/2001. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.