Factory shop-floor 

translated by Willem Groenewegen. Original title 'Fabrieksvloer', by Bart FM Droog

    back to list of all translations


      

FACTORY SHOP-FLOOR

Computer controlled
hydraulically driven
the burner cuts
through steel

steel hard
ship yard
ship yarn

sounds of hammers
on the burrs
the rolling
of the cranes

dim metal din
tough steel step-in
welders sparking
rollers thumping

steel hard
ship yard
ship yarn.© Bart FM Droog, 1996/2001
© translation Willem Groenewegen, 1996/2001
original title: Fabrieksvloer. First published in translation in Pontes Magazine, Croatia, 2001© Bart FM Droog & Willem Groenewegen 2001. Auteursrecht berust bij de auteur en vertaler op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en vertaler.