Eurozapper 

translated by Willem Groenewegen. Original title 'Eurozapper', by Bart FM Droog

    back to list of all translations


      

EUROZAPPER

Just back from Brussels
from Oporto to Usquert
for a chat with a Spick
'cause London was a laugh

and Moscow a bother, too much
breakfast in Sheffield and
slouching in Lisbon

then lie down on hotel bed
with darling in arms
today it was Warsaw
so this must be Wednesday.

© Bart FM Droog, 2000
© translation Willem Groenewegen, 2001
original title: Eurozapper, from Benzine, Passage Publishing Company, Groningen, 2000© Bart FM Droog & Willem Groenewegen 2001. Auteursrecht berust bij de auteur en vertaler op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en vertaler.