Groninger dichters: Dirk Verèl

naar beginpagina                                 naar overzicht Groninger dichters

September 2013: Actuelere informatie over deze dichter is te vinden op de
Nederlandse Poëzie Encyclopedie-pagina over Dirk Verèl.

Dirk Verèl ('s-Gravenhage, 27-6-1892 / 's-Gravenhage, 1971) was dichter, toneelschrijver, kunstschilder, maskermaker en leraar Nederlands aan de ‘Kweekschool met de Bijbel' te Groningen. Hij nam met Jan H. Eekhout, Bert Nuver en Hendrik de Vries de redactie over van het in origine Brabantse blad 'Het Venster' (1935-1936). Gaf Nederlands aan Sjoerd Leiker. Hield een literaire salon aan de Herestraat te Groningen. Medewerker aan 'De litteraire revue' (met o.a. J. Eekhout en B. Nuver, Groningen, 1936-1937).
In 1948 verhuisde Verèl naar Hilversum, waar hij bij de NCRV kwam te werken als hoorspelredacteur.
 

Ab Visser in 1970 over hem: 'Dirk Verèl was een zwak, maar veelbegaafd talent. Hij schreef gedichten en toneelstukken. Hij beeldhouwde en weefde. Hij declameerde en componeerde. Marja noemde hem een Michelangelo in zakformaat. De kweekschoolmeisjes dweepten met hem en hij was trouwens een charmant en geestig causeur. Wanneer Hendrik de Vries tijdens een salonavond zijn koffergrammofoontje opwond om Spaanse platen te draaien, sprak Verèl hem altijd bemoedigend toe met de woorden: "Is de koffie al bruin, Hein?" Dat sloeg op het driftig malende gebaar waarmee de Vries de slinger hanteerde, alsof hij de Ford van Louis Davids op gang moest brengen. Ik had in die dagen nooit zo iets tegen een groot dichter durven zeggen. (uit: 't Peerd van Ome Loeks, Ab Visser, 1970)

Zie ook www.google.com voor meer over Dirk Verél.

Dichtbundel
De eenzame winst, 1931
 
In de bloemlezingen: 
Groningsche dichters, De Vrije Bladen, [De Spieghel], [Amsterdam], 1934
Moderne Nederlandsche religieuze lyriek, De Tijdstroom, Lochem, 1938
Moderne Nederlandsche religieuze lyriek, De Tijdstroom, Lochem, [1942 2de herziene druk]

 

bron: Bart FM Droog, november 2000

terug naar boven