Groninger dichters: Sjoerd Leiker

naar beginpagina                                 naar overzicht Groninger dichters

 

Sjoerd Leiker

Sjoerd Leiker (Groningen, 28-5-1914 / 15-12-1988) was prozaïst, dichter en bloemlezer. Hij werd aan de Christelijke Kweekschool te Groningen voor onderwijzer, waar in die tijd een behoorlijk aantal studenten zich met literatuur bezighield, opgeleid.

Hij werkte later als redacteur bij een uitgever te Baarn, was chef van de Friese redactie van 'Het Vrije Volk', redacteur van het Friese literaire tijdschrift 'De Tsjerne'. Medewerker aan o.a. 'De Vrije Bladen', 'Opwaartsche Wegen' en 'De Werkplaats'. Pseudoniem: Menno van Haarsma.

Zie www.google.com voor meer over Sjoerd Leiker.

Dichtbundel:
Taal en teken (met Jan David Ietswaart)['In opdracht van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. Een met vele gedichten vermeerderde en in chronologische volgorde enigszins gewijzigde herdr. van de uitg. getiteld: Inwijding: gedichten, Van der Vegt & Overdiep, Heerenveen, 1977'], Agathon, Bussum, [1983].

In bloemlezingen:
Groningsche dichters, De Vrije Bladen, [De Spieghel], [Amsterdam], 1934
Het scheidende jaar, Bosch & Keuning, Baarn, [1936]
Christelijke dichters van dezen tijd deel II, 1938
Moderne Nederlandsche religieuze lyriek, De Tijdstroom, Lochem, 1938
Moderne Nederlandsche religieuze lyriek, De Tijdstroom, Lochem, [1942 2de druk]
Spiegel van de Nederlandse poëzie door alle eeuwen. Dl. 2: 1900-1940, Meulenhoff, Amsterdam, 1953
Declamatorium der Nederlandse Poëzie, Standaard, Antwerpen/Utrecht, 1968
Opwaartse wegen, een bloemlezing uit de poëzie der jong protestanten (1923-1940), Kok, Kampen, 1986
Het literaire tijdschrift Het Woord 1945-1949, De Bezige Bij, Amsterdam, 1987
  

© Bart FM Droog, 2000-2008

terug naar boven