Groninger dichters: Albert Redeker

naar beginpagina                                 naar overzicht Groninger dichters

 

Albert Redeker

Albert Redeker, dichter en journalist geboren te Groningen op 28 april 1919 en gestorven op 13 maart 1992 heette voluit Jacobus Albert Redeker en dient niet verward te worden met zijn generatiegenoot  Hans Redeker (1918-1992), die vrijwel dezelfde initialen had (J.E.), ook in Groningen woonde en waarvan werk in de zelfde tijdschriften en bloemlezingen verscheen. Toch waren zij geen familie. Albert Redeker werd tot de 'Eerste Groninger School' gerekend door Ab Visser. Hij was medewerker aan o.a. 'Het Woord'

Zie ook www.google.com voor meer over Albert Redeker.

Dichtbundels:
De zes vlyghen (door Jan G. Elburg, F. Lulofs, Albert Redeker, A.C. le Roy, Koos Schuur en Aldert Witte), clandestiene uitgave, 1943
Nocturne, F.G. Kroonder, Bussum, 1947
 
In o.a. de bloemlezingen:
Groningsche poëzie, Balkema, Amsterdam, 1941
Sint Maarten op de Montparnasse, Kroonder, Bussum, 1946
Levende dichters, U.-M. ‘West-Friesland', Hoorn, 1946
Religieuze poëzie, De Tijdstroom, Lochem, [1949]
Spiegel van de Nederlandse poëzie. Dl. 3: 1940-1955, Meulenhoff, Amsterdam, 1954
Vandaag II, Bruna, Utrecht, 1954
Het land der letteren, Meulenhoff, Amsterdam, 1982
Het literaire tijdschrift Het Woord 1945-1949, De Bezige Bij, Amsterdam, 1987 

© Bart FM Droog, november 2000

terug naar boven