Groninger dichters: Koos Schuur

naar beginpagina                                 naar overzicht Groninger dichters

 

Koos Schuur

De 'Groninger Vijftiger' Koos Schuur werd geboren te Veendam, op 4 oktober 1915, en werd bij het bevolkingsregister ingeschreven als Jacobus Geradus Schuur. Hij stierf in 1995 te Almere.
Hij was dichter, prozaïst, bloemlezer en copywriter. Publiceerde in 1937 poëzie in de Winschoter schoolkrant 'Pomp', een initiatief van A. Marja. Was van 1935-1942 journalist bij 'Nieuwsblad de Noordooster' te Wildervank. Verhuisde in 1942 naar Amsterdam. In cafe Eylders (Korte Leidsdwarsstraat 7, Amsterdam) leerde hij via Gerard den Brabander Jan Elburg kennen. Werd in 1945 letterkundig adviseur bij De Bezige Bij.  Met Ferdinand Langen oprichter en redacteur van 'Het Woord' (1945-1949). Woonde van 1951-1963 in Australië, waar hij bij een uitgeverij werkzaam was. Medewerker aan o.a. 'Den Gulden Winckel', 'Groot Nederland', 'Parade der profeten' en 'Gedicht'. Hij was bevriend met Johan van Delden.

Zie ook www.google.com voor meer over Koos Schuur.
 
Dichtbundels:
Novemberland. Gedichten, Dirk de Jong, s-Gravenhage, 1943
De zes vlyghen (door Jan G. Elburg, F. Lulofs, Albert Redeker, A.C. le Roy, Koos Schuur en Aldert Witte), clandestiene uitgave, 1943
Windverhaal, Semaphore-pers, Dordrecht, 1941 [=1944]
De Zeven Vloeken. Poëtisch pamflet, In agris occupatis (A.Th. Mooij), Groningen, voorjaar 1944
Regenherberg, Bij de oude zoutkeet [= Klaas Woudt], Zaandijk, 1945
Herfst, Hoos en Hagel, De Bezige Bij, Amsterdam, 1946 [of 1945?](1947 2de druk)
Fata morgana voor Nederlanders en andere gedichten, De Bezige Bij, Amsterdam, 1956
Gedichten 1940-1960, De Bezige Bij, Amsterdam, 1963
Waar het was, De Bezige Bij, Amsterdam, 1980
Signalen. Een keuze uit de gedichten. Nawoord Arie van den Berg, De Bezige Bij, Amsterdam, 1990
 
In de bloemlezingen:
Groningsche poëzie, Balkema, Amsterdam, 1941
Geuzenliedboek 1940-1945 (blz 130-1), Buijten & Schipperheijn, Amsterdam, 1945
Verzet en Poëzie, Ad.M.C. Stok, Zuid-Hollandsche U.M., Den Haag, [1945]
Het Draaiorgelboek. Bijeengegaard door Koos Schuur en Aldert Witte, D'Uylenspieghel-pers, Santpoort, 1945
Levende dichters, U.-M. West-Friesland', Hoorn, 1946
Sint Maarten op de Montparnasse, Kroonder, Bussum, 1946
Kompas der Nederlandse Letterkunde, De Bezige Bij, Amsterdam, 1947
Wat het Harte boeit, Van Stockum en Zoon, s-Gravenhage, 1948
Dichterkeur, L. Stafleu, Leiden, 1949
Zilveren Boek van de W.B.-Vereniging, 1950
Kleine dichterkeur, L. Stafleu, Leiden, 1950
Atonaal, Stols, s-Gravenhage, 1951
Dichters van dezen tijd, Van Kampen & Zoon, Amsterdam, 1951 (18de herziene druk)
De muze en de seizoenen, CPNB, z.pl., 1953
Stroomgebied, Holland, Amsterdam, 1953
Spiegel van de Nederlandse poëzie. Dl. 3: 1940-1955, Meulenhoff, Amsterdam, 1954
Stroomgebied, Holland, Amsterdam, 1954 (2de druk)
Atonaal, Stols, s-Gravenhage, 1956 (3e, herziene druk)
Apollo's reis door Nederland, Nijgh & Van Ditmar, s-Gravenhage, [1956]
De Muze en het meisje, CPNB, z.pl., 1957
Palet, Wolters, Groningen/Djakarta, 1957 (3de herziene druk)
Stroomgebied, Holland, Amsterdam, 1958 (3de herziene druk)
1 pk,  Arbeiderspers, Amsterdam, 1958
Voor wie dit leest, Querido, Amsterdam, 1959
Dromen met open ogen, De Kern, Amsterdam, [1959]
Dichters van deze tijd, Van Kampen & Zoon, Amsterdam, 1960 (20ste herziene druk)
De dichter en de dingen, Gottmer, Haarlem/Antwerpen, 1960
Palet, Wolters, Groningen, 1960 (4de herziene ruk)
Klimatologisch, Kok, Kampen, 1961
De muze en de zeventien provinciën, CPNB, z.pl., 1962
Carillon, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1963 (9de herziene druk)
School der voordrachtkunst, Wolters, Groningen, 1963 (2de herziene druk)
De dichter en de muze, CPNB, z.pl., 1964
Dichters van deze tijd, Van Kampen & Zoon, Amsterdam, 1964 (21ste druk)
Dichters omnibus. Elfde bloemlezing, ESSO Nederland N.V., [s-Gravenhage], 1965 [=1964]
V in Vers, Sijthoff, Leiden, 1965
poëzie in carré, De Bezige Bij, Amsterdam, 1966
Declamatorium der Nederlandse Poëzie, Standaard, Antwerpen/Utrecht, 1968
de vrijheid smaakt naar pijn, Bert Bakker, Den Haag, 1970
Het groot jaargetijdenboek, Uitgeverij Orbis en Orion, Beveren, 1971
Literair Akkoord 15, Bruna, Utrecht/Antwerpen, 1972
Literair Akkoord 18, Bruna, Utrecht/Antwerpen, 1975
Vluchtig omzien, Wereldbibliotheek-Vereniging, Amsterdam/Antwerpen, 1975
Oefenmateriaal, Horus, Den Haag, 1976
Groot Gezinsverzenboek, Lannoo, Tielt/Amsterdam, 1976
Ontmoet de dichters, De Bezige Bij, Amsterdam, 1977
Dichters van deze tijd, Van Kampen & Zoon/Standaard, Amsterdam/Antwerpen, 1977 (23ste herziene druk)
Poëzie is een daad van bevestiging, Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1978
De Nederlandse poëzie van de 19de en 20ste eeuw, Bert Bakker, Amsterdam, 1979
De Fiets, Erven Thomas Rap, Baarn, 1980
Ik ben genoemd meisje en vrouw, Lannoo, Tielt/Amsterdam, 1980
Jazz in poëzie: instant composers gedichten, Elsevier Manteau, Amsterdam/Brussel, 1981
De Liefste, De Harmonie, Amsterdam, 1981
Literair Akkoord 24, Bruna, Utrecht/Aartselaar, 1981
Is dit genoeg: een stuk of wat gedichten, Elsevier Manteau, Amsterdam/Antwerpen, 1982
Poëzie is een daad van bevestiging, Manteau, Amsterdam, 1984 (2e, herziene druk)
Spiegel van de Nederlandse poëzie, Meulenhoff, Amsterdam, 5e editie, 1984
200 Sonnetten, Sijthoff, Amsterdam, 1985
Liefde is het enige, Novella Uitgeverij, Amersfoort, 1985
Gelezen worden ze ontelbare malen, Sijthoff, Amsterdam, 1986
Dichters over dichters, Sijthoff, Amsterdam, 1986
Ik voel me wat bijzonder, Infodok, Leuven/Purmerend, 1986
De Nederlandse poëzie van de 19de en 20ste eeuw, Bert Bakker, Amsterdam, 1987 (8e herziene druk)
Het geld dat spant de kroon, De Bezige Bij, Amsterdam, 1987
Het literaire tijdschrift Het Woord 1945-1949, De Bezige Bij, Amsterdam, 1987
V in Versvorm, Sijthoff, Amsterdam, 1988
Alles voor niets. Hommages aan Jan G. Elburg, Meulenhoff, Amsterdam, 1989
Woorden in vrijheid, Meulenhoff, Amsterdam, 1990
Het dierbaarst, Kwadraat, Utrecht, 1990
Met mijn valies vol dromen, Vroom & Dreesmann, [Amsterdam], 1991
Het nieuwe avontuur, Kwadraat, Utrecht, 1991
Spiegel van de moderne Nederlandse poëzie, 6e editie, Meulenhoff/Kritak, Amsterdam/Leuven, 1992
Groot verzenboek, Lannoo/Anthos, Tielt/Baarn, 5e herziene druk, 1992
De Bezige Bij Bloemlezing. Oorlog, De Bezige Bij, Amsterdam, 1994
Geen dag zonder liefde, De Bezige Bij/Poëziecentrum, Amsterdam/Gent, 1994
De mooiste gedichten over verzet en bevrijding, Kok, Kampen, 1994
Kinderen, Prometheus, Amsterdam, 1994
De Bezige Bij Bloemlezing Poëzie, De Bezige Bij, Amsterdam, 1994
De Bezige Bij Bloemlezing Oorlog, De Bezige Bij, Amsterdam, 1994
Die dag in mei vergeet ik niet, Prometheus/Bert Bakker, Amsterdam, 1995
Nooit heb ik wat ons werd ontnomen zo bitter, bitter liefgehad, Prometheus/Bert Bakker, Amsterdam, 1995
Hand in hand in hand, Lannoo, Tielt, 1995
En al mijn levensdagen stonden in uw boek, Kwadraat, Utrecht, 1995
Met gekleurde billen zou het gelukkiger leven zijn, Averbode, Averbode, 1996
De Nederlandse poëzie van de 19de en 20ste eeuw, Bert Bakker, Amsterdam, 1996 (10e herziene druk)
Ik wou dat ik twee hondjes was, Ooievaar, Amsterdam (18e druk, 1997)
Groot verzenboek, Lannoo, Tielt, 8e herziene druk, 1998
Literair landschap, Atrium, Alphen a/d Rijn, 1998
Daar waar ik leefde, Kwadraat, Utrecht, 1998
 
  

bron: Bart FM Droog, november 2000

terug naar boven