Groninger dichters: Hans Redeker

naar beginpagina                                 naar overzicht Groninger dichters

Hans Redeker

Hans Redeker, geboren in Oudenrijn op 5 april 1918 en in 1992 gestorven heette voluit Johannes Eilco Redeker. Hij was filosoof, criminoloog, kunstjournalist, essayist, vertaler en dichter. Hij studeerde te Utrecht, Amsterdam en te Groningen kunstgeschiedenis, rechtswetenschappen en Nederlandse letteren.
Hans Redeker deelde met een andere Groninger dichter en tijdgenoot zijn achternaam: Albert Redeker - waar hij overigens geen familioe van was. Hans Redeker was redacteur van 'Het Woord' (1946-1949) en medewerker aan o.a. 'Groot Nederland', 'Ad Interim', 'Kroniek van Kunst en Kultuur'. Zijn pseudoniem was Johan Nicola.

Zie ook www.google.com voor meer over Hans Redeker.


Dichtbundels:
Verzen, eigen beheer (gedrukt door H.N. Werkman), Groningen, 1940
De verwoeste stad. Verzen, F.G. Kroonder, Bussum, [1945]
De tijd in ons hart, Bayard Pers, Kroonder, Bussum, 1945 [of 1946]
 
In o.a. deze bloemlezingen: 
Groningsche poëzie, Balkema, Amsterdam, 1941
Levende dichters, U.-M. ‘West-Friesland', Hoorn, 1946
Sint Maarten op de Montparnasse, Kroonder, Bussum, 1946
Spiegel van de Nederlandse poëzie. Dl. 3: 1940-1955, Meulenhoff, Amsterdam, 1954
Apollo's reis door Nederland, Nijgh & Van Ditmar, ‘s-Gravenhage, [1956]
Het literaire tijdschrift Het Woord 1945-1949, De Bezige Bij, Amsterdam, 1987 

© Bart FM Droog, november 2000

terug naar boven