Groninger dichters: N.E.M. Pareau

naar beginpagina                                 naar overzicht Groninger dichters

 

N.E.M. Pareau

N.E.M. Pareau (Groningen, 25-12-1906 / Groningen, 2-12-1981) was het pseudoniem van van Dr. Herman Jan Scheltema. Hij studeerde rechten te Groningen en promoveerde in 1934. Hij stond in nauw contact met de Groningse schildersvereniging 'De Ploeg'. Hij publiceerde anonieme bijdragen in de 'Groninger studentenalmanak' (1927-1933) en samen H.C. Kool, J.C. Noordstar en H. Poort pamfletten, gedrukt door H.N. Werkman
Met J.C. Noordstar deelgenoot van Uitgeverij Eben Haëzer. Hij werd in 1940 privaat docent in het Byzantijns recht. Vanaf 1945 hoogleraar Romeins recht te Groningen. Ander pseudoniem: Mr. J.Jer. van Nes. Hij was o.a. medewerker aan 'Werk' en 'De Gids' (1941). Onder zijn eigen naam publiceerde hij een 60-delige vertaling van een juridisch werk uit het Byzantijnse keizerrijk: Ta basilika nómma.
Hij woonde vanaf 1946 tot zijn dood op de Hoge der A nummer 8. Hij stierf achter een glas bier in zijn stamcafé De Sleutel aan de Noorderhaven.

Zie ook www.google.com voor meer over N.E.M. Pareau.

Dichtbundels:
Mengeling(en). Eerste stukje, Eben Haëzer, Groningen, 1933
Het Pierement door Community Singing [= H.C. Kool, J.C. Noordstar, N.E.M. Pareau en H. Poort], z.u., z.pl., z.j. [=1932 of 1933]
Hommage à Groningue, pur piano à 2 mains, 1931 [wat voor boek is dit?]
Argos en Arcadia (met J.C. Noordstar), De Vrije Bladen, Rozenbeek & Veenemans, Hilversum, 1935 [Hoornik: 1936]
De Jaargetijden, eigen beheer, 1935; XXVIII sonnetten, A.A. Balkema, Amsterdam, 1941 [of 1940?- volgens C. Buddingh']
Sonnetten, Querido, Amsterdam, 1965 (1971 2de druk, 1980 3de druk)
 
In o.a. deze bloemlezingen:
In memoriam Herman Poort, Groningen?, 1934
Groningsche dichters, De Vrije Bladen, [De Spieghel], [Amsterdam], 1934
Nieuwste dichtkunst, Bigot en Van Rossum, Amsterdam, [1934]
Kristal, De Spieghel/Het Kompas, Amsterdam/Antwerpen, [1935]
Jonge most, Van Dishoeck, Bussum, [1936]
Kristal, 1937, ?
In aanbouw, Leopold, Den Haag, [1939]
Groningsche poëzie, Balkema, Amsterdam, 1941
Dichters van dezen tijd, Van Kampen & Zoon, Amsterdam, 1941 (14de herziene druk)
Stille Opmars, Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1942
Levende dichters, U.-M. 'West-Friesland', Hoorn, 1946
Sint Maarten op de Montparnasse, Kroonder, Bussum, 1946
Kompas der Nederlandse Letterkunde, De Bezige Bij, Amsterdam, 1947
De Muze op zee, CPNB, z.pl., 1951
Dichters van dezen tijd, Van Kampen & Zoon, Amsterdam, 1951 (18de herziene druk)
De speelse muze, CPNB, z.pl., 1952
Spiegel van de Nederlandse poëzie door alle eeuwen. Dl. 2: 1900-1940, Meulenhoff, Amsterdam, 1953
De muze en de seizoenen, CPNB, z.pl., 1953
De muze en de dieren, CPNB, z.pl., 1954
Palet, Wolters, Groningen/Djakarta, 1957 (3de herziene druk)
Lachen is leven, 'Utrecht', Utrecht, 1958
Palet, Wolters, Groningen, 1960 (4de herziene druk)
Het gevleugelde hobbelpaard, Het Spectrum, Utrecht-Antwerpen, 1961
Dichters bij elkaar, Querido, Amsterdam, 1967
Het Paard, L.J. Veen, Wageningen, 1971
Het groot jaargetijdenboek, Uitgeverij Orbis en Orion, Beveren, 1971
Lees eens een gedicht, Querido, Amsterdam, 1976
De Nederlandse poëzie van de 19de en 20ste eeuw, Bert Bakker, Amsterdam, 1979
Lees eens een gedicht, Querido, Amsterdam, 1979
Aarts' Letterkundige Almanak voor het P.C. Hooftjaar 1981, Aarts, Amsterdam, 1980
Is dit genoeg: een stuk of wat gedichten, Elsevier Manteau, Amsterdam/Antwerpen, 1982
Het land der letteren, Meulenhoff, Amsterdam, 1982
Spiegel van de Nederlandse poëzie, Meulenhoff, Amsterdam, 5e editie, 1984
200 Sonnetten, Sijthoff, Amsterdam, 1985
Dichters over dichters, Sijthoff, Amsterdam, 1986
De Nederlandse poëzie van de 19de en 20ste eeuw, Bert Bakker, Amsterdam, 1987 (8e herziene druk)
Het literaire tijdschrift Het Woord 1945-1949, De Bezige Bij, Amsterdam, 1987
Paardenliefde, Elmar, Rijswijk, 1991
Spiegel van de moderne Nederlandse poëzie, 6e editie, Meulenhoff/Kritak, Amsterdam/Leuven, 1992
Dag in, dicht uit, Inmerc, Wormerveer, 1994
De Nederlandse poëzie van de 19de en 20ste eeuw, Bert Bakker, Amsterdam, 1996 (10e herziene druk)
Dat schitterende water, BZZTH, s-Gravenhage, 1996
Ik wou dat ik twee hondjes was, Ooievaar, Amsterdam (18e druk, 1997)
Lachen mag van god, Bert Bakker, Amsterdam, 1997
 
 
  

© Bart FM Droog, 2000-2008

terug naar boven