Groninger dichters: J.C. Noordstar

naar beginpagina                                 naar overzicht Groninger dichters

 

J.C. Noordstar

J.C. Noordstar was het pseudoniem van hoogleraar, dichter en journalist A.J.P. Tammes (Groningen, 1907/1987) Hij stond in nauw contact met de Groningse schildersvereniging 'De Ploeg'. Publiceerde samen met H.C. Kool, N.E.M. Pareau en H. Poort pamfletten, gedrukt door H.N. Werkman. Redacteur van de 'NRC', hoogleraar volkenrecht te Amsterdam. H.N. Werkman verzorgde de typografie voor zijn debuut. Medewerker aan 'De Vrije Bladen' (1931). Vermoedelijk publiceerde hij in de oorlogsjaren onder het pseudoniem W. Noordstar.

Zie ook www.google.com voor meer over J.C. Noordstar.

 
Dichtbundels:
De Zwanen en andere gedichten, Ebenhaëzer, Groningen, 1930
Het Pierement door Community Singing [= H. C. Kool, J.C. Noordstar, N.E.M. Pareau en H. Poort], z.u., z.pl., z.j. [=1932 of 1933]
Argos en Arcadia (met N.E.M. Pareau), 1935
De zwanen en andere gedichten, Querido, Amsterdam, 1947
De Zwanen en andere gedichten. Tweede, vermeerderde druk, bezorgd door Rudolf Escher, Querido, Amsterdam, 1967
't Eerdiploom en andere gedichten, de Zondagsdrukkers, Amstelveen, 1983
 
In de bloemlezingen:
Kent uw dichters!, Meulenhoff, Amsterdam, [1933]
In memoriam Herman Poort, Groningen?, 1934
Groningsche dichters, De Vrije Bladen, [De Spieghel], [Amsterdam], 1934
Nieuwste dichtkunst, Bigot en Van Rossum, Amsterdam, [1934]
Kristal, De Spieghel/Het Kompas, Amsterdam/Antwerpen, [1935]
Nieuwe Nederlandsche Poëzie, Tweede Bundel, J.B. Wolters, Groningen/Batavia, 1936
Jonge most, Van Dishoeck, Bussum, [1936]
Kristal, Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1937
Levende dichters, U.-M. ‘West-Friesland', Hoorn, 1946
De speelse muze, CPNB, z.pl., 1952
Spiegel van de Nederlandse poëzie door alle eeuwen. Dl. 2: 1900-1940, Meulenhoff, Amsterdam, 1953
Voor wie dit leest, Querido, Amsterdam, 1959
Dichters bij elkaar, Querido, Amsterdam, 1967
Nieuwe geluiden, Sijthoff, Leiden, 1970 (6e herziene druk)
Al schrijvend, Querido, Amsterdam, 1971
Is deze ook goed meneer?, Bert Bakker, Amsterdam, 1972
Een moederhart, een gouden hart, Arbeiderspers, Amsterdam, 1973
Goedemorgen, welterusten, Querido, Amsterdam, 1975
Lees eens een gedicht, Querido, Amsterdam, 1976
De Nederlandse poëzie van de 19de en 20ste eeuw, Bert Bakker, Amsterdam, 1979
Lees eens een gedicht, Querido, Amsterdam, 1979
De Moeder, Thomas Rap, Vijverhof, Baarn, 1979
Aarts' Letterkundige Almanak voor het Willem Elsschotjaar 1982, Aarts, Amsterdam, 1981
Is dit genoeg: een stuk of wat gedichten, Elsevier Manteau, Amsterdam/Antwerpen, 1982
Spiegel van de Nederlandse poëzie, Meulenhoff, Amsterdam, 5e editie, 1984
Ooitgedicht, CPNB, Amsterdam, 1985
Gelezen worden ze ontelbare malen, Sijthoff, Amsterdam, 1986
De Nederlandse poëzie van de 19de en 20ste eeuw, Bert Bakker, Amsterdam, 1987 (8e herziene druk)
Het literaire tijdschrift Het Woord 1945-1949, De Bezige Bij, Amsterdam, 1987
Spiegel van de moderne Nederlandse poëzie, 6e editie, Meulenhoff/Kritak, Amsterdam/Leuven, 1992
Kinderen, Prometheus, Amsterdam, 1994
Met gekleurde billen zou het gelukkiger leven zijn, Averbode, Averbode, 1996
De Nederlandse poëzie van de 19de en 20ste eeuw, Bert Bakker, Amsterdam, 1996 (10e herziene druk)
Dieren, Prometheus, Amsterdam, 1996
 
W. Noordstar
Vermoedelijk ander pseudoniem van J.C. Noordstar. Medewerker aan 'De Stem'.
In de bloemlezingen:
Het kind in de poëzie, Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1941 (3e vermeerderde druk)
Nieuwe geluiden, Van Loghum Slaterus', Arnhem, 1941 (5de druk)
  

© Bart FM Droog, 2000-2008

terug naar boven