Groninger dichters: Halbo C. Kool

naar beginpagina                                 naar overzicht Groninger dichters

 

Halbo C. Kool

Halbo C. Kool (Groningen, 25-1-1907 / Kortenhoef, eind mei 1968) heette voluit Halbo Christiaan Kool. Hij was dichter, detectiveschrijver en journalist. In zijn jonge jaren werd hij door o.a. Hendrik de Vries en Marsman aangemoedigd tot schrijven. Stond in nauw contact met de Groningse schildersvereniging 'De Ploeg'. Publiceerde samen met J.C. Noordstar, N.E.M. Pareau en H. Poort pamfletten, gedrukt door H.N. Werkman. Hij werkte bij 'Het Volk' en 'De Wereldomroep' en was redacteur van 'De Wereldspiegel'. Met Han G. Hoekstra was hij de samensteller van het illegale Het vrij Nederlandsch liedboek, en nam de verantwoording voor de verkeerde informatie in dit boek over dichter Hein de Bruin op zich, die in een gedicht in het liedboek ten onrechte beschuldigd werd van collaboratie - en zich kort na de oorlog verhing. Kool was een van de mensen die nauw betrokken waren bij de oprichting van uitgeverij De Bezige Bij. Hij was medewerker aan o.a. 'De Vrije Bladen' (in 1926!), 'Avontuur' en 'Den Gulden Winckel' (in 1938).
"Hij koos zijn doodstijd zelf, maudit als velen die hij bewonderde"- Reinold Kuipers in: Querido's letterkundige reisgids, 1982. Beging zelfmoord door overdosis slaapmiddelen. Zijn in ontbinding zijnde lijk werd aangetroffen op een doodlopend landweggetje (de Alambertskade) tussen twee plassen in het weidegebied bij Kortenhoef - meldt Jeroen Brouwers in De laatste deur. Zijn exacte overlijdensdatum is derhalve onbekend.
 
Zie www.google.com voor meer over Halbo C. Kool.
 
Dichtbundels:
De tooverformule, Hijman, Stenfert Kroese en Van der Zande, Arnhem, 1930
Scherven, De Vrije Bladen, De Spieghel, Amsterdam, [1932] [volgens Victor E. van Vriesland en Reinold Kuipers: 1933]
Het Pierement door Community Singing [= H. C. Kool, J.C. Noordstar, N.E.M. Pareau en H. Poort], z.u., z.pl., z.j. [=1932 of 1933]
Sleutelromance, ?
Roodboek-Poëzie-Album, De Bezige Bij, Amsterdam, 1947
Morgengave voor meerminnen, PEN 61, Heideland, Hasselt, 1968;
 
In de bloemlezingen:
Erts Almanak 1926, S.L. Van Looy, Amsterdam, 1926
Erts, S.L. van Looy, Amsterdam, 1927
Erts, Strengholt, Amsterdam, 1929
Kent uw dichters!, Meulenhoff, Amsterdam, [1933]
In memoriam Herman Poort, Groningen?, 1934
Groningsche dichters, De Vrije Bladen, [De Spieghel], [Amsterdam], 1934
Kristal, De Spieghel/Het Kompas, Amsterdam/Antwerpen, [1935]
Jonge most, Van Dishoeck, Bussum, [1936]
De Dichters van het Jaar, Bigot en Van Rossum, Amsterdam, 1937
Kristal, Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1937
Moderne Nederlandsche religieuze lyriek, De Tijdstroom, Lochem, 1938
De dorstige dichter, Bigot & Van Rossum, Amsterdam, [1939]
Dichters van dezen tijd, Van Kampen & Zoon, Amsterdam, 1941 (14de herziene druk)
Moderne Nederlandsche religieuze lyriek, De Tijdstroom, Lochem, [1942 (2de herziene druk]
Het vrij Nederlandsch liedboek, De Bezige Bij, Utrecht, april 1944
Geuzenliedboek 1940-1945 (blz 35), Buijten & Schipperheijn, Amsterdam, 1945
Levende dichters, U.-M. 'West-Friesland', Hoorn, 1946
Amsterdam bezongen, Meulenhoff, Amsterdam, 1947
Kompas der Nederlandse Letterkunde, De Bezige Bij, Amsterdam, 1947
Dichters van dezen tijd, Van Kampen & Zoon, Amsterdam, 1951 (18de herziene druk)
De speelse muze, CPNB, z.pl., 1952
Spiegel van de Nederlandse poëzie door alle eeuwen. Dl. 2: 1900-1940, Meulenhoff, Amsterdam, 1953
Kleine literatuurgeschiedenis in verzen over Nederlandse schrijvers, Wereldbibliotheek, Amsterdam/Antwerpen, 1953
Balladen en refereinen, Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, [1953]
Vandaag 1, Bruna, Utrecht, 1954
1 pk,  Arbeiderspers, Amsterdam, 1958
V in Vers, Sijthoff, Leiden, 1965
Groot Gezinsverzenboek, Lannoo, Tielt/Amsterdam, 1976
De Nederlandse poëzie van de 19de en 20ste eeuw, Bert Bakker, Amsterdam, 1979
Nieuw declamatorium, Standaard, Antwerpen/Amsterdam, 1979
Ik ben genoemd meisje en vrouw, Lannoo, Tielt/Amsterdam, 1980
Poëziebrevier, De Fontein, Baarn, 1981
Is dit genoeg: een stuk of wat gedichten, Elsevier Manteau, Amsterdam/Antwerpen, 1982
Het land der letteren, Meulenhoff, Amsterdam, 1982
Op versvoeten door Brussel, Manteau, Antwerpen, 1983
Spiegel van de Nederlandse poëzie, Meulenhoff, Amsterdam, 5e editie, 1984
Hij is reeds aan de overzijde, Thomas Rap, Amsterdam/Brussel, 1986
De Nederlandse poëzie van de 19de en 20ste eeuw, Bert Bakker, Amsterdam, 1987 (8e herziene druk)
Het literaire tijdschrift Het Woord 1945-1949, De Bezige Bij, Amsterdam, 1987
V in Versvorm, Sijthoff, Amsterdam, 1988
Amsterdam dus, Thomas Rap, Amsterdam, 1991
Spiegel van de moderne Nederlandse poëzie, 6e editie, Meulenhoff/Kritak, Amsterdam/Leuven, 1992
Groot verzenboek, Lannoo/Anthos, Tielt/Baarn, 5e herziene druk, 1992
De Bezige Bij Bloemlezing Poëzie, De Bezige Bij, Amsterdam, 1994
Die dag in mei vergeet ik niet, Prometheus/Bert Bakker, Amsterdam, 1995
Nooit heb ik wat ons werd ontnomen zo bitter, bitter liefgehad, Prometheus/Bert Bakker, Amsterdam, 1995
Hand in hand in hand, Lannoo, Tielt, 1995
De Nederlandse poëzie van de 19de en 20ste eeuw, Bert Bakker, Amsterdam, 1996 (10e herziene druk)
Groot verzenboek, Lannoo, Tielt, 8e herziene druk, 1998
  

bron: Bart FM Droog, november 2000
Deze pagina is onderdeel van Rottend Staal Online

terug naar boven