Train 

translated by Willem Groenewegen. Original title 'Trein', by Tjitse Hofman

    back to list of all translations


      

TRAIN

The wind-swept plain
is a desolate place

Pasture edge posts
what grazes there
rages here
separated by
barbed wire

Them over there, us here
clarity is shaped
we drive they bleat

And at the sight
of a potato ridge
resting on the land
I am certain
grazing is a gift.

© Tjitse Hofman, 2000
© translation Willem Groenewegen, 2001



© Tjitse Hofman & Willem Groenewegen 2000/2001. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.