Rind 

translated by Willem Groenewegen. Original title 'Schors', by Tjitse Hofman

    back to list of all translations


      

RIND

Behold the rind
of days gone by

What is left
of the light
where is the ship
that sailed us from
shore to shore
and where the sail

When did
the solar wind
die down
how long have
we lain still

Is it quite still
or is this racket
from outer space
the sound of holes
the echo of static.

© Tjitse Hofman, 2001
© translation Willem Groenewegen, 2001© Tjitse Hofman & Willem Groenewegen 2001. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.