Lounge 

translated by Willem Groenewegen. Original title 'Lounge', by Tjitse Hofman

    back to list of all translations


    

LOUNGE

A cloak
of female down
a hint charming
and hairs of rain

Her sleeves
have hands
swell white the night
on hollow cheeks

Hearth-fire piano music
champagne and cigars
deposit of days
and ladies' legs

Are they
black lined eyes
sucking glances
and dreaming lips

I wallow
in flashing light
prickles the air
my tingling

Oyster
if only I were
oyster.

© Tjitse Hofman, 2001
© translation Willem Groenewegen, 2001© Tjitse Hofman & Willem Groenewegen 2001. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.