The long grass yellow the short green 

translated by John Irons. Original title 'Het lange gras geel het korte groen', by Tjitse Hofman

    back to list of all translations


    

THE LONG GRASS YELLOW THE SHORT GREEN

On the horizon
runs a man
he runs
and runs
but gets no
closer
however I look
and look
he gets no
closer

I wave
he waves back
his hand high
in the air
he waves
to me

I laugh
it’s great
that he waves
as a storm starts
to rumble.

© Tjitse Hofman, 1999
© translation John Irons, 2000
original title: Het lange gras geel het korte groen, from TV 2000, Passage Publishing Company, Groningen, 1999© Tjitse Hofman & John Irons 1999/2000/2001. Auteursrecht berust bij de auteur en vertaler op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en vertaler.