SPRONG NAAR DE STERREN

DE LAATSTE GENERATIE DICHTERS VAN DE TWINTIGSTE EEUW

Zie De Nederlandse Poëzie Encyclopedie voor informatie over alle bloemlezingen
uit de 20ste en 21ste eeuw

De bloemlezing, samengesteld en ingeleid door Ruben van Gogh, uitgegeven door uitgeverij Kwadraat, Utrecht, oktober 1999, blijft ook in de Eenentwintigste Eeuw reacties oproepen.


de dichters

de inleiding

de recensies

de citaten

nieuws


Het boek is zo goed als uitverkocht, de uitgeverij failliet, vandaar deze pagina om informatie over het boek en de dichters voor een breder publiek toegankelijk te maken. 


    


DE DICHTERS
naam jaargang in 1999 wonend te
Miguel Declercq 1976 Oostende
Bart FM Droog 1966 Groningen
Serge van Duijnhoven 1970 Gent
Lernert Engelberts 1977 Utrecht
Ruben van Gogh 1967 Utrecht
Jo Govaerts 1974 Londen?
Ingmar Heytze 1970 Utrecht
Tjitse Hofman 1974 Groningen
Peter Holvoet-Hanssen 1960 Antwerpen
Paul Jainandun Singh 1963 Groningen
Paul Janssen 1960 Groningen
Erik Menkveld 1959 Rotterdam
Ronald Ohlsen 1968 Groningen
Didi de Paris 1957 Leuven
Hagar Peeters 1972 Utrecht
Ilja Leonard Pfeijffer 1968 Leiden
Alfred Schaffer 1973 Kaapstad (Z.A.)
Albertina Soepboer 1969 Groningen
Ilse Starkenburg 1963 Amsterdam
Mustafa Stitou 1974 Amsterdam
Peter Theunynck 1960 Lint (B)
Tommy Wieringa 1967 Utrecht
Menno Wigman 1966 Amsterdam
Arjan Witte 1961 Duiven
Olaf Zwetsloot 1969 Amsterdam
 
ENIGE RECENSIES

Vrij Nederland, Annemiek Neefjes, 23-10-1999 (fragment)
Groene Amsterdammer, Rob van Erkelens, 27-10-1999 (fragment)
Nieuwsblad v/h Noorden, Bram Hulzebos, 5-11-1999 (fragment)
Utrechts Nieuwsblad, Hans Warren, 5-11-1999
Vera Krant, Ronald Ohlsen, 16-11-1999
Groene Amsterdammer, Rob van Erkelens, 1-3-2000 (fragment)

Zie ook www.google.com voor sporen van Sprong naar de sterren.
Mocht u weet hebben van meer online-recensies, bericht het ons: droog@epibreren.com 


 
terug naar boven

CITATEN EN UITSPRAKEN VAN ENIGE GEANTHOLOGISEERDE DICHTERS OVER SPRONG NAAR DE STERREN

De speech 'Over damesdichters, P.J. Harvey en neonsterretjes' van Albertina Soepboer, uitgesproken bij de presentatie van het boek 

'Enkele gedichten van Hofman zijn ook opgenomen in de door Ruben van Gogh samengestelde bloemlezing Sprong naar de sterren. Hierin wekt de samensteller de suggestie dat er een nieuwe generatie dichters in Nederland is opgestaan en momenteel goed in de markt ligt. Hofman: "Opname in zo'n bundel is natuurlijk wel waardering voor je werk. Het streelt je. Maar kennelijk hebben mensen de behoefte om een nieuwe generatie dichters een etiketje op te plakken. Ik vraag mij dan ook echt af wat de overeenkomsten tussen ons zogenaamde jonge dichters zijn. We zijn allemaal individuen en proberen ons allemaal op eigen wijze te ontwikkelen. Ieder op z'n eigen manier."
(Nieuwsblad van het Noorden, 19-11-1999)

Over de media-tactiek van de uitgever voor Sprong naar de sterren berichtte Bart FM Droog in Rottend Staal Online, januari 2001.

NIEUWE GENERATIE
Erik Brus interviewt Menno Wigman naar aanleiding van zijn bundel Zwart als kaviaar
:
De gedichten van Menno Wigman staan nogal op zichzelf binnen de huidige Nederlandse poëzie. Toch in Sprong naar de sterren, de verzamelbundel waarmee samensteller Ruben van Gogh de verwantschap van de nieuwe generatie Nederlandstalige dichters probeert aan te tonen. Volgens Van Gogh heeft deze generatie -o.a. Ingmar Heytze, Mustafa Stitou en Hagar Peeters - gemeenschappelijk dat men 'gebeurende' poëzie schrijft. Poëzie die niet naar binnen gekeerd is maar liever, soms letterlijk - de ruimte opzoekt. Poëzie die snel is, en die beïnvloed is door de film- en clipcultuur.
Wigman: 'Ik weet niet zeker waarom mijn werk in die bundel is opgenomen. Misschien vanwege het grootsteedse karakter ervan, het naar buiten gerichte. Maar eigenlijk is bij deze generatie weinig nieuws onder de zon. Die fascinatie voor de ruimte is er al lang, je ziet het bij Marsman en ook bij iemand als J.K. Rensburg [1870-1943]. De invloed van videoclips vind ik ook een vreemd argument, want dat grillige en snelle vind je net zo goed terug in de prozagedichten van Arthur Rimbaud. Het enige wat deze dichters in mijn ogen verbindt is dat ze stuk voor stuk goede performers zijn: dat geldt voor Stitou en Peeeters, en ook voor Van Gogh.
Er is bij dichters meer aandacht voor de voordracht, en je ziet ook dat poëzie-avonden steeds beter bezocht worden. Toch ben ik erg bang dat het de verkoop van dichtbundels niet erg bevordert. Het is blijkbaar toch een ander publiek. Maar dichtbundels worden nooiit erg goed verkocht. Ik beschouw de uitzonderingen - Jean Pierre Rawie, Anna Enquist - als toevalstreffers. Dat vind ik ook het mooie ervan: poëzie kan bijna niet commercieel zijn. Je kunt je in allerlei bochten wringen, je verkoopt er nauwelijks meer door.'
(Passionate 1, jaargang 8, januari/februari 2001)
 
terug naar boven

NIEUWS:

(2-1-2002) - In recensies van de bloemlezing Vanuit de lucht - de eerste generatie dichters van de eenentwintigste eeuw, wordt regelmatig gerefereerd aan Sprong naar de sterren.


Vraag 18 van de 'Nationale Literatuurquiz 2001':


In de verzamelbundel Sprong naar de sterren omschrijft Ruben van Gogh de poëzie van de nieuwe generatie dichters. Welke term gebruikt hij daarvoor?
a.  Kosmogenetische poëzie
b.  Gebeurende poëzie
c.  Zap-poëzie
d.  Multi-fictionale poëzie
 
Over deze quiz: "Aan de Nationale Literatuurquiz is een Adviesraad verbonden, die de vragen op inhoudelijke kwaliteit toetst. In deze Adviesraad hebben de volgende mensen zitting:
- Renate Dorrestein, auteur
- Joop Dirksen, docent Nederlands en auteur van literatuurmethodes
- Dick Schram (voorzitter), bijzonder hoogleraar leesgedrag Universiteit Utrecht
- Michaël Zeeman, tv-presentator, dichter, criticus"

 
terug naar boven


© Droog, 2001/2012