Arjan Witte

      allerlaatste update alhier 12 december 2012; zie voor versere informatie
      de Arjan Witte-pagina op de Nederlandse Poëzie Encyclopedie.


     Previous Home Next

biografie gedichten: contact
  Spotvers 2003, 2003  
  Lichtworm, 2001  
  Trilobieten, 2001  
     

Deze pagina

BIOGRAFIE

Arjan Witte, dichter, prozaïst, essayist, componist en free jazz structuralist huist te Duiven en zag het levenslicht te Utrecht, op die gure 24ste november van dat verschrikkelijke jaar 1961. Na een carrière als popmuzikant stortte hij zich op de literatuur en publiceerde hij de romans Rode Zeep (In de Knipscheer, 1995) en Huurder (In de Knipscheer, 1996) alsmede de dichtbundel Kikkerbloed (Kwadraat, 1998).

Arjan Witte
© Bart FM Droog, 2002

Met Tommy Wieringa was hij de oprichter van het twintigste eeuwse literaire tijdschrift 'Vrijstaat Austerlitz' (1997-1999) dat ten prooi viel aan het door velen zo gevreesde millenniumwende-virus, maar dat in 2001 heropgericht werd als internettijdschrift. Zijn podiumpresentatie kan met recht opvallend genoemd worden: zo schitterde hij tijdens het Singel Singel Schrijfmasjien Festival te Utrecht in 1998 met een unieke combinatie van gedicht en stroboscoop. Vier van zijn gedichten werden opgenomen in de bloemlezing Sprong naar de sterren (1999). Ook op Lowlands 2000 droeg hij voor, helaas niet met de Turkse top-zas speler Erdogan Ozdemir die verhinderd was vanwege het breken van zijn elleboog. 
Momenteel werkt Witte aan zijn tweede dichtbundel. Zijn derde roman, Oswin, geboorte van een moraal, verscheen in november 2002 bij Uitgeverij Passage. Meer over Witte op de door zijn zoon Victor ontworpen site.

Raadpleeg www.google.com voor meer over Witte.

terug naar boven


SPOTVERS 2003

Galg en bende
vlam en lont
Balkenende,
Christenhond

© Arjan Witte, 2003


LICHTWORM

Waar de avond viel staat de staat stil
melkspatten koplicht splijten de zwarte horizon
en druipen omlaag langs het zinderend punt van rode stippen

in het oosten lekken trage lichten vlekken,
en zo velen zeilden langszij, raasden
de stroom druppelt in kransen van oranje
langs uitvalswegen weg
om met de koppeling in en gas erbij weer af te remmen
de lichtworm kruipt niet meer maar groeit gloeiend

© Arjan Witte, 2001

TRILOBIETEN

De nood in sex is stoten
Honger maakt groter
(misschien is al het andere liefde)

zoveel zangers horen kreunen over kleine schokjes
Het kleine schrokken
wervel op wervel
Kolom na kolom
matrix om matrix
en verder

eb = vloed
het onstuitbare verlangen vastgenageld
woelend met gespelde adem
in steen
uit stenen vol water

© Arjan Witte, 2001

 BOEKINGEN

Stichting Schrijvers School Samenleving
Huddestraat 7
1018 HB  Amsterdam
tel: 020-623.49.23

Deze pagina is onderdeel van het dagblad voor poëzie Rottend Staal Online

© Arjan Witte/Rottend Staal Online 2000-2012. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.