Albertina Soepboer

      laatste update 18 mei 2006


     Previous Home Next

biografie gedichten: contact
bibliografie De hemel trekt vol..., 2000  
  Krabvangst, 2001  




BIOGRAFIE

Albertina Soepboer kwam te wereld in het onder de waddendijk gelegen Holwerd in dat roemruchte jaar 1969. Ze groeide op in Noordoost-Friesland en studeerde Spaans in Groningen, waar ze nog altijd woont en virtueel te bezoeken is op haar eigen website. In 2000 is haar vijfde (Friestalige) bundel verschenen De stobbewylch (uitgeverij Bornmeer). In 1997 verscheen haar Nederlandse debuut De hengstenvrouw. Ook vertaalde ze een kinderboek en scheef ze een eenakter voor jongeren. Verzen van haar zijn aan te treffen in de bloemlezing Sprong naar de sterren. Ze publiceert in de literaire tijdschrijften 'De Poëziekrant', 'Hjir', 'Trotwaer' en het vakblad 'Schrijven'. Verder werkt ze als docent creatief schrijven aan de Schrijversschool in Groningen. In mei 2001 verscheen haar nieuwe bundel De dieptering bij uitgeverij Passage.

Raadpleeg ook www.google.com voor meer over Albertina Soepboer.
(-)

De hemel trekt vol wolken hier.
Er zwerven meeuwen boven de diepenring
op zoek naar oud brood.

Het onweer beroert de stad en valt even
in de palm van een vreemdeling. De lijnen
van belofte die ergens anders eindigen.

Tussen zijn dijen ligt een bord kersen
half leeg gegeten. Hij slaapt en ik luister
weer naar de wind, ademloos.

Als de muren niet meer verschuiven,
open ik je brief en een portret blijft haken
aan de randen van mijn bed.

Vrouw in blauw tegen rode deur,
ogen afgewend. Zo ben je helemaal, schrijf je,
ik heb je zelfportret genomen.

Tussen mijn wimpers zie ik de schaduw
van een kersenpit branden op de muur. Helderer
dan ooit ruik ik de geur van overgave.

Albertina Soepboer, 2000

 

terug naar boven


KRABVANGST
 
 
je hebt je mes gewet
tegen een benige heup
 
je hebt de scharen geklapt
tegen een steenrode huid
 
je hebt je gepantserd
tegen een fossiel bot
 
en niemand heeft gejaagd
niemand was de prooi
 
 
© Albertina Soepboer, 2001
 

CONTACT

Albertina Soepboer: soepboer@home.nl
site: http://www.geocities.com/baduenna/

BOEKINGEN

SSS
Stichting Schrijvers School Samenleving
Huddestraat 7
1018 HB  Amsterdam
telefoon: 020-623.49.23

UITGEVERIJEN

Uitgeverij Bornmeer
Emmakade 59-II
8921 AG  Leeuwarden
tel: 058-212.87.06 
fax: 0842-11.57.50
e-mail: bornmeer@wxs.nl
http://home.wxs.nl/~bornmeer/


Contact
Keizersgracht 205
1016 DS Amsterdam
Postbus 13
1000 AA Amsterdam
tel: 020-535.25.35

BIBLIOGRAFIE

poëzie
Gearslach, Friestalig, Frysk en Frij, Leeuwarden, 1995
De twirre yn 'e tiid, Fries- en Nederlandstalig, Frysk en Frij, Leeuwarden, 1997
De hengstenvrouw, Nederlandstalig, Prometheus, Amsterdam, 1997
It nachtlân/Het nachtland, Fries- en Nederlandstalig, De Oare utjouwerij, Enschede, 1998
De stobbewylch, Friestalig, Uitgeverij Bornmeer, Leeuwarden, 2000
De dieptering, Nederlandstalig, Uitgeverij Passage, Groningen, mei 2001

vertaling
Maite Gonzalez Esnal: Mari-Marietta (lvertaald uit het Baskisch naar het Fries), Koperative Utjowerij, Bolsward, 1998.

toneel

Fjoer yn de kop/Vuur in de kop (een eenakter voor jongeren), eigen beheer, Groningen, 1999

weer zo'n pagina uit Epibreren!


© Albertina Soepboer/Rottend Staal Online 2000/2006. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.