Mariano Peyrou

      laatste update 5 december 2001


     Previous Home Next

biografie gedicht: contact
bibliografie Onderzoek..., 2000  
     
     

BIOGRAFIE

Dichter, anthropoloog en muzikant Mariano Peyrou werd op die warme 26ste februari 1971 te Buenos Aires (Argentinië) geboren. Hij groeide op in Spanje. Voor een studie aan het conservatorium woonde en werkte hij vier jaar te Groningen.
Peyrou debuteerde in 2000 met de bundel La Voluntad de Equilibrio (Uitgeverij Fundación María del Villar, Tafalla, Spanje). In 2002 zal hiervan een Franse vertaling verschijnen bij Editions du Petit Vehicule te Nantes.
Gedichten van zijn hand verschenen in diverse tijdschriften en op literaire websites als www.enfocarte.com, www.babab.com en www.amigosdeloajeno.org

Raadpleeg ook www.google.com voor meer over Mariano Peyrou.

BIBLIOGRAFIE

3 Poemas, Zorros y Erizos, número 3, Chicago, Septiembre 1997.
Sé verle el revés, Lateral, Revista de Cultura, número 46, Barcelona, Octubre 1998.
Lejanía, Poesía, por ejemplo, número 12, Madrid, Octubre 1999/ Marzo 2000.
5 Poemas, La Ortiga, Revista de Arte, Literatura y Pensamiento, número 22/24, Santander, Septiembre 2000.
Confiar en lo que no se entiende, Babab, Revista de Cultura en la Red (www.babab.com), Noviembre 2000.
La voluntad de equilibrio, V Premio de Poesía, Fundación María del Villar, Tafalla, Diciembre 2000.
Pensar la Música, Revista de Occidente, Madrid, Febrero 2001.
Atrás, Los amigos de lo ajeno, Revista de Poesía Latinoamericana, Costa Rica/ Argentina, Mayo 2001.
4 poemas, El coloquio de los perros, Revista Española de Literatura y Cultura, número 4, Verano 2001.
3 poemas, Enfocarte, Revista de Arte y Cultura en la Red, Octubre 2001.

ONDERZOEK NAAR DE OORZAKEN VAN DE ONVRUCHTBAARHEID VAN DE HOOP

Het zou gebeuren
wanneer drie planeten op een rij gingen staan.
Dan zouden we de woorden zeggen.

Ze hoefden niet juist te zijn
de drie planeten die vanochtend op een rij stonden,
want de woorden,
daar ben ik zeker van,
waren magisch genoeg.

© Mariano Peyrou, 2000
© vertaling: Albertina Soepboer, 2000


INVESTIGACIÓN SOBRE LAS CAUSAS DE LA ESTERILIDAD DE LA ESPERA

Iba a suceder
cuando se alinearan tres planetas.
Entonces diríamos las palabras.

No debían ser los adecuados
los tres planetas que se alinearon esta mañana,
porque las palabras,
de eso estoy seguro,
eran suficientemente mágicas.

©  Mariano Peyrou, 2000
uit de bundel La Voluntad de Equilibrio (Uitgeverij Fundación María del Villar, Tafalla, Spanje, 2000)

CONTACT
Mariano Peyrou: marpeyrou@worldonline.es

UITGEVERS

Fundacion María del Villar.
C/ Recoletas, 7
31300 Tafalla, Navarra, Spanje
fundacion@biosys.net
tel: 34 948 75 54 04

Editions du petit vehicule
Nantes, Frankrijk


alweer zo'n internetpagina uit Epibreren


© Mariano Peyrou / Rottend Staal Online 2001. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.