Roger Nupie 

      laatste update 8 november 2001 (click for English version)


     Previous Home Next

biografie gedichten: contact
  Het Water Weelderig, 2001  
  Stefanieke in Afrika, 2001  
     
BIOGRAFIE

Roger Nupie werd geboren in het Belgische Keerbergen op 29 juli 1957, een buitengemeen hete dag. Hij is actief als galerieverantwoordelijke bij de Antwerpse vzw "All Art is quite useless...", galerieruimten voor diverse kunstuitingen.
Nupie debuteerde in 1983 bij de Contramine uitgeverij van Tony Rombouts met de bundel Ivoren Weemoed. "De poëzie van Roger Nupie is een tonicum", schreef J. Omblets in 'Het Laatste Nieuws' naar aanleiding van dit debuut dat drie drukken beleefde.
Vijf jaar later verscheen Niets is aanweziger dan, poëzie bij werk van Kris Van Dessel, aangevuld met grafiek van deze jonge kunstenaar én een audiocassette waarop de dichter de teksten las bij muziek van en door basklarinettist Roger Nupie Sr (co-produktie Contact J vzw, Antwerpen en Co Art, Oostende).
Naast een tweede bundel Zo verander je van lichaam (1995) legde de dichter zich vooral toe op uitgaven en samenwerkingsprojecten met beeldende kunstenaars: o.a. beeldhouwster Brigitte Balhan (Frans-Nederlandse uitgave Matières, 1996) en grafici Rita De Moyer en André Berner (Haar handschrift, 1997).
Had zijn poëzie aanvankelijk hermetische trekjes, dan is die zegging intussen een stuk toegankelijker geworden. Enige ironie zit daar beslist voor iets tussen. In de bundel in voorbereiding, Veel jeuk en te korte armpjes, die legendarisch lang op zich laat wachten, zal er geen plaats meer zijn voor ernst, maar des te meer voor relativering en erotiek.
Live combineert de dichter vaak eigen werk met zijn vertalingen van Afrikaanse en Afro-Amerikaanse dichters.
Nupie is ook betrokken bij de razend populaire International Dr. Nina Simone Fan Club.

Raadpleeg ook www.google.com voor meer over Roger Nupie

HET WATER WEELDERIG

voor Fredje Deburghraeve,
Olympisch Goud, Wereldrecord 100 meter Schoolslag 1996

Deze zwemvogel
klieft in karig kostuum
het wateroppervlak.

Door dik en dun
zwemt hij
zijn kamp.

Als een rot, als een rat
snijdt hij door het water,
komt boven, hapt naar leven.

Geen zwemmerige blik,
maar schoolslag
en nog eens schoolslag!

Een hartslag
harder dan water.
En sneller!

Heeft hij een zwemvoet,
zwemvliezen tussen
te veel tenen?

Deze kale Samson
brak de golfslag
van alle records.

Waar hij zwom, werd
het water weelderig
en zijn naam van goud.

©  Roger Nupie, 2001

STEFANIEKE IN AFRIKA

Jongeling in het luchtledige
Kleedt hij zich met één heupslag om,
Broekje uit, rokje aan.

Zo kleedt hij zich in.
Hij, de wisselvallige, wisselt
In één schijnbeweging van geslacht.

Bij eb man, bij vloed vrouw
Is het hem nog niet warm genoeg
Om de heupen. Hij reist van continent
Naar continent: van Europa
Naar Azië; naar Afrika:
Op de oever Adam, aan de einder Eva.

Hij hoort de wind niet,
Wel het ruisen van stoffen op zijn huid
En de lokroep van exotisch gevogelte.

Op zijn dagdagelijkse reis
In het land der geslachten
Zet hij zich open voor de velen in hem.

Missionaris op drift
Draait hij aan zijn wekker,
Plugt in allerhande gaatjes zijn stekker.


©  Roger Nupie, 2001

CONTACT
Roger Nupie: roger.nupie@skynet.be


alweer zo'n internetpagina uit Epibreren


© Roger Nupie/Rottend Staal Online 2001. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.