Sander Koolwijk

      laatste update 28 september 2005


     Previous Home Next

biografie gedicht: contact
Rivierenland, 2005  
  De Vliehorst, 2004  
  De hand die je vroeg had je gekregen als je er niet om had gevraagd, 2005  


BIOGRAFIE

Sander Koolwijk is dichter, columnist en klimmer. Hij werd geboren op 25 augustus 1974 te Geleen, nadat een kijzersnede de buikwand van zijn arme moeder had gespleten op een dag waarop regen en zon elkaar voortdurend afwisselden totdat het dan eindelijk avond werd. In 1995 kwam hij voor het eerst naar buiten met zijn poëzie, bij het Dubdichtersfestival in Tilburg, dat hij het jaar daarna won, gevolgd door een optreden op de Nacht van het Boek.

In 2001 verscheen zijn boek Bergstraat 55 (over bergen, klimmen en Nederland) bij bergsportuitgever Sillen Mediaprojecten. In 2004 keerde hij terug naar de literaire podia en trad onder andere op bij Poetry International, won de maandelijkse slams in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht en werd in mei 2005 Nederlands Kampioen Poetry Slam.

Hij debuteerde in september 2005 met Onder dak, in de Windroosreeks van Uitgeverij Holland.

Sander Koolwijk
© Anne Slootweg, 2005
 

Gedichten van hem verschenen in de literaire tijdschriften En er is, Passionate en Rottend Staal, in de bloemlezingen We weten elkaar altijd te vinden - de mooiste gedichten over de vriendschap (521), Alles voor de liefde - de mooiste gedichten over de liefde (521) en in De wadden in gedichten (521).

Koolwijks poëmen waren ook op posterformaat te zien tijdens de Binnenrotte-expo te Rotterdam, in het Olympisch Museum en in het Stedelijk Museum van Utrecht. Op www.slamsphere.nl is een voordracht van hem te zien.

Zie www.sanderkoolwijk.nl en raadpleeg ook www.google.com voor nog meer over Sander Koolwijk.

Rivierenland

De rivieren komen samen, bij het dorp
waar jij geboren werd en ouder werd,
tussen zomerbekken en middenhollands land
waar water soms stijgend dreigt te zullen blazen,
drie maal, steeds harder,
steeds harder beukend tegen dijken die jouw land bewaken.

Als ik tuur, zo ver als ogen dragen
zie ik hek en gras en koe en hoor hoe vogel
schippersliedjes fluit en heel soms,
zie ik jou weer zitten bij het stromende water,

elke dag ouder wordend
om zo dood te kunnen gaan.


© Sander Koolwijk, 2005

De Vliehorst

(Volgens zeggen de grootste zandvlakte van noord-west Europa,
ontstaan langs de Flevostroom door stenen die braken uit rotsen,
getransporteerd werden door zwaartekracht,
meegenomen, gemaald en gescheiden door rivieren,
opgeslokt en vervoerd door de zee,
gesleten door golven en tenslotte geschuurd door de branding
tot ze een diameter bezaten van een halve tot twee millimeter
en op dit nieuwe, enorme vlakland werden achtergelaten.)


Als het meervoud van zand in onze taal nog ontstaat,
dan zal het zijn oorsprong hier vinden.


© Sander Koolwijk, 2004

 

De hand die je vroeg had je gekregen als je er niet om had gevraagd

Je stond er wat bedremmeld bij, het restaurant was er stil van
maar je had kunnen weten, dat ik zulke dingen niet tegen je zeg.

Ga aan de andere kant van de wereld zitten, ik zal over je schrijven.
Verdwijn uit mijn ogen en ik zal je zeggen dat ik je mis.

De rok die je kocht stroop ik af van je lijf,
ja ik vind hem dus mooi.
De zijden sjaal die je kocht knoop ik als een doek om je kop,
ja ik vind hem dus mooi.
Vraag me wat ik van je leven vind en ik zwijg je dood,

want ik ben iemand die een bar binnen kan lopen,
aan de bar kan gaan staan, naar je kan kijken en denken
wat ben jij mooi - maar niets zeggen en denken
dat ik een bar binnen kan lopen en aan de bar kan gaan staan
naar je kan kijken en denken
wat ben jij mooi - waarop je me aankijkt en vraagt wat er is
waarop ik zeg dat er niets is
waarop je zegt dan niet en de andere kant opkijkt
waarop ik niet vraag wat er is
waarop je toch zegt dat er niets is
waarop ik niets zeg en de andere kant opkijk
en we beide staan te staren in de smoel van een ander
die vraagt wat er is - waarop we niets zeggen, ons hoofd afwenden
en ik naar je zal kijken en denken

wat ben jij mooi.

Waarna je snel genoeg leert dat als ik niets zeg het mooi is
en wanneer je het vraagt het snel mooi is geweest.

© Sander Koolwijk, 2005

CONTACT

Sander Koolwijk: SanderKoolwijk@hotmail.com
site: http://www.sanderkoolwijk.nl/

BOEKINGEN

SSS
Stichting Schrijvers School Samenleving
Huddestraat 7
1018 HB  Amsterdam
telefoon: 020-623.49.23


UITGEVER

Uitgeverij Holland
Spaarne 110
2011 CM Haarlem
tel.: 023-532.30.61
fax: 023- 534.29.08
www.uitgeverijholland.nl

 

Deze pagina is onderdeel van het dagblad voor poëzie Rottend Staal Online


© Sander Koolwijk/Rottend Staal Online 2005. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.