Willem Groenewegen 

      laatste update 7 oktoberi 2005     


     Previous Home Next

biografie gedicht: contact
  Puistenkop, 2004 homepage
  Metaal, 2001  
BIOGRAFIE

Willem Michiel Groenewegen (Eindhoven, 1971) begon gedichten te publiceren in de gedrukte versie van de 'Rottend Staal Nieuwsbrief', tijdens zijn studie Engels aan de Rijksuniversiteit Groningen. Nadat hij die studie afgemaakt had, is hij door Groot-Brittannië gaan dwalen. In 1999 keerde hij na een verkeersongeluk noodgedwongen terug naar Nederland en is nu werkzaam als dichter en door het NLPVF erkend vertaler naar het Engels voor Bart FM Droog, Maarten van den Elzen, Arjen Duinker, Tjitse Hofman, Erik Menkveld en Ilja Leonard Pfeijffer. Daarnaast pakt hij zijn eigen werk weer op.
Gedichten van hem staan opgenomen in de bloemlezingen Het Hogere Noorden (Passage, 1997) en in Vanuit de lucht (Passage, 2001), alsmede in tijdschriften als Krakatau en Tzum.

Twee van zijn vertalingen van gedichten van Arjen Duinker, te weten 'Proef op de som' en 'Samba' (tweetalig gepubliceerd), staan in het New Yorkse tijdschrift Pierogi Press, vol.7-2001 (pp. 40-45) afgedrukt. Voor de Engelse uitgeverij Arc Publications verzorgde hij een tweetalige editie met verzen van Duinker.
Voor de prestigieuze bloemlezing
In a Different Light (Uitgeverij Seren, Engeland, 2002) leverde hij de vertalingen van K. Michel.

Groenewegens vertalingen van verzen van Droog vonden hun weg naar de lezer in de Vera Krant en in O.P.A., een literair tijdschrift uit Kroatië, alsmede via deze interpagina.

Raadpleeg www.google.com voor meer over Willem Groenewegen.

terug naar boven


PUISTENKOP

Rond je dertigste komen de puistjes terug
van lang geleden toen acnébaard nog mijn
gezicht ontsierde. Herinner me de routine:

Wekker van zeven, korte washandvegen, lange
behandeling met Clearasil en aftershave om de geur
zonder nut. Tupperwaredoos afvullen: kokosbrood,
kaas, boterhammenworst, mandarijn. Hond uitlaten,
jagen tussen dienstplichtturbo’s op weg naar kazerne
door, doe toch een plas, kom op. Tegenwindtrappen,
brugpiepers afsnijden, de fietsenkelder in
en schooltas van spin ontdoen. Eerste bel, jas uit,
door gangen botsen, snel langs de pestkoppen,
hé brilaap, niet reageren, net voor tweede bel in de klas.

Ik scheer mij een weg door mijn borstelkop en snij met
mijn Gillette de pusbel open tot er bloed volgt. Geniet:
de middelbare school komt nooit meer terug.

© Willem Groenewegen, 2004


METAAL

Ik hoorde hem nog zeggen: 'jij bent mijn leven.'
Tussen alle tanden van een vork past een mes.

'Zie dan toch, het waren maar gewone jongens.'
Draai het lemmet tot de zon erin weerkaatst.

'Geloof me dat ik bij hen niets achterlaat.'
Alles gezegd – een laatste saamhorige daad:

Zijn mond gaat op zoek naar mijn liefde, vindt
daar slechts een mes, waarom zijn lippen sluiten.

 

© Willem Groenewegen, 2001

CONTACT

Willem Groenewegen: willpoet@tiscali.nl
thuispagina: www.epibreren.com/groenewegen

 

alweer zo'n internetpagina uit Epibreren


© Willem Groenewegen/Rottend Staal Online 2001-2003. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.