Sieger M. Geertsma 

      laatste update 10 december 2003 (click for English version)


     Previous Home Next

biografie gedichten: contact

Huis op de rug: mijn bedstee toonde beton, 2000
 

BIOGRAFIE

Sieger M. Geertsma, waarbij de M. voor Metze staat, werd op die lichtelijk saaie 8ste december 1979 geboren. Wat hem er overigens niet van weerhouden heeft zich op de poëzie te storten. In 1999 bracht hij de bundel De tonen van replica uit, in 2000 won hij de wedstrijd 'Mijn wereld in 2040', uitgeschreven door Millennium Platform en minister Boxtel (Binnenlandse zaken, etc.) en deed derhalve een optreden tijdens de TV show 'Hallo 2000!'(NOS). Geertsma draagt voor in jeugdgevangenissen, kroegen en theaters, bij literatuur- en rockfestivals. Ook geeft hij workshops en cursussen graffiti, poetry en rap en werkt veel samen met rappers, hiphoppers en breakdancers. Het is bijkans een wonder te noemen dat hij nog tijd over heeft om te studeren, en wel aan de Kunstacademie Minerva te Groningen.
Gedichten van hem staan opgenomen in de bloemlezing Vanuit de lucht (Passage, 2001).
Bij Poetry International 2002 was hij de Nederlandse deelnemer aan de internationale Poetry Slam. In november 2002 verscheen zijn officiële debuut Straatvluchter bij Uitgeverij Passage, dat genomineerd werd voor de C. Buddingh'-prijs 2003.

Met Tsead Bruinja, Alan D. Joseph en Michiel Rasker vormt hij de groep Gewassen, die een mix van poëzie, rap, muziek en geprojecteerde animaties brengt. Hiermee traden ze op bij het Noorderzonfestival 2001 en op het Literatuurfestival de Wintertuin 2001. Met dit collectief verkreeg hij van de gemeente Groningen het Hendrik de Vries-stipendium 2002.

Sieger M. Geertsma (rechts) en Michiel Rasker in de gang van de 'club for international popunderground' Vera, Groningen, februari 2002
© Bart FM Droog, 2002

In de grote overzichtsbloemlezing De Nederlandse poëzie van de 19e, 20e en 21e eeuw in 2000 en enige gedichten (Bert Bakker, Amsterdam, 2004) van Gerrit Komrij
is één gedicht van Geertsma opgenomen.

Bezoek zijn eigen site www.siegermg.nl

Raadpleeg ook www.google.com voor meer over Sieger MG.

HUIS OP DE RUG: MIJN BEDSTEE TOONDE BETON

Teer kleeft aan mijn lichaam
Ik zakweg in het asfalt.
Zwart drukt beklemming duisternis in mijn oren
Ik probeer omhoog te klimmen
via verschillende etages van flatgebouwen
Maar deze zakken weg, in het asfalt.
Een reiziger sprak:
'Ik heb menigeen zien bouwen
aan muren in hun hart
levend onder de sterrenhemel
met slechts het zicht als begrenzing
het eindpunt.

'Ik heb menigeen zien bouwen
aan huizen op de rug,
Slakken tussen stad en wildernis
beschaving en tribalisme.
Menigeen denkt te vinden
maar deze zakken weg in het asfalt.

Slak tussen beschaving en tribalisme
De bol draait door en door.
Spiraal in de kosmos
het kraambed amper verlaten,
de harde schijf geformatteerd.

Ik zit vast in de stad en de stad in mij,
wij delen een haat-liefde verhouding
zij is in mij want ik ben uit haar geboren.
Mijn bedstee toonde beton.
Ik ben haar, de lucht ontnomen.

© Sieger M. Geertsma, 2000


CONTACT

Sieger M. Geertsma:
SCENIC88@hotmail.com

BOEKINGEN

SSS
Stichting Schrijvers School Samenleving
Huddestraat 7
1018 HB  Amsterdam
telefoon: 020-623.49.23

UITGEVERIJ
Uitgeverij Passage
Postbus 216
9700 AE  Groningen
telefoon: 050-527.13.32
e-mail: passuit@xs4all.nl
site: http://www.uitgeverijpassage.nl/

 

 

alweer zo'n internetpagina uit Epibreren


© Sieger M. Geertsma/Rottend Staal Online 2000-2003. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.