Landelijk actieve dichters (NL/B)
- levend en traceerbaar op internet

      laatste update 24 oktober 2007: 711 dichters
      klik hier voor sites van dode, Friese of streektaaldichters en beoefenaars van
      andere woordgenres. Sedert 1996 gestorven poëten vindt u hier.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


     Previous Home Next

TOELICHTING

In de overzichtslijst 'landelijk actieve dichters' staan de Nederlandstalige dichters opgenomen die landelijk publiceren en/of met enige regelmaat doorheen het taalgebied en daarbuiten voordragen uit eigen werk.

Omdat ik met dit overzicht een beeld wil geven van wie momenteel 'actief' zijn in de poëziewereld, heb ik dichters die de laatste twaalf jaar in alle toonaarden zwegen, niet opgenomen. Ook dichters die alleen in een bepaalde regio 'actief' zijn, zijn onvermeld gebleven.

Dit overzicht is bedoeld voor organisatoren, journalisten, onderzoekers, studenten, poëzieliefhebbers en overige geïnteresseerden.

Voor de samenstelling is o.a. gebruik gemaakt van Gerrit Komrij's De Nederlandse poëzie van de negentiende en de twintigste eeuw in 1000 en enige gedichten (editie 1996) en van mijn dichtersencyclopedie in wording.

Alle nog levende dichters uit Komrij's bloemlezing zijn opgenomen, omdat hun werken via dat boek - ook al is het soms maar met één gedicht - het wijdst verspreid zijn. Dat is ook de reden dat dichters die in dat boek nog geen recent sterfjaar hadden maar inmiddels wel, staan opgenomen op de lijst van recente dode dichters.

Geen overzicht zal ooit compleet zijn. Hoeveel landelijk actieve dichters momenteel er precies in Vlaanderen en Nederland leven, zal nooit met een exact cijfer te duiden zijn. Nu, na tracering van een kleine 700 van deze dichters, schat ik dat het totaal ongeveer 700 bedraagtt.

Natuurlijk zullen er namen ontbreken. Net zoals tal van de de huidige woonplaatsen en in sommige gevallen de exacte geboortejaren bij de samensteller van de lijst onbekend zijn. Commentaar en suggesties zijn derhalve zeer welkom: mail droog@epibreren.com. In het geval van ontbrekende namen, meld s.v.p. ook geboortejaren, woonplaatsen, bundeltitels, met uitgeverij en vestigingsplaats en jaartal van verschijning.

Bart FM Droog,
Groningen, 25 april 2002


Meer dichters vindt u op de volgende sites/pagina's:

Bekende dichters (2003): http://www.epibreren.com/rs/bekendedichters.html
Dode dichters vanaf 1996: http://www.epibreren.com/rs/dodedichters.html
Antwerpse dichters: http://users.pandora.be/francois.vermeulen1/antwerpse_dichters.htm
Drentse dichters: http://www.hetdrentseboek.nl/
Friese dichters: http://www.tresoar.nl/
Groninger dichters: http://www.poeziemarathon.nl/dichters/index.html
Noord-Brabantse auteurs: http://let.kub.nl/literair/overzichtauteurs.htm
Noord-Brabantse dichters: http://home.wxs.nl/~litbrab/
Dode Noord-Brabantse auteurs: http://let.kub.nl/literair/dodenakker/welcome.htm
Prozaïsten en dichters: http://www.schrijversnet.nl/ (in mei 2003 weer online, d.v.)
Dichters met religieuze gedichten: http://www.chroom.net/poezie.htm
Nog meer Nederlandstalige auteurs: http://www.geocities.com/Athens/Ithaca/2249/bibliografieen.html
Levensberichten van het MNL: http://www.leidenuniv.nl/host/mnl/mnl/levens/

Andere genres:
De verzamelde kinderboekenauteurs: http://home.wanadoo.nl/richard.thiel/auteurs/index.htm
De verzamelde cabaretiers: http://www.zwartekat.nl/

alweer zo'n internetpagina uit Epibreren


© Bart FM Droog/Rottend Staal Online 2001-2006. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.