Het laatste avondmaal

     


     Previous Home Next

Dertien Nederlandse schrijvers, conform Leonardo da Vinci's fresco in de Santa Maria delle Grazie (uit 1498). Gefotografeerd door Hannes Wallrafen, 25-1-2004
Met v.l.n.r. Mary Michon (Bartolomeus), Ruben van Gogh (Jacobus de Mindere), Mustafa Stitou (Andreas), Wim Hofman (Judas), Ibrahim Selman (Petrus),
Judith Koelemeijer (Johannes), Ad Zuiderent (Jezus), Fouad Laroui (Thomas), Amir Afrassiabi (Jacobus de Meerdere), Ted van Lieshout (Filippus),Herman Pleij (Mattheus), Patricia Lasoen (Thaddeus) en Carry Slee (Simon de IJveraar). De volgorde van de apostelen is die van Da Vinci.

Deze foto werd genomen op de slotavond van het schrijversfestival Aan tafel! in de Rode Hoed te Amsterdam en is eerder afgedrukt in het NRC Handelsblad, 26-1-2004
.

Met dank aan Ward Wijndelts, het NRC Handelsblad en Hannes Wallrafen, die dit materiaal welwillend ter beschikking hebben gesteld aan Rottend Staal.


terug naar boven


Deze pagina is onderdeel van het dagblad voor poëzie Rottend Staal Online


© foto: Hannes Walraven, 2004. © pagina Rottend Staal Online 2004. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.