Groninger dichters: Elisabeth M. Reitsma

naar beginpagina                                 naar overzicht Groninger dichters

Elisabeth M. Reitsma

Elisabeth M. Reitsma, geboren te Groningen in 1897 of 1899 was dichter en prozaïst van protestantse huize. Ze werkte begin jaren dertig samen met Jan H. Eekhout, waarmee ze enige tijd getrouwd was en met hem bewoonde ze een pand in het Zuiderpark, nummer 4. Wanneer ze gestorven is, is me onbekend.

Zie ook www.google.com voor meer over Elisabeth M. Reitsma.


Dichtbundels:
Van leven's droom, Van Dishoeck, Bussum, 1922
Lichtende verten, Van Dishoeck, Bussum, 1925
Zingende golven, C.A.J. van Dishoeck, Bussum, 1929 [of 1930?]
In aedibus amoris, in samenwerking met Jan H. Eekhout, Van Dishoeck, Bussum, 1930
Witte muziek (met Jan H. Eekhout), 1935
 
In de bloemlezingen:
Kent uw dichters!, Meulenhoff, Amsterdam, [1933]
Moderne Nederlandsche religieuze lyriek, De Tijdstroom, Lochem, 1938
Groningsche poëzie, Balkema, Amsterdam, 1941
Moderne Nederlandsche religieuze lyriek, De Tijdstroom, Lochem, [1942 2de herziene druk]
Spiegel van de Nederlandse poëzie door alle eeuwen. Dl. 2: 1900-1940, Meulenhoff, Amsterdam, 1953
Tenzij Gij mij zegent, W. Ten Have, Amsterdam, 1960
De dichter bidt, Kok, Kampen, 1961
Declamatorium der Nederlandse Poëzie, Standaard, Antwerpen/Utrecht, 1968
Ik draag je in mijn hart, Kwadraat, Utrecht, 1998
  

bron: Bart FM Droog, november 2000

terug naar boven