De Dichters uit Epibreren bestaan uit de muzikant Jan Klug en de dichters Tjitse Hofman en Bart FM Droog. Ze hebben hun basis op het waddeneilandje Epibreren. Daar ligt ook een archief van hun daden ter inzage, alsmede een bibliografie.