Wim van Til 

      laatste update 26 november 2002


     Previous Home Next

biografie gedichten: contact
bibliografie Holen, 2001  
  Enumatil, 2002  
  Alles begint..., 2002  

BIOGRAFIE

Wim van Til werd op 6 februari 1955 geboren te Leiden. Hij groeide op in Aalten, studeerde in Utrecht, woonde in Geffen (Noord-Brabant) en verhuisde in 2001 terug naar de Achterhoek, naar het buitengebied van Winterswijk in het buurtschap Huppel.
Hij is dichter, bedrijfsopleider managementvaardigheden en directeur van een tweetal ondernemingen. Voor het dagelijks brood is dat !nderdaad, bureau voor training, opleidingsadvies en begeleiding, waaraan 6 medewerkers verbonden zijn.
Sinds het voorjaar van 2000 is hij ook directeur (weliswaar onbezoldigd) van het Poëziecentrum Geffen. Het Poëziecentrum Geffen is een verzamel- en studiehuis voor moderne Nederlandse en Nederlandstalige poëzie. De basis van het centrum is Wims particuliere verzameling van bundels (± 10.000), secundaire werken/achtergrondartikelen en een recensiearchief.
Hij heeft zojuist het werk aan een tweetal gedichtencycli afgerond en is begonnen aan de compositie van een nieuwe bundel, onder de voorlopige titel Daar, hier is ze zoek.

Raadpleeg ook www.google.com voor meer over Wim van Til.

BIBLIOGRAFIE

Dichtbundels:

dichtmaken open, uitgeverij Opwenteling (Eindhoven, 1981)
Waar hij geweest is, uitgeverij Opwenteling (Eindhoven, 1986)
De vrouw van Toulmond, uitgeverij Innocenti (Utrecht, 1991)

Deze drie bundels zijn in licht gewijzigde toestand overgenomen in
Sleutelhouder, poëzie-uitgeverij WEL (Bergen op Zoom, 2000)
.
Aaltense zangen, Kleinood & Grootzeer (Bergen op Zoom, 2000)
een bibliofiele editie (7 gedichten met 8 zeefdrukken van Gerrit Westerveld in een kartonnen cassette) en een handelseditie (oplage 2 x 100)
zeventien reigers (leporello), Kleinood & Grootzeer (Bergen op Zoom, 2000)

Op 1 december 2002 vindt de presentatie plaats van de bibliofiele uitgave De reestap over het leenveld (8 gedichten met 8 zeefdrukken van Gerrit Westerveld); de handelseditie zal in 2003 verschijnen.

Bloemlezingen waarin werk van Van Til verscheen

Zondagsdichters, samenstelling Nico Scheepmaker en Aart van Zoest, Vroom & Dreesmann/Bosch & Keuning (1981/1982)
Op komst, samenstelling Jos Knipscheer, In de Knipscheer (Haarlem, 1983)
Letteratuur, variaties op letter, vorm & inhoud, samenstelling Kees Schreuders, Fotolay-outzetterij Univers (Hilversum, 1986)
Nieuwe Nederlandse dichtkunst, samenstelling Sonja Prins, SoMa (Breda, 1987)
Wie geen doel heeft kan niet verdwalen, samenstelling J.Koehoorn e.a., Psychiatrisch ziekenhuis Brinkgreven (Deventer, 1992)
Koester kleine delen van een dag, onthaastingsgedichten, samenstelling Fekke Bijlsma en Thom Schrijer, Ministerie van VROM i.s.m. Dichterskring De Nieuwe Egelantier en Stichting Weerwoord,Rotterdam (1997)
sterrengruis, liber amicorum voor Jos Steegstra (60), samenstelling Ad Vos, Uitgeverij Reinart Edities (Oss, 2000)
Stemmen, samenstelling Wim van Til, Kleinood & Grootzeer (Bergen op Zoom, 2001)
Tijd van leven, kansen en keuzes rond dagindeling, samenstelling drs. J.M.Prins, Stichting Maatschappij en Onderneming (Den Haag, 2002)
Op de pedalen van het woord, poëzie & proza-fietsroute Oost-Achterhoek, samenstelling Henk Krosenbrink e.a., Gelders Overijssels Bureau voor Toerisme i.s.m. Achterhoeks Bureau voor Toerisme (Zutphen, 2002)


HOLEN

                  voor Alda

Van de vos rest niets dan het wrede
vermoeden, de paringsdans met de gans,
de krans van dons en veren, bloed

aan de hemel van de weide; de bosrand sluit
zich in geheimen. Het was er mooi wonen,
een belofte op de eeuwige zee die verstild

de keldervloer tilde. De vos had allang
de wijngaard verlaten, zijn hol evenwel
bleef warm voor de hond. De dood is een stem

die haar verzekert dat zij met een gerust hart
nog eens bellen mag om hem te spreken.
De zee spoelt voort, allengs trager maar zeker.

© Wim van Til, 2001
eerder gepubliceerd in Stemmen, 2001

ENUMATIL

Verworden tol tussen wegen die vertragen
in het dorp en linksom rechtsom daarvandaan
versnellen tot de breekbare einder van gras.

Tot voorbij de bruggen, tot voorbij aan de Poffert
duurt nog mijn dag waar de tijd zich al inslijt.
Aan het eind van mijn adem keer ik terug.

Dat ik hier vergroeien zal in het lieflijke huis, in de
rustvolle tuin, in de kim van haar huid. Verknoken
zal ik in jouw schoot nu de nacht zich verwittigt.

Nu zich ontsluit wat in het kapsel reeds sluimert.
Dat ik hier de veraste testamenten ontwaak, uit deze aarde
een gestalte licht die mijn gids is in wat altoos al mankeerde.

© Wim van Til, 2002
uit de cyclus 'In G'

(-)

Alles begint en herbegint met zwijgen. De taal
die het verleden spreekt, is eigen. Wat eigen is,
is stervensmoe fragiel. Wie kilt mijn vragen nu
mijn weemoed strekt, wie warmt de dagen nu ik

leegte zie in naderend verschiet? Ginds in het oer
versliep zich onze dag. En elke stap daarna wordt
trager en trager; steeds sneller dwalen onze gebaren
terug naar het leenveld van onze ontmoeting.

Rondom mij herhaalt zich het water, herhaalt zich
herhaald wat ik vraag en een antwoord voltrekt
in dat ene moment van volmaaktheid als de dag
onaangedaan stilhangt tot de beulsknecht zich buigt.

Het zal eerder sneeuwen in de zomer dan dat haar
gestalte zich loutert en luistert voordat mijn woord
van zwijgen naar zwijgen vergaat.


©
Wim van Til, 2002
uit de cyclus 'De reestap over het leenveld'

CONTACT

Wim van Til:
wj.van.til@hetnet.nl

Uitgeverij:

Poëzie-uitgeverij WEL
Postbus 624
4600 AP Bergen op Zoom

Kleinood & Grootzeer
Koningin Wilhelminastraat 46
4615 JB Bergen op Zoom

Boekingen via:
poeziecentrum@planet.nl

Poëziecentrum Geffen
Postbus 54
5386 ZH Geffen
073-532.56.11
06-53.85.60.40


Deze pagina is onderdeel van het dagblad voor poëzie Rottend Staal Online


© Wim van Til/Rottend Staal Online 2002. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.